اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.20 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.20 در سایت

 1. استعلام ارلن 100mi ساخت پیرکس فن ایران .... / استعلام ،استعلام ارلن 100mi ساخت پیرکس فن ایران ....
 2. استعلام اتانل 96 درصد 2.5 لیتری مرک آلمان کد 100983 و ... / استعلام ، استعلام اتانل 96 درصد 2.5 لیتری مرک آلمان کد 100983 و ...
 3. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع های آبرسانی.. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع های آبرسانی.. نوبت دوم
 4. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهارده اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهارده اصفهان
 5. فراخوان مناقصه بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی اروند- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی اروند-نوبت دوم
 6. مزایده ششدانگ زمین فاقد سند رسمی 73.00مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین فاقد سند رسمی 73.00مترمربع
 7. مزایده باند سینما خانواده ..... / مزایده, مزایده باند سینما خانواده .....
 8. مناقصه خدمات اجاره 21 دستگاه ماشین آلات شامل لودر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات اجاره 21 دستگاه ماشین آلات شامل لودر و ...
 9. مناقصه خرید و پیاده سازی سیستم ذخیره سازی و مجازی سازی داده ها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و پیاده سازی سیستم ذخیره سازی و مجازی سازی داده ها
 10. مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی آوج / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی آوج
 11. مزایده واگذاری تعدادی از املاک کاربری مسکونی اداری اصلاحیه / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک کاربری مسکونی اداری اصلاحیه
 12. فراخوان ارزیابی کیفی حفر و کف شکنی چاههای دستی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی حفر و کف شکنی چاههای دستی و ... نوبت دوم
 13. مزایده خط تلفن همراه به شماره 09123061908 / مزایده, مزایده خط تلفن همراه به شماره 09123061908
 14. مناقصه 40 دستگاه سکسیونر گازی.... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه 40 دستگاه سکسیونر گازی.... - نوبت دوم
 15. مزایده ملک شامل پلاک ثبتی 1836 فرعی تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک شامل پلاک ثبتی 1836 فرعی تجدید نوبت دوم
 16. مزایده یکباب ساختمان بخش هشت قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان بخش هشت قزوین نوبت اول
 17. مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های گازرسانی در .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های گازرسانی در .... -نوبت دوم
 18. مزایده پلاک ثبتی 74.37متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 74.37متر نوبت دوم
 19. مزایده16 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده16 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی
 20. مزایده لوله ، سولجر ، قالب ، بست ، اتصال داربست.... / مزایده ، مزایده لوله ، سولجر ، قالب ، بست ، اتصال داربست
 21. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی شبکه و ساخت و نصب انشعاب / مناقصه واگذاری عملیات اجرایی شبکه و ساخت و نصب انشعاب
 22. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی تجدید نوبت دوم
 23. مناقصه P/F LUMA SENSE E2T- MIKRON تجدید / مناقصه ,مناقصه P/F LUMA SENSE E2T- MIKRON تجدید
 24. مزایده واگذاری 6 باب مغازه مجتمع تجاری زاگرس / مزایده , مزایده واگذاری 6 باب مغازه مجتمع تجاری زاگرس
 25. مزایده واگذاری انجام تبلیغات محیط شهری / مزایده , مزایده واگذاری انجام تبلیغات محیط شهری
 26. مناقصه عملیات اجرایی احداث مجتمع آبرسانی آتشگاه نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث مجتمع آبرسانی آتشگاه نوبت دوم
 27. مزایده فروش سهام / مزایده فروش سهام
 28. مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و .... / مزایده ,مزایده فروش بشکه های 1000/220/200 لیتری فلزی و ....
 29. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی پالایشگاه ششم -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی پالایشگاه ششم -نوبت دوم
 30. تمدید مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد در سراسر کشور - تمدید / تمدید مزایده,مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک مازاد در سراسر کشور - تمدید
 31. مزایده یک دستگاه خودرو سواری رانا / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری رانا
 32. مزایده یک قطعه زمین مساحت 206متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 206متر
 33. فراخوان انجام بخشی از حجم خدمات مورد نیاز HSE نوبت اول / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام بخشی از حجم خدمات مورد نیاز HSE
 34. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 269/75متر قطعه اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 269/75متر قطعه اول
 35. مزایده خودرو وانت پیکان مدل 1380 / مزایده,مزایده خودرو وانت پیکان مدل 1380
 36. مزایده دو دستگاه لباسشویی صنعتی / مزایده ، مزایده دو دستگاه لباسشویی صنعتی
 37. مزایده یک دستگاه خودرو سواری لیفان نوبت دوم / فروش یک دستگاه خودرو سواری لیفان نوبت دوم
 38. مزایده یکدستگاه اپارتمان مساحت 123/25مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یکدستگاه اپارتمان مساحت 123/25مترمربع نوبت دوم
 39. مزایده اپارتمان ماده صد و بیست و نه نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان ماده صد و بیست و نه نوبت دوم
 40. مزایده یک قطعه زمین مشجر 1277متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشجر 1277متر نوبت اول
 41. مزایده یک دستگاه لیفتراک 5 تنی / مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک 5 تنی
 42. فراخوان اجرای عملیات تجهیز و نوسازی و تکمیل اراضی شادگان / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ، فراخوان اجرای عملیات تجهیز و نوسازی و تکمیل اراضی شادگان
 43. مناقصه خرید والو دیافراگمی ضد اسید تمدید / تمدید آگهی مناقصه , مناقصه خرید والو دیافراگمی ضد اسید تمدید
 44. مناقصه خرید یک دستگاه ماشین چاپ افست رول / آگهی مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه ماشین چاپ افست رول
 45. مزایده فروش تعداد 30 راس گوسفند / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 30 راس گوسفند
 46. مزایده فروش یکدستگاه تراکتور طرح رومانی تیپ U650M یکدستگاه لاشه موتور ژنراتور اسقاط RUSTON ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه تراکتور طرح رومانی تیپ U650M یکدستگاه لاشه موتور ژنراتور اسقاط RUSTON ...
 47. مناقصه بهسازی محور قره آغاج - کلان حد فاصل کیلومتر 0 تا 6.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی محور قره آغاج - کلان حد فاصل کیلومتر 0 تا 6....
 48. مناقصه پروژه بازسازی و بهسازی کامل پارک شهرک مقداد - مرحله دوم / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بازسازی و بهسازی کامل پارک شهرک مقداد - مرحله دوم
 49. فراخوان خرید تجهیزات سرور شبکه ( 20 دستگاه سرور و 10 دستگاه سوئیچ ) -نوبت دوم / فراخوان خرید تجهیزات سرور شبکه ( 20 دستگاه سرور و 10 دستگاه سوئیچ ) -نوبت دوم
 50. تجدید مناقصه حمل و نقل و دفع پسماندهای شهری -نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل و نقل و دفع پسماندهای شهری -نوبت دوم
 51. فراخوان خرید تجهیزات شبکه ( فایروال ) -نوبت دوم / فراخوان خرید تجهیزات شبکه ( فایروال ) -نوبت دوم
 52. فراخوان پشتیبانی دستگاههای خودپرداز - نوبت دوم / فراخوان پشتیبانی دستگاههای خودپرداز -نوبت دوم
 53. مناقصه حمل و نقل توتون و .... -نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , ممناقصه حمل و نقل توتون و .... نوبت دوم
 54. مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری نوبت دوم
 55. مناقصه راهداری و نگهداری راههای اصلی و فرعی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه راهداری و نگهداری راههای اصلی و فرعی
 56. مزایده حدود 100 تن انواع ماهی پرورشی - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده حدود 100 تن انواع ماهی پرورشی - نوبت دوم
 57. فراخوان اجرای شبکه فشار متوسط هوایی - تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی,فراخوان اجرای شبکه فشار متوسط هوایی - تجدید- نوبت دوم
 58. مزایده اجاره مغازه جنب کانون قدس - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه جنب کانون قدس - نوبت دوم
 59. مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو
 60. مناقصه واگذاری عملیات اجرای خط لوله GRP ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات اجرای خط لوله GRP ...
 61. مزایده 93294 یکصد هزارم سهم مشاع از 20 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 93294 یکصد هزارم سهم مشاع از 20 سهم پلاک ثبتی
 62. مناقصه خرید حدود پانصد هزار سبد میوه- مجدد- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای (مجدد) , مناقصه خرید حدود پانصد هزار سبد میوه- مجدد- نوبت دوم
 63. مناقصه برگزاری دوره های حضوری جانشین پروری / مناقصه برگزاری دوره های حضوری جانشین پروری
 64. مزایده فروش زمین به متراژ 240.9متر / مزایده,مزایده فروش زمین به متراژ 240.9متر
 65. مزایده لجن پسماند حاصل از تصفیه خانه فاضلاب / مزایده لجن پسماند حاصل از تصفیه خانه فاضلاب
 66. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع و تابلوهای فشار متوسط / مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع و تابلوهای فشار متوسط
 67. مناقصه خرید دتکتورهای شعله و گاز به همراه قطعات یدکی -95.08.20 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دتکتورهای شعله و گاز به همراه قطعات یدکی -95.08.20
 68. فراخوان مناقصه دستگاه ماشین بالانس ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه دستگاه ماشین بالانس ...نوبت دوم
 69. مزایده بوفه های دانشجویی -مرحله سوم / آگهی مزایده , مزایده بوفه های دانشجویی - مرحله سوم
 70. مزایده اجرای امور چاپ و تکثیر دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده اجرای امور چاپ و تکثیر دانشجویی
 71. مناقصه اجرای امور چاپ و تکثیر دانشجویی / آگهی مزایده , مناقصه اجرای امور چاپ و تکثیر دانشجویی
 72. آگهی مزایده عمومی فروش مقدار تقریبی 500.000 کیلوگرم براده آهن آلات -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش مقدار تقریبی 500.000 کیلوگرم براده آهن آلات -نوبت دوم
 73. مزایده عمومی فروش خودرو اداره کل / مزایده ,مزایده عمومی فروش خودرو اداره کل
 74. مناقصه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی غرب استان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی غرب استان -نوبت دوم
 75. مناقصه انجام ماموریت های ستاد مرکزی / مناقصه ,مناقصه انجام ماموریت های ستاد مرکزی
 76. مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی زیرساخت فیزیکی مرکز داده ....نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی زیرساخت فیزیکی مرکز داده ....نوبت دوم
 77. آگهی فراخوان واگذاری امتیاز استفاده از پساب مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهرک پردیسان - نوبت دوم / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان واگذاری امتیاز استفاده از پساب مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهرک پردیسان -نوبت دوم
 78. مناقصه عملیات زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری تعدادی از معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه عملیات زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری تعدادی از معابر روستا
 79. مزایده خودروی سواری پژو / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو
 80. مزایده ششدانگ ساختمان 153.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 153.74متر
 81. مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم
 82. مزایده دو قطعه فرش 12 متری دست باف / مزایده دو قطعه فرش 12 متری دست باف
 83. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 60.221متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 60.221متر
 84. مزایده یک دهنه مغازه از ساختمان شرکت تعاونی / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه از ساختمان شرکت تعاونی
 85. مزایده مجدد روپوش زنانه و مردانه / مزایده مجدد روپوش زنانه و مردانه
 86. مزایده ملک به مساحت 3.500متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 3.500متر نوبت اول
 87. مزایده ملک با عرصه صد و پنجاه و پنج متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه صد و پنجاه و پنج متر نوبت اول
 88. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان
 89. مزایده اپارتمان به مساحت 98/11مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 98/11مترمربع نوبت اول
 90. مزایده پژو 405 مدل 1383 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده پژو 405 مدل 1383
 91. مزایده ملک با عرصه 1008/21مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 1008/21مترمربع نوبت اول
 92. مزایده ملک مغازه به مساحت 38/87متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مغازه به مساحت 38/87متر نوبت اول
 93. مزایده ملک بخش نه ابادان عرصه 122.4متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه ابادان عرصه 122.4متر نوبت اول
 94. مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 24 اصلی و یک فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 24 اصلی و یک فرعی نوبت دوم
 95. مزایده یکباب خانه بخش 5 تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 5 تبریز مال مشاعی
 96. مزایده ملک قولنامه ای بخش ده تبریز / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای بخش ده تبریز
 97. مزایده خودروی سواری پژو پارس مدل 1388 / آگهی مزایده فروش مال مشاعی, مزایده خودروی سواری پژو پارس مدل 1388
 98. مزایده اتومبیل سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده اتومبیل سواری پراید
 99. مزایده ملک با عرصه 54.2متر به صورت سازه 4 طبقه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 54.2متر به صورت سازه 4 طبقه ای نوبت اول
 100. مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان
 101. مزایده یک عدد گردنبند / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک عدد گردنبند
 102. مزایده ساختمان مساحت 116متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 116متر
 103. مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا - نوبت دوم
 104. مزایده ملک با عرصه 214متر و اعیان 132متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 214متر و اعیان 132متر نوبت دوم
 105. مزایده ملک با عرصه 312متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 312متر نوبت سوم
 106. مزایده یک دستگاه هیتر و ...نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه هیتر و ...نوبت دوم
 107. مزایده فروش سنگ ساختمان گرانیت مشکی ...نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده فروش سنگ ساختمان گرانیت مشکی ...نوبت دوم
 108. مزایده دستگاه برداشت ذرت.... / مزایده, مزایده دستگاه برداشت ذرت....
 109. مزایده یک دستگاه پژو آردی / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو آردی
 110. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3698/35مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3698/35مترمربع
 111. مزایده فروش اموال ضایعاتی از قبیل یک دستگاه پیکان اسقاطی بدون موتور و ... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش اموال ضایعاتی از قبیل یک دستگاه پیکان اسقاطی بدون موتور و ... نوبت دوم
 112. مزایده یک قطعه زمین تجدید نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجدید نوبت اول
 113. مزایده یک دستگاه فرز کله عمودی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه فرز کله عمودی
 114. مزایده یک قطعه زمین خشکی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی نوبت دوم
 115. مزایده یکدستگاه خودروی سمند دوگانه سوز - نوبت دوم / مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی سمند دوگانه سوز - نوبت دوم
 116. مزایده یک قطعه زمین خشکی 250متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی 250متر نوبت اول
 117. مزایده یک قطعه زمین 500متر شالیزار نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 500متر شالیزار نوبت اول
 118. مزایده 303 هزارم دانگ از پلاک ثبتی یکباب دکان مرحله اول / مزایده,مزایده 303 هزارم دانگ از پلاک ثبتی یکباب دکان مرحله اول
 119. تجدید مناقصه تامین پودر نارگیل -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه تامین پودر نارگیل -نوبت دوم
 120. مزایده ملک مسکونی با زیربنای صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی با زیربنای صد و بیست متر
 121. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236.06متر
 122. مزایده اپارتمان مساحت 153/01متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 153/01متر
 123. مناقصه احداث ساختمان پست زمینی توزیع برق مجموعه ورزشی شهید چمران ..... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان پست زمینی توزیع برق مجموعه ورزشی شهید چمران ..... نوبت دوم
 124. مزایده یکباب خانه مساحت 165متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 165متر
 125. مزایده ششدانگ مغازه مساحت 15/66متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 15/66متر
 126. مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی
 127. مزایده قطعه چهارم از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده قطعه چهارم از پلاک ثبتی
 128. مزایده تعدادی از دستگاه های غیرقابل نیاز / مزایده ,مزایده تعدادی از دستگاه های غیرقابل نیاز
 129. مزایده ششدانگ مشاعی قطعه دو پلاک ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مشاعی قطعه دو پلاک ثبتی نوبت دوم
 130. مزایده یک خط تلفن همراه اول / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک خط تلفن همراه اول
 131. مزایده سه دانگ یکباب ملک مسکونی بخش یک / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب ملک مسکونی بخش یک
 132. مزایده ششدانگ واحد اپارتمان قطعه 5 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ واحد اپارتمان قطعه 5 تفکیکی نوبت اول
 133. مزایده ششدانگ زمین به مساحت ده هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت ده هزار متر
 134. مزایده خط تلفن همراه / مزایده,مزایده خط تلفن همراه
 135. مزایده ششدانگ ملک به مساحت 14000متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 14000متر مرحله اول
 136. مزایده یک دستگاه خودرو کامیون بنز سفید رنگ مدل 85 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو کامیون بنز سفید رنگ مدل 85
 137. مزایده ششدانگ اپارتمان با اعیان 111.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با اعیان 111.5متر
 138. مزایده پلاک ثبتی 58.48متر طبقه اول مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 58.48متر طبقه اول مرحله اول
 139. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی کوهستان و چهل بوستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی کوهستان و چهل بوستان
 140. فراخوان قرائت و توزیع قبوض , نصب انشعاب , تعمیر و نگهداری .... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان قرائت و توزیع قبوض , نصب انشعاب , تعمیر و نگهداری .... نوبت دوم
 141. مزایده ششدانگ زمین مشجر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر
 142. مزایده یک دستگاه چرخ میان دوز ..... / مزایده,مزایده یک دستگاه چرخ میان دوز ....
 143. مناقصه تولید ، حمل و پخش آسفالت جاده نوبت چهارم / آگهی مناقصه , مناقصه تولید ، حمل و پخش آسفالت جاده نوبت چهارم
 144. مناقصه تولید ، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه تولید ، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر
 145. مزایده دستگاه پولیس ... / مزایده دستگاه پولیس ...
 146. مزایده ششدانگ زمین 835.20مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 835.20مترمربع
 147. مزایده یک قطعه زمین به عرصه 262متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به عرصه 262متر
 148. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی کوهستان و چهل بوستان (اراضی آبشر) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی کوهستان و چهل بوستان (اراضی آبشر)
 149. مزایده 120 عدد انواع مانتوی زنانه / مزایده 120 عدد انواع مانتوی زنانه
 150. مزایده یک دستگاه خودرو ون بنزین سوز / مزایده یک دستگاه خودرو ون بنزین سوز
 151. مزایده اپارتمان شمال طبقه دوم هشتاد و هفت متر / مزایده,مزایده اپارتمان شمال طبقه دوم هشتاد و هفت متر
 152. مزایده ششدانگ ملک با عرصه مشاعی 78متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه مشاعی 78متر
 153. مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیست و چهار سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیست و چهار سال
 154. مزایده سه دانگ از ششدانگ باغ میمی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ باغ میمی
 155. مزایده یکواحد اپارتمان به مساحت 41.37متر / مزایده,مزایده یکواحد اپارتمان به مساحت 41.37متر
 156. مناقصه لوازم مصرفی آزمایشگاهی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه لوازم مصرفی آزمایشگاهی نوبت دوم
 157. مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 158. مناقصه عمومی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب روستای ترکان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب روستای ترکان
 159. مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه سه ... نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه سه ... نوبت دوم
 160. استعلام میز و صندلی و مبلمان اداری / استعلام , استعلام میز و صندلی و مبلمان اداری
 161. استعلام پمپ گراندفوس / استعلام , استعلام پمپ گراندفوس
 162. استعلام چسب صحافی پلاستیک / استعلام , استعلام چسب صحافی پلاستیک
 163. استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر
 164. استعلام پکیج KW24 / استعلام , استعلام پکیج KW24
 165. استعلام منبع کویلی 400 لیتری عمودی ورق 5 / استعلام , استعلام منبع کویلی 400 لیتری عمودی ورق 5
 166. استعلام رسوب زدا یک و یک دوم اینچ / استعلام , استعلام رسوب زدا یک و یک دوم اینچ
 167. مناقصه اجرای 2790 متر توسعه شبکه آب نظر آباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 2790 متر توسعه شبکه آب نظر آباد
 168. فراخوان روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان و ... / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان و ...
 169. استعلام منبع انبساط 100 لیتری بسته / استعلام , استعلام منبع انبساط 100 لیتری بسته
 170. استعلام ترموستات اتاقی / استعلام , استعلام ترموستات اتاقی
 171. استعلام پمپ برگشت آب گرم مصرفی / استعلام , استعلام پمپ برگشت آب گرم مصرفی
 172. استعلام پمپ منبع کوئلی / استعلام, استعلام پمپ منبع کوئلی
 173. استعلام مشعل 80 به همراه شیلنگ فیلتر / استعلام, استعلام مشعل 80 به همراه شیلنگ فیلتر
 174. استعلام دیگ چدنی / استعلام, استعلام دیگ چدنی
 175. استعلام رادیاتور ترموایران / استعلام, استعلام رادیاتور ترموایران
 176. استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر
 177. استعلام فرش سجاده ای / استعلام, استعلام فرش سجاده ای
 178. استعلام کاغذ / استعلام, استعلام کاغذ
 179. مزایده فروش تعدادی از اراضی مسکونی و تجاری تجدید اصلاحیه / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اراضی مسکونی و تجاری تجدید اصلاحیه
 180. استعلام کاغذ 70 گرم آپریل / استعلام, استعلام کاغذ 70 گرم آپریل
 181. استعلام نیاز به تامین کنندگان آلاچیق / استعلام, استعلام نیاز به تامین کنندگان آلاچیق
 182. استعلام خرید نوشت افزار / استعلام, استعلام خرید نوشت افزار
 183. استعلام دوربین عکاسی دیجیتالی / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتالی
 184. استعلام لب تاپ / استعلام , استعلام لب تاپ
 185. استعلام نبشی نگهدارنده / استعلام, استعلام نبشی نگهدارنده
 186. استعلام الکتروپمپ شناور 2 اینچ / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور 2 اینچ
 187. استعلام بسته نرم افزار ارسال پیامک / استعلام , استعلام بسته نرم افزار ارسال پیامک
 188. استعلام کیف کارت atm / استعلام , استعلام کیف کارت atm
 189. دعوتنامه عملیات خاکی و ابنیه فنی محور شیرین دره / دعوتنامه عملیات خاکی و ابنیه فنی محور شیرین دره
 190. دعوتنامه زیرسازی ، ابنیه فنی و آسفالت محوراینچه سفلی - تاجیک و دالق تپه / دعوتنامه زیرسازی ، ابنیه فنی و آسفالت محوراینچه سفلی - تاجیک و دالق تپه
 191. مناقصه خرید تجهیزات و تعمیرات اساسی و رنگ آمیزی دکل های مهاری و متعلقات / مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات و تعمیرات اساسی و رنگ آمیزی دکل های مهاری و متعلقات
 192. اصلاحیه مزایده مغازه تجاری -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده مغازه تجاری -اصلاحیه
 193. مزایده فروش 17 واحد از برجهای مسکونی خورشید / مزایده,مزایده فروش 17 واحد از برجهای مسکونی خورشید
 194. مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 16/25متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت 16/25متر نوبت اول
 195. مزایده 250 سهم از 1000 سهم از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 250 سهم از 1000 سهم از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی
 196. مزایده خودروی سواری رانا / مزایده,مزایده خودروی سواری رانا
 197. مناقصه خرید سوئیچ سیسکو و متعلقات - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید سوئیچ سیسکو و متعلقات - نوبت دوم
 198. مزایده فروش لاشه های سرزده و حذف زنده اضطراری 95.8.20 / آگهی مزایده , مزایده فروش لاشه های سرزده و حذف زنده اضطراری 95.8.20
 199. مزایده تعداد قابل توجهی موتور سیکلت / آگهی حراج تعداد قابل توجهی موتور سیکلت
 200. فراخوان پنجمین همایش وقف و رسانه / فراخوان پنجمین همایش وقف و رسانه
 201. مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و ساز / مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و ساز
 202. تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری فضای سبز و مخزن -95.8.20 / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای سیستم آبیاری فضای سبز و مخزن -5.8.20
 203. مناقصه احداث کانال آبهای سطحی خیابان بهجت / مناقصه , مناقصه احداث کانال آبهای سطحی خیابان بهجت
 204. مناقصه پیاده روسازی / مناقصه پیاده روسازی
 205. مزایده اموال اسقاطی انبار منطقه / مزایده اموال اسقاطی انبار منطقه
 206. مزایده 24 قطعه زمین به شماره پلاکهای فرعی از پلاک اصلی / مزایده,مزاید

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...