اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.23 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.23 در سایت

 1. مزایده منزل مسکونی و 5000متر زمین نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی و 5000متر زمین نوبت اول
 2. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1700متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1700متر مرحله اول
 3. مزایده اپارتمان مساحت 92.41متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 92.41متر نوبت اول
 4. اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان / اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان
 5. مزایده اقلام اسقاطی شامل(کنتور ٫آهن آلات... / مزایده , مزایده اقلام اسقاطی شامل(کنتور ٫آهن آلات...
 6. فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه موتور MVMTBD234 / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه موتور MVMTBD234
 7. استعلام افشانک / استعلام, استعلام افشانک
 8. چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی 95.8.23 / چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی 95.8.23
 9. استعلام خرید ماده کمک منعقد کننده آنیونی 95.8.23 / استعلام , استعلام خرید ماده کمک منعقد کننده آنیونی 95.8.23
 10. استعلام مواد شیمیایی / استعلام ، استعلام مواد شیمیایی
 11. ششمین ایین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران / ششمین ایین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران
 12. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار .... / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار ....
 13. فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار TBS ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار TBS ...
 14. فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه خط تغذیه .... / مناقصه , فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه خط تغذیه ....
 15. مناقصه واگذاری حجمی / لیتری اداره امور انبار نفت آبنیل .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری حجمی / لیتری اداره امور انبار نفت آبنیل ....
 16. مناقصه خرید میز تست بنچ PSV-SHUT OFF VALVE / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید میز تست بنچ PSV-SHUT OFF VALVE
 17. فراخوان مرمت و بازسازی موزه صنعت نفت در جایگاه سعدی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان مرمت و بازسازی موزه صنعت نفت در جایگاه سعدی
 18. مناقصه واگذاری خدمات تاکسی سرویس های منطقه / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات تاکسی سرویس های منطقه
 19. فراخوان قطعات توربین سولار / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان قطعات توربین سولار
 20. تجدید فراخوان اجرای عملیات نصب 2000 انشعاب پراکنده در سطح شهرها -تجدید / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات نصب 2000 انشعاب پراکنده در سطح شهرها -تجدید
 21. تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی بافق-تجدید / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی بافق- تجدید
 22. مزایده فروش یک دستگاه ماشین تراش / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه ماشین تراش
 23. مناقصه خرید یک دستگاه آلتراسونیک / مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه آلتراسونیک
 24. استعلام خرید STUD BOLTS / استعلام , استعلام خرید STUD BOLTS
 25. آگهی مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه و نصب کنتور و رگلاتور / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه و نصب کنتور و رگلاتور
 26. مناقصه انجام خدمات عمومی / مناقصه انجام خدمات عمومی
 27. فراخوان اجرای سفت کاری و نازک کاری استخر و ... / فراخوان نخست , فراخوان اجرای سفت کاری و نازک کاری استخر و ...
 28. فراخوان تهیه و نصب و راه اندازی سیستم برق انبارهای حکیمیه / فراخوان تهیه و نصب و راه اندازی سیستم برق انبارهای حکیمیه
 29. مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران بیمارستانهای تابعه ... / مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران بیمارستانهای تابعه ...
 30. آگهی ارزیابی کیفی خرید مواد اولیه و طبخ غذا / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی خرید مواد اولیه و طبخ غذا
 31. تجدید مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودروی سواری.... نوبت اول / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودروی سواری...... -نوبت اول
 32. مناقصه خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات پشتیبانی
 33. مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی اراک / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی اراک
 34. آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان خرید تعداد 600.000 عدد پلمپ سیمی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان خرید تعداد 600.000 عدد پلمپ سیمی
 35. تجدید فراخوان خرید , نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی- تجدید نوبت دوم / مناقصه , فراخوان خرید , نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی - تجدید نوبت دوم
 36. مناقصه دستگاه فلوسایتومتری ... - 95.8.23 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه فلوسایتومتری ...95.8.23
 37. فراخوان مناقصه خرید , نصب و راه اندازی ده دستگاه اطفاء حریق فشار بالا / مناقصه , فراخوان مناقصه خرید , نصب و راه اندازی ده دستگاه اطفاء حریق فشار بالا
 38. مزایده یکباب ساختمان زیربنای 225متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان زیربنای 225متر
 39. مزایده زمین با بنای احداثی 450متر / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی 450متر
 40. مناقصه انجام تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تجهیزات موجود .... / مناقصه , مناقصه انجام تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تجهیزات موجود ....
 41. مناقصه عملیات جدول گذاری و کف پوش بلوار امام رضا ع - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدول گذاری و کف پوش بلوار امام رضا ع - مرحله دوم نوبت دوم
 42. مزایده ششدانگ زمین خشکه مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خشکه مساحت دویست متر نوبت اول
 43. مزایده زمین مساحت 371متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 371متر نوبت دوم
 44. مزایده ششدانگ ملک مشاعی بنای احداثی نیمه کاره / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی بنای احداثی نیمه کاره
 45. مزایده یک خط تولید دستمال کاغذی جعبه ای فولکات / آگهی مزایده, مزایده یک خط تولید دستمال کاغذی جعبه ای فولکات
 46. مزایده ششدانگ مغازه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری
 47. مزایده ملک در دو طبقه شامل همکف و اول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک در دو طبقه شامل همکف و اول نوبت دوم
 48. فراخوان خرید منبع تغذیه اضطراری - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی سازندگان,فراخوان خرید منبع تغذیه اضطراری - نوبت دوم
 49. همایش و نمایشگاه پرداخت ایران / همایش و نمایشگاه پرداخت ایران
 50. مزایده بهره برداری از تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری .... / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از تبلیغاتی از هشت عدد برد دیواری ....
 51. مناقصه پیاده روسازی معابر سطح شهر ..... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی معابر سطح شهر .....- نوبت دوم
 52. مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 805 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک باقیمانده 805 فرعی از دو اصلی
 53. آگهی مناقصه , مناقصه مربوط به تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تاسیسات - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه مربوط به تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تاسیسات ....-نوبت دوم
 54. مزایده سه دانگ یکباب منزل با عرصه 157.08متر / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب منزل با عرصه 157.08متر
 55. مزایده ملک توقیفی در پرونده اجرایی 920211 مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک توقیفی در پرونده اجرایی 920211 مرحله دوم
 56. فراخوان P/F" BAROID " HAMILTON/MIXER / فراخوان P/F" BAROID " HAMILTON/MIXER
 57. تجدید مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم های رادیو ایزوتوپ - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم های رادیو ایزوتوپ - نوبت دوم
 58. مزایده سرویس شامل گردنبند و دستبند و گوشواره / مزایده سرویس شامل گردنبند و دستبند و گوشواره ... نوبت ا ول
 59. فراخوان مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی میناب... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ساده , فراخوان مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی میناب... نوبت دوم
 60. مزایده فروش 5 باب مغازه تجدید / مزایده,مزایده فروش 5 باب مغازه تجدید
 61. مزایده یکباب واحد مسکونی اپارتمانی نیمه ساز نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی اپارتمانی نیمه ساز نوبت اول
 62. مزایده اراضی دیم / مزایده,مزایده اراضی دیم
 63. مزایده خودرو پیکان سفید مدل 79 / مزایده خودرو پیکان سفید مدل 79 نوبت ا ول
 64. مزایده سه قطعه زمین مزروعی دیم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مزروعی دیم
 65. مزایده پلاکهای ثبتی 19.18.17 فرعی از 3017 اصلی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 19.18.17 فرعی از 3017 اصلی
 66. مزایده یک باب سوله / مزایده , مزایده یک باب سوله
 67. مزایده ده قطعه اراضی زراعی ابی و ده قطعه دیم / مزایده,مزایده ده قطعه اراضی زراعی ابی و ده قطعه دیم
 68. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا
 69. مزایده ششدانگ مغازه با عرصه بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه با عرصه بیست متر
 70. مزایده اپارتمان مساحت پنجاه و سه متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت پنجاه و سه متر
 71. مزایده ملک با عرصه 71.15متر شماره 950160 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 71.15متر شماره 950160 نوبت اول
 72. مزایده ملک متراژ 96.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک متراژ 96.5متر نوبت اول
 73. مزایده ملک مغازه مساحت 25متر نوبت اول / مزایده,ممزایده ملک مغازه مساحت 25متر نوبت اول
 74. مزایده کف تریلی تانکر حمل مواد... / مزایده کف تریلی تانکر حمل مواد... نوبت اول
 75. مزایده 18 دستگاه پمپ پمپیران موتور موتوژن / مزایده 18 دستگاه پمپ پمپیران موتور موتوژن نوبت اول
 76. مزایده درب ضد سرقت با چهار چوب رویه طرح چوبی / مزایده درب ضد سرقت با چهار چوب رویه طرح چوبی نوبت اول
 77. مزایده دستگاه درب و پنجره سازی شامل یک دستگاه سوراخ کن ... / مزایده دستگاه درب و پنجره سازی شامل یک دستگاه سوراخ کن مرحله اول ...
 78. مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود کلاسه 930484 مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود کلاسه 930484 مرحله اول
 79. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 101.4متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 101.4متر مرحله اول
 80. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مرحله اول
 81. مزایده یک دستگاه پراید مدل 84 / مزایده یک دستگاه پراید مدل 84
 82. مزایده ششدانگ ملک به مساحت 202.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 202.50متر نوبت اول
 83. مزایده منزل مسکونی مساحت 8.69مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 8.69مترمربع
 84. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش هشت 89.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش هشت 89.53متر
 85. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220مترمربع
 86. مزایده یک قطعه زمین خالی 1989متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی 1989متر
 87. مزایده اپارتمان متراژ هفتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان متراژ هفتاد متر نوبت اول
 88. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 320متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 320متر نوبت اول
 89. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت تقریبی ده من نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت تقریبی ده من نوبت اول
 90. فراخوان مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی... تکرار نوبت دوم / تکرار فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی... تکرار نوبت دوم
 91. مزایده زمین کشاورزی مساحت 1000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 1000متر نوبت دوم
 92. مزایده یک قطعه زمین 26000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 26000متر
 93. تجدید مزایده یک دستگاه تلویزیون42 اینچ تجدید... / تجدید مزایده یک دستگاه تلویزیون42 اینچ تجدید ...
 94. مزایده تانکر ذخیره آب پلاستیکی خوابیده ... / مزایده تانکر ذخیره آب پلاستیکی خوابیده ...
 95. مزایده ملک با مساحت 131.89متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با مساحت 131.89متر نوبت اول
 96. مزایده ملک مساحت 105/96مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 105/96مترمربع نوبت اول
 97. مزایده ملک پلاک ثبتی مال مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی مال مشاعی نوبت اول
 98. مزایده ششدانگ زمین بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش هفت گیلان
 99. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و چهل و یک متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و چهل و یک متر
 100. مزایده یک قطعه زمین متراژ 422متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 422متر
 101. مناقصه پروژه آبرسانی دشت غربی..... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه آبرسانی دشت غربی....
 102. آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس
 103. مزایده اجاره یک باب گلخانه / آگهی مزایده,مزایده اجاره یک باب گلخانه
 104. مزایده دو باب مغازه ی تجاری 95.8.23 / آگهی مزایده,مزایده دو باب مغازه ی تجاری 95.8.23
 105. آگهی مناقصه واگذاری کلیه عملیات سند بلاست قطعات / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری کلیه عملیات سند بلاست قطعات
 106. فروش مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن EF7 رنگ یاس 95.8.23 / فروش مزایده , فروش مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن EF7 رنگ یاس 95.8.23
 107. تجدید مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات
 108. مناقصه خرید 2 دستگاه پله برقی / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه خرید 2 دستگاه پله برقی
 109. استعلام سدیم کلراید 0.9% دو سر 500 سی سی / استعلام , استعلام سدیم کلراید 0.9% دو سر 500 سی سی
 110. مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر .... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر ....
 111. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت شرقی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول سمت شرقی
 112. مزایده واگذاری بازار روزهای محلی- نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری بازار روزهای محلی- نوبت دوم
 113. مناقصه تامین و بهینه سازی بخشی از سیستم های سرمایشی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین و بهینه سازی بخشی از سیستم های سرمایشی
 114. کنگره خانه کارگر گیلان / کنگره خانه کارگر گیلان
 115. مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبت آمل نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه ثبت آمل نوبت اول
 116. مزایده یک قطعه زمین مسکونی بخش 4 ثبت گرگان مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی بخش 4 ثبت گرگان مرحله دوم
 117. مزایده مخزن پلاستیکی - دستگاه جوش با دستگاه CO2 ..... / مزایده, مزایده مخزن پلاستیکی - دستگاه جوش با دستگاه CO2 .....
 118. مزایده یک دستگاه کامیون باربری چوبی / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون باربری چوبی
 119. مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل تاور کرین / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل تاور کرین
 120. فراخوان ارزیابی کیفی حفر و کف شکنی چاههای دستی و ..تجدید / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی حفر و کف شکنی چاههای دستی و ... تجدید
 121. مزایده فروش مقدار 200 تن ناودانی سبک / مزایده ، مزایده مزایده فروش مقدار 200 تن ناودانی سبک
 122. مناقصه عملیات بازسازی بازار شریف العلما / مناقصه , مناقصه عملیات بازسازی بازار شریف العلما
 123. آگهی مزایده عمومی فروش کلیه لوازم اداری و اثاثیه مستهلک / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی آگهی مزایده عمومی فروش کلیه لوازم اداری و اثاثیه مستهلک
 124. استعلام اجرای عملیات سرویس راهبری و تعمیر و نگهداری PM&EM ... / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام اجرای عملیات سرویس راهبری و تعمیر و نگهداری PM&EM ...
 125. شناسایی پیمانکار جهت مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات سیستم های تهویه مطبوع ... / شناسایی پیمانکار جهت مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات سیستم های تهویه مطبوع ...
 126. مناقصه تامین تجهیزات ، ایجاد و راه اندازی زیرساخت استاندارد مرکز داده و معماری شبکه -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین تجهیزات ، ایجاد و راه اندازی زیرساخت استاندارد مرکز داده و معماری شبکه -نوبت دوم
 127. مزایده اپارتمان طبقه اول شمال غربی نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه اول شمال غربی نوبت دوم
 128. مزایده احداث مجموعه خدمات رفاهی -نوبت دوم / مزایده احداث مجموعه خدمات رفاهی -نوبت دوم
 129. آگهی مزایده فروش تجهیزات قالب بندی و داربست بندی- نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تجهیزات قالب بندی و داربست بندی- نوبت دوم
 130. شناسایی پیمانکار ارایه خدمات و انجام کلیه خدمات راهبری و تهیه ، طبخ ، توزیع و و سرو غذا / شناسایی پیمانکار ارایه خدمات و انجام کلیه خدمات راهبری و تهیه ، طبخ ، توزیع و و سرو غذا
 131. فراخوان تامین اقلام خوراکی / فراخوان , فراخوان تامین اقلام خوراکی
 132. مناقصه 24396 متر لوله 8 اینچ با پوشش و بدون پوشش- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه 24396 متر لوله 8 اینچ با پوشش و بدون پوشش- نوبت دوم
 133. آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد تجاری / آگهی مزایده ، مزایده اجاره واحد تجاری
 134. فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S - نوبت دوم
 135. مزایده فروش مجتمع مسکونی تجاری جام الهیه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش مجتمع مسکونی تجاری جام الهیه نوبت دوم
 136. مناقصه تجهیزات اتاق تست موتور / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیزات اتاق تست موتور
 137. مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی نوبت اول
 138. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 20 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 20 اردبیل
 139. مزایده تعدادی از املاک واقع در تهران و گیلان / مزایده,مزایده تعدادی از املاک واقع در تهران و گیلان
 140. تجدید مزایده فروش کارخانه و 23 قلم تجهیزات منقول و .... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش کارخانه و 23 قلم تجهیزات منقول و ....
 141. مزایده زمین و اموال / مزایده,مزایده زمین و اموال
 142. مزایده ساختمان مسکونی دارای 4 طبقه تجدید / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دارای 4 طبقه تجدید
 143. مزایده ششدانگ منافع عرصه واعیان ملک و ... / مزایده,مزایده ششدانگ منافع عرصه واعیان ملک و ...
 144. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت دویست و دو متر مربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت دویست و دو متر مربع
 145. مزایده پلاک ثبتی در زمینی مساحت 340مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی در زمینی مساحت 340مترمربع
 146. مزایده پلاک ثبتی مساحت یکصد و هشتاد و نه متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت یکصد و هشتاد و نه متر
 147. مناقصه طراحی ، ساخت و تامین تجهیزات سیستم سرمایش هوای ورودی...95.8.23 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه طراحی ، ساخت و تامین تجهیزات سیستم سرمایش هوای ورودی...95.8.23
 148. مناقصه خرید لوازم بهداشتی شبکه بهداشت / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید لوازم بهداشتی شبکه بهداشت
 149. فراخوان مناقصه اجرای مخزن 2000 مترمکعبی به همراه خط انتقال فولادی ... تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای مخزن 2000 مترمکعبی به همراه خط انتقال فولادی ... تجدید
 150. مناقصه عمومی عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده شبکه آبیاری / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده شبکه آبیاری
 151. مناقصه ایمن سازی تاسیسات برقی بوستان های هشتگانه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایمن سازی تاسیسات برقی بوستان های هشتگانه - نوبت دوم
 152. مناقصه بازسازی شبکه توزیع آب روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی شبکه توزیع آب روستا
 153. آگهی مناقصه پیمان برون سپاری اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای سطح منطقه / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه پیمان برون سپاری اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای سطح منطقه
 154. مناقصه احداث ابنیه- فضای سبز- سیستم آبیاری ..... / آگهی مناقصه, مناقصه احداث ابنیه- فضای سبز- سیستم آبیاری ....
 155. مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی و مازاد
 156. آگهی فراخوان عمومی انجام عملیات احداث و اصلاح شبکه های فشار ضعیف / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی انجام عملیات احداث و اصلاح شبکه های فشار ضعیف
 157. مزایده ملک قطعه اول تفکیکی 26.24متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک قطعه اول تفکیکی 26.24متر مرحله اول
 158. مناقصه شیر انشعاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه شیر انشعاب
 159. فراخوان مناقصه اجرای عملیات نازک کاری و تاسیسات مکانیکی و برقی.... -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای عملیات نازک کاری و تاسیسات مکانیکی و برقی..... -نوبت دوم
 160. تجدید مناقصه خرید و حمل و نصب تجهیزات رختشویخانه بیمارستان 280 تختخوابی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه با ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه خرید و حمل و نصب تجهیزات رختشویخانه بیمارستان 280 تختخوابی
 161. فراخوان اجرای عملیات یک لایه اساس در شانه ها و روکش آسفالت گرم / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات یک لایه اساس در شانه ها و روکش آسفالت گرم نوبت اول
 162. مناقصه خرید 47 قلم قطعات توربین بخار Tuthil- تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید 47 قلم قطعات توربین بخار Tuthil- تجدید -نوبت دوم
 163. مناقصه عملیات ساختمانی استخر بانوان / مناقصه , مناقصه عملیات ساختمانی استخر بانوان
 164. مزایده ضایعات پلاستیکی ، فایبرگلاس .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده ضایعات پلاستیکی ، فایبرگلاس ....
 165. مناقصه اجرای پروژه آسفالت تراشی ، اجرای آسفالت .... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه آسفالت تراشی ، اجرای آسفالت ....
 166. مزایده پلاک ثبتی بخش هشت به کلاسه 950024 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت به کلاسه 950024 نوبت دوم
 167. مزایده بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی تک منظوره CNG -نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی تک منظوره CNG -نوبت دوم
 168. مزایده خدمات بوفه / آگهی مزایده عمومی, مزایده خدمات بوفه
 169. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید / مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب اساتید
 170. مزایده مهد کودک / آگهی مزایده , مزایده مهد کودک
 171. مزایده تاکسی تلفنی / آگهی مزایده , مزایده تاکسی تلفنی
 172. تجدید مناقصه اجرای تهیه آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای تهیه آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر
 173. مناقصه خرید منبع آب پلی اتیلن سنگین HDPE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید منبع آب پلی اتیلن سنگین HDPE
 174. مناقصه خرید روغن کاج PINE90 / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید روغن کاج PINE90
 175. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 307/84متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 307/84متر نوبت دوم
 176. مناقصه عملیات استخراج - دپو و تخلیه مواد اولین معدنی - نوبت سوم / مناقصه عملیات استخراج - دپو و تخلیه مواد اولین معدنی - نوبت سوم
 177. مناقصه برونسپاری انجام فعالیتهای خدمات مشترکین... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برونسپاری انجام فعالیتهای خدمات مشترکین...
 178. مناقصه خرید 500.000 عدد پلمپ بکسلی کنتور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 500.000 عدد پلمپ بکسلی کنتور
 179. مناقصه خرید اقلام تبلیغاتی شامل کیف ، پاوربانک و اسپیکر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید اقلام تبلیغاتی شامل کیف ، پاوربانک و اسپیکر
 180. مزایده سهام خود در شرکت زرین ذرت شاهرود / مزایده , مزایده سهام خود در شرکت زرین ذرت شاهرود
 181. مناقصه مقداری کابل کراسینگ / مناقصه , مناقصه مقداری کابل کراسینگ
 182. مناقصه تامین اقلام مورد نیاز پایپینگ / مناقصه, مناقصه تامین اقلام مورد نیاز پایپینگ
 183. مناقصه حمل و نقل اقلام دخانی توتونی تجدید / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و نقل اقلام دخانی توتونی تجدید
 184. مناقصه اجرای پروژه های خدمات نگهداری تجهیزات شبکه مایکروویو / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های خدمات نگهداری تجهیزات شبکه مایکروویو
 185. مناقصه خرید کود شیمیایی سوپرفسفات ساده گرانوله نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کود شیمیایی سوپرفسفات ساده گرانوله نوبت دوم
 186. مناقصه دوخت تعداد 70.000 طاقه کلاه استتار کویری سربازی و خرید تعداد 70.000 دست لباس استتار کویری سربازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دوخت تعداد 70.000 طاقه کلاه استتار کویری سربازی و خرید تعداد 70.000 دست لباس استتار کویری سربازی
 187. مزایده فروش ماده معدنی سولفوره انگوران / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماده معدنی سولفوره انگوران
 188. مناقصه خرید درخت ، درختچه و نشاء فصل.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید درخت ، درختچه و نشاء فصل....
 189. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان نرگس (بانوان ) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان نرگس (بانوان ) نوبت دوم
 190. فراخوان ارزیابی کیفی خرید انواع شیرآلات صنعتی و اتصالات نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید انواع شیرآلات صنعتی و اتصالات نوبت دوم
 191. مزایده چهارباب واحد تجاری (مغازه) و خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده چهارباب واحد تجاری (مغازه) و خودرو
 192. فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام مطالعات زیر سطحی با استفاده از دستگاه رادار نفوذی زمین GPR نوبت دوم / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام مطالعات زیر سطحی با استفاده از دستگاه رادار نفوذی زمین GPR نوبت دوم
 193. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...