اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.19 در سایت

اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.19 در سایت

 1. مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار و...- / مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار و...-
 2. مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک بخش شش مشهد مرحله دوم
 3. ارزیابی کیفی مشاوران جهت خرید خدمات مشاور / آگهی مناقصه, ارزیابی کیفی مشاوران جهت خرید خدمات مشاور
 4. تجدید استعلام بهاء جذب پیمانکار جهت کارهای متفرقه و تعمیرات ساختمانی / تجدید استعلام بهاء, تجدید استعلام بهاء جذب پیمانکار جهت کارهای متفرقه و تعمیرات ساختمانی
 5. مزایده راه اندازی سینمای پنج بعدی در محل پارک دولت - نوبتن دوم / آگهی مزایده , مزایده راه اندازی سینمای پنج بعدی در محل پارک دولت - نوبت دوم
 6. تجدید استعلام بها احداث مهمانسرای ترمینال اتاق کودک و مادر / تجدید استعلام بها احداث مهمانسرای ترمینال اتاق کودک و مادر
 7. مزایده غرفه اغذیه فروشی بشکل بستنی واقع در پارک رعنا / آگهی مزایده, مزایده غرفه اغذیه فروشی بشکل بستنی واقع در پارک رعنا
 8. مزایده واگذاری محل بازی ترامبولین واقع در پارک ساحلی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری محل بازی ترامبولین واقع در پارک ساحلی
 9. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان
 10. مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت - مجدد / آگهی مناقصه عمومی مجدد , مناقصه واگذاری عملیات حمل مصالح و آسفالت - مجدد
 11. مناقصه احداث سرای محله / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث سرای محله
 12. مناقصه اجرای بسته تعمیرات تخصصی سازه ای زیرعرشه پل های رودخانه ای / مناقصه , مناقصه اجرای بسته تعمیرات تخصصی سازه ای زیرعرشه پل های رودخانه ای
 13. مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری متراژ سی و نه مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری متراژ سی و نه مترمربع نوبت دوم
 14. فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی- 95.08.19 / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی- 95.08.19
 15. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان
 16. فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S
 17. مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری منطقه دوازده / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری منطقه دوازده
 18. مناقصه خرید P/F YEW / مناقصه مناقصه خرید P/F YEW
 19. استعلام خرید فنر ساپورتی / فرم استعلام بهاء, استعلام خرید فنر ساپورتی
 20. مزایده واگذاری غرفه شماره سه - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرفه شماره سه - نوبت دوم
 21. فراخوان مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی... تکرار / تکرار فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی... تکرار
 22. مناقصه واگذاری خدمات خودروهای استیجاری منطقه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات خودروهای استیجاری منطقه
 23. فراخوا مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و نصب سیستم مانیتورینگ هفده ایستگاه گاز در سطح استان / فراخوان مناقصه , فراخوا مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و نصب سیستم مانیتورینگ هفده ایستگاه گاز در سطح استان
 24. مناقصه P/F LUMA SENSE E2T- MIKRON / مناقصه ,مناقصه P/F LUMA SENSE E2T- MIKRON
 25. فراخوان انجام بخشی از حجم خدمات مورد نیاز HSE / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام بخشی از حجم خدمات مورد نیاز HSE
 26. فراخوان خدمات تهیه ، طبخ ، سرو و توزیع چهار وعده غذا / فراخوان خدمات تهیه ، طبخ ، سرو و توزیع چهار وعده غذا
 27. مناقصه خرید 2 دستگاه پله برقی / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه خرید 2 دستگاه پله برقی
 28. فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 13 روستای شهرستان بستان آباد / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 13 روستای شهرستان بستان آباد
 29. فراخوان خرید کمپرسور دیزلی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید کمپرسور دیزلی
 30. آگهی مزایده عمومی فروش خاکهای آلوده به مواد نفتی و پسماندهای لجن های نفتی / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش خاکهای آلوده به مواد نفتی و پسماندهای لجن های نفتی
 31. فراخوان خرید انواع شیرآلات صنعتی و اتصالات / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید انواع شیرآلات صنعتی و اتصالات
 32. مناقصه خرید آشغالگیر صنعتی / آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی سازندگان,مناقصه خرید آشغالگیر صنعتی
 33. مناقصه 24396 متر لوله 8 اینچ با پوشش و بدون پوشش / آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی سازندگان,مناقصه 24396 متر لوله 8 اینچ با پوشش و بدون پوشش
 34. فراخوان خرید منبع تغذیه اضطراری / آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی سازندگان,فراخوان خرید منبع تغذیه اضطراری
 35. مناقصه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی غرب استان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی غرب استان
 36. مزایده برون سپاری رستوران نگین / آگهی مزایده عمومی, مزایده برون سپاری رستوران نگین
 37. مناقصه عمومی انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی منطقه برق تهرانپارس / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو در محدوده عملیاتی منطقه برق تهرانپارس
 38. مناقصه عمومی انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو به روش خط گرم / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو به روش خط گرم
 39. مناقصه پروژه برق رسانی به روستاهای فاقد برق شهرستان دزفول / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه برق رسانی به روستاهای فاقد برق شهرستان دزفول
 40. مناقصه عمومی احداث فیدر خروجی شهرستان سوسنگرد تمدید / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی احداث فیدر خروجی شهرستان سوسنگرد تمدید
 41. مزایده غرفه شماره چهار / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه شماره چهار
 42. مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد..... / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد.....
 43. مزایده فروش 5 دستگاه خودرو ..... / آگهی مزایده , مزایده فروش5 دستگاه خودرو .....
 44. مزایده یکباب واحد مسکونی تجدید / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی تجدید
 45. مزایده ششدانگ زمین دو هزار و پانصد و دوازده متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دو هزار و پانصد و دوازده متر
 46. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 47. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته باغ پرندگان / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته باغ پرندگان
 48. مناقصه سرویس و نگهداری کلیه دستگاه های فتوکپی و ... / آگهی مناقصه عمومی, تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیرو دریایی، پادگان کوهک، مرکز آماد و پشتیبانی نداجا
 49. تجدید مزایده عمومی اجاره بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده عمومی اجاره بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی
 50. تجدید مزایده عمومی اجاره رستوران و کافی شاپ پارک خلیج فارس شمالی / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده عمومی اجاره رستوران و کافی شاپ پارک خلیج فارس شمالی
 51. مزایده تمامیت ششدانگ یکباب منزل بخش چهار مشهد / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ یکباب منزل بخش چهار مشهد
 52. مزایده واگذاری به صورت اجاره محل عینک سازی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره محل عینک سازی
 53. مزایده بهره برداری از 2 واحد تعمیرگاهی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از 2 واحد تعمیرگاهی
 54. مناقصه خرید 5 (پنج) تن میلگرد مسی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 5 (پنج) تن میلگرد مسی
 55. اصلاحیه مناقصه خرید رایانه و تجهیزات جانبی -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید رایانه و تجهیزات جانبی -اصلاحیه
 56. مزایده بهره برداری از غرف ، کافه رستوران و پارکینگ / مزایده , مزایده بهره برداری از غرف ، کافه رستوران و پارکینگ
 57. مناقصه انجام خدمات نقلیه و ترابری درون کارگاهی و برون کارگاهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نقلیه و ترابری درون کارگاهی و برون کارگاهی
 58. تجدید فراخوان امور مربوط به تملک ، رفع معارضین احتمالی و... نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی مشاور, تجدید فراخوان امور مربوط به تملک ، رفع معارضین احتمالی و... نوبت دوم
 59. مناقصه نظافت کلیه فضاهای داخلی و بیرونی - 95.08.19 / آگهی مناقصه , مناقصه نظافت کلیه فضاهای داخلی و بیرونی- 95.08.19
 60. مناقصه خرید 100 مجموعه لوازم تندرستی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 100 مجموعه لوازم تندرستی
 61. مزایده فروش یکدستگاه جوراب بافی با نام بابیل از نوع باهر / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه جوراب بافی با نام بابیل از نوع باهر
 62. مزایده ماشین آلات سالم در حال کار مازاد 95.8.19 / مزایده , مزایده ماشین آلات سالم در حال کار مازاد 95.8.19
 63. مناقصه انجام خدمات عمومی خود را به صورت حجمی / مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات عمومی خود را به صورت حجمی
 64. مزایده تجهیزات کارگاهی / مزایده,مزایده تجهیزات کارگاهی
 65. مزایده واگذاری استفاده از محل غرفه نانوایی / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری استفاده از محل غرفه نانوایی
 66. شناسایی شرکت های تولیدکننده و مجری لوازم بازی کودکان / شناسایی شرکت های تولیدکننده و مجری لوازم بازی کودکان
 67. آگهی فراخوان مناقصه عمومی شناسایی اجرای کامل عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی شناسایی ،آگهی فراخوان مناقصه عمومی شناسایی اجرای کامل عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان
 68. مزایده ضایعات آهن سبک نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده ضایعات آهن سبک نوبت دوم
 69. مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت نیسان / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت نیسان
 70. مناقصه خدمات فنی مورد نیاز واحد پشتیبانی مهندسی / آگهی مناقصه عمومی, خدمات فنی مورد نیاز واحد پشتیبانی مهندسی
 71. آگهی مزایده عمومی فروش مقدار تقریبی 500.000 کیلوگرم براده آهن آلات / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش مقدار تقریبی 500.000 کیلوگرم براده آهن آلات
 72. مناقصه عملیات تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی...نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی...نوبت دوم
 73. مناقصه خرید لوازم الکترونیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم الکترونیک
 74. مناقصه خرید 30 دستگاه سورتر اسکناس شمار -تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 30 دستگاه سورتر اسکناس شمار -تجدید نوبت دوم
 75. آگهی مناقصه خرید لوله و اتصالات G.R.P / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید لوله و اتصالات G.R.P
 76. مزایده یک قطعه زمین مسکونی قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی قولنامه ای نوبت اول
 77. مناقصه ساخت و نصب تاسیسات و تجهیزات و راه اندازی ساخت مخازن روزانه ATK ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب تاسیسات و تجهیزات و راه اندازی ساخت مخازن روزانه ATK ... -نوبت دوم
 78. ارزیابی کیفی واگذاری بازدیدهای ادواری / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی واگذاری بازدیدهای ادواری
 79. مزایده پلاک ثبتی مساحت 1470مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1470مترمربع نوبت دوم
 80. فراخوان اجرا و تکمیل تعدادی پروژه از قبیل سالن ورزشی و ... -نوبت دوم / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار, فراخوان اجرا و تکمیل تعدادی پروژه از قبیل سالن ورزشی و ... -نوبت دوم
 81. فراخوان اجرا و تکمیل تعدادی پروژه از قبیل سالن ورزشی و ... - نوبت دوم / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار, فراخوان اجرا و تکمیل تعدادی پروژه از قبیل سالن ورزشی و ... -نوبت دوم
 82. مناقصه قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه اسکنر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه اسکنر نوبت دوم
 83. مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری تعداد 150 دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب و .... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری تعداد 150 دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب و ....
 84. فراخوان خرید تجهیزات سرور شبکه ( 20 دستگاه سرور و 10 دستگاه سوئیچ ) / فراخوان خرید تجهیزات سرور شبکه ( 20 دستگاه سرور و 10 دستگاه سوئیچ )
 85. مزایده زمین ساختمان نیمه تمام / مزایده,مزایده زمین ساختمان نیمه تمام
 86. مزایده یک قطعه زمین عرصه 33215مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 33215مترمربع
 87. مزایده حدود 2000 تن انواع چای سنواتی / مزایده حدود 2000 تن انواع چای سنواتی
 88. فراخوان خرید تجهیزات شبکه ( فایروال ) / فراخوان خرید تجهیزات شبکه ( فایروال )
 89. فراخوان پشتیبانی دستگاههای خودپرداز / فراخوان پشتیبانی دستگاههای خودپرداز
 90. مناقصه تهیه و چاپ و توزیع سوالات آزمونهای پیشرفت تحصیلی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و چاپ و توزیع سوالات آزمونهای پیشرفت تحصیلی ...
 91. مزایده املاک مازاد در شهر تهران و استانهای تهران نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مازاد در شهر تهران و استانهای تهران نوبت دوم
 92. مزایده یک قطعه زمین تجاری تحت پلاک 1797/3/10 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری تحت پلاک 1797/3/10 نوبت دوم
 93. مزایده فروش 5 قطعه زمین منطقه صنوف مزاحم نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین منطقه صنوف مزاحم نوبت دوم
 94. مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو سواری پژو پارس
 95. مزایده فروش موتورسیکلت ، انواع خودرو و ... / آگهی حراج حضوری , مزایده فروش موتورسیکلت ، انواع خودرو و ...
 96. مزایده فروش تعداد 770 دستگاه موتورسیکلت 30 دستگاه اتومبیل / آگهی حراج حضوری , مزایده فروش تعداد 770 دستگاه موتورسیکلت 30 دستگاه اتومبیل
 97. مناقصه واگذاری قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع صورتحساب های مشترکین .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع صورتحساب های مشترکین .... نوبت دوم
 98. تجدید مناقصه تامین، نصب و راه اندازی، آموزش، مستندسازی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین، نصب و راه اندازی، آموزش، مستندسازی ...
 99. مناقصه جرای مقاوم سازی مدرسه 8 کلاسه / آگهی دعوت به مناقصه عمومی (یک مرحله ای) , مناقصه جرای مقاوم سازی مدرسه 8 کلاسه
 100. مزایده فروش دو دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه خودروی سواری
 101. مزایده فروش یک دستگاه تاور کرین CMAX / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه تاور کرین CMAX
 102. مناقصه خرید حدود پانصد هزار سبد میوه- مجدد / آگهی مناقصه یک مرحله ای (مجدد) , مناقصه خرید حدود پانصد هزار سبد میوه- مجدد
 103. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت مشارکت در تولید فرآوری و فروش کمپوست... مرحله دوم / آگهی انتخاب پیمانکار, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت مشارکت در تولید فرآوری و فروش کمپوست...مرحله دوم
 104. فراخوان اجرای شبکه فشار متوسط هوایی - تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی,فراخوان اجرای شبکه فشار متوسط هوایی - تجدید
 105. فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه استحصال انرژی / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه استحصال انرژی
 106. آگهی مزایده فروش دستگاه سنگ شکن / آگهی مزایده فروش دستگاه سنگ شکن
 107. مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو
 108. مناقصه اجرای کامل سیستم جامع دوربین های مداربسته / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای کامل سیستم جامع دوربین های مداربسته
 109. مزایده ماشین آلات و مستعمل / آگهی مزایده عمومی,مزایده ماشین آلات و مستعمل
 110. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش ده مشهد
 111. فراخوان جشنواره ملی - دانشجویی خط و نقاشی خط روح ا... / فراخوان جشنواره ملی - دانشجویی خط و نقاشی خط روح ا...
 112. فراخوان پروژه بهسازی و مرمت ابنیه، زیرساختهای تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و شناسائی پیمانکار,فراخوان پروژه بهسازی و مرمت ابنیه، زیرساختهای تاسیسات مکانیکی و برقی
 113. فراخوان خرید مصالح روسازی خط / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,فراخوان خرید مصالح روسازی خط
 114. مزایده یک قطعه زمین 78.71متر کاربری انبار تجاری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 78.71متر کاربری انبار تجاری
 115. مزایده خانه مسکونی بخش بیست و سه یزد / مزایده,مزایده خانه مسکونی بخش بیست و سه یزد
 116. مناقصه اجرای عملیات لابتینگ تونل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لابتینگ تونل
 117. مناقصه اجرای فاز سوم مجتمع موسی و خوشقدم / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای فاز سوم مجتمع موسی و خوشقدم
 118. فراخوان مناقصه بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی اروند / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه بازرسی کمی و کیفی محصولات پتروشیمی اروند
 119. مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی زیرساخت فیزیکی مرکز داده .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی زیرساخت فیزیکی مرکز داده ....
 120. مزایده ملک کل مساحت تعرفه شده 168/80متر / مزایده,مزایده ملک کل مساحت تعرفه شده 168/80متر
 121. مزایده عمومی اقلام ضایعاتی انهدامی / مزایده , مزایده عمومی اقلام ضایعاتی انهدامی
 122. مزایده یک قطعه زمین به مساحت صد و بیست و شش متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت صد و بیست و شش متر
 123. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان
 124. مزایده یک دستگاه اطاق رنگ خودرو مدل 2010 / مزایده یک دستگاه اطاق رنگ خودرو مدل 2010
 125. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی بخش 28 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک ثبتی بخش 28 گیلان
 126. مزایده سرقفلی مغازه با قدمت 40 سال / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه با قدمت 40 سال
 127. مزایده ششدانگ اپارتمان احداثی در طبقه چهارم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان احداثی در طبقه چهارم
 128. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 114.55مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 114.55مترمربع
 129. مناقصه عملیات اجرایی شبکه های توزیع روستایی مجتمع آبرسانی / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه های توزیع روستایی مجتمع آبرسانی
 130. مزایده واگذاری عملیات تفکیک زباله های سطح شهر نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری عملیات تفکیک زباله های سطح شهر نوبت دوم
 131. مزایده یک قطعه زمین مساحت 173/48مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 173/48مترمربع
 132. مزایده اجاره پنجشنبه بازار ..... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پنجشنبه بازار ..... نوبت دوم
 133. مناقصه اجرای عملیات تکمیل خط انتقال فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات تکمیل خط انتقال فاضلاب- نوبت دوم
 134. تجدید مناقصه انجام امور خدمات گازبانی روستاهای لواسانات و رودبار قصران ... / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات گازبانی روستاهای لواسانات و رودبار قصران
 135. مزایده واگذاری اجاره تعداد دو باب مغازه / مزایده واگذاری اجاره تعداد دو باب مغازه
 136. فراخوان سیستم های دوربین مداربسته سدهای / فراخوان سیستم های دوربین مداربسته سدهای
 137. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم
 138. مزایده ملک / مزایده ملک
 139. مناقصه خرید بسکت های لایه سرد ایرهیتر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بسکت های لایه سرد ایرهیتر نوبت دوم
 140. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب -نوبت دوم / فراخوان پیش ارزیابی کیفی,مناقصه اجرای شبکه فاضلاب -نوبت دوم
 141. تجدید مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق نوبت دوم / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق نوبت دوم
 142. مناقصه برون سپاری خدمات نگهبانی و حفاظت و حراست از مخازن ، تاسیسات ، تصفیه خانه ها ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برون سپاری خدمات نگهبانی و حفاظت و حراست از مخازن ، تاسیسات ، تصفیه خانه ها ...نوبت دوم
 143. تجدید مزایده واگذاری اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری اجاره دو ساله دکه های تنقلاتی نوبت دوم
 144. مناقصه 40 دستگاه سکسیونر گازی.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه 40 دستگاه سکسیونر گازی....
 145. مناقصه بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم
 146. مزایده ششدانگ زمین قطعه 19 تفکیکی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 19 تفکیکی مرحله اول
 147. مناقصه واگذاری اداره امور جایگاههای شرکتی خمین.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاههای شرکتی خمین ....
 148. مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه گلپایگان .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه گلپایگان ....
 149. مزایده یک قطعه زمین 321مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 321مترمربع
 150. مزایده یک قطعه زمین خانه سرا با مغازه 300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا با مغازه 300متر
 151. مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی
 152. مناقصه جذب سرمایه گذار به روش BOT به منظور ساخت و نصب 104 دستگاه سایبان ایستگاه اتوبوس.. نوبت دوم 95.8.19 / آگهی مناقصه , مناقصه جذب سرمایه گذار به روش BOT به منظور ساخت و نصب 104 دستگاه سایبان ایستگاه اتوبوس..نوبت دوم 95.8.19
 153. اصلاحیه فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 005 بنگستان ذیلایی پسماند - اصلاحیه / اصلاحیه , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 005 بنگستان ذیلایی پسماند - اصلاحیه
 154. مزایده فروش یک دستگاه پرس مکانیکی ضربه ای 15 تن / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پرس مکانیکی ضربه ای 15 تن
 155. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 7 تهران / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 7 تهران
 156. مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی 2/1737 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی 2/1737 نوبت اول
 157. تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث سرویس بهداشتی مصلی - مرحله دوم نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث سرویس بهداشتی مصلی - مرحله دوم نوبت اول
 158. تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث غرفه های میدان میوه و تره بار - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث غرفه های میدان میوه و تره بار - مرحله دوم نوبت اول
 159. مزایده ششدانگ زمین با ماشین الات / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با ماشین الات
 160. مزایده ششدانگ سه باب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب مغازه
 161. مزایده ششدانگ اپارتمان با 4.5 متر بالکن / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با 4.5 متر بالکن
 162. مزایده 2 سهم مشاع از 24 سهم زمین / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 24 سهم زمین
 163. تجدید مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی
 164. مناقصه تعمیر، بهسازی و تکمیل غرف فاز 2 پایانه بار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر، بهسازی و تکمیل غرف فاز 2 پایانه بار -نوبت دوم
 165. مناقصه آزمایشگاه غذا و دارو / مناقصه , مناقصه آزمایشگاه غذا و دارو
 166. فراخوان ارزیابی کیفی حفر و کف شکنی چاه های دستی و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی حفر و کف شکنی چاه های دستی و ...
 167. مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم های رادیو ایزوتوپ و مشاور سیستم های پرتوزا - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم های رادیو ایزوتوپ و مشاور سیستم های پرتوزا- تجدید
 168. مناقصه انجام عملیات خاکبرداری....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات خاکبرداری....نوبت دوم
 169. مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی
 170. مناقصه تهیه مصالح و اجرای پوشش ضد اسید یکی از سالنهای تولیدی نوبت دوم / مناقصه تهیه مصالح و اجرای پوشش ضد اسید یکی از سالنهای تولیدی نوبت دوم
 171. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات شهرستان نجف آباد نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره مخابرات شهرستان نجف آباد نوبت دوم
 172. مزایده سهام / مزایده,مزایده سهام
 173. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس
 174. مناقصه واگذاری ادامه و تکمیل فرهنگسرای محمدیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری ادامه و تکمیل فرهنگسرای محمدیه
 175. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206
 176. مزایده اپارتمان به متراژ شصت مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به متراژ شصت مترمربع
 177. مزایده پلاک ثبتی بخش 12 غار اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 12 غار اموال غیرمنقول
 178. مزایده یک قطعه باغ بخش سه همدان / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بخش سه همدان
 179. مزایده ملک با عرصه 403متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 403متر نوبت دوم
 180. مزایده واگذاری 4 قطعه زمین ملکی شهرداری همدان / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه زمین ملکی شهرداری همدان
 181. مزایده اجاره کارگاههای تیر ریزی 1 و 2 / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره کارگاههای تیر ریزی 1 و 2
 182. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی شهرک صنعتی یاسوج 3 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی شهرک صنعتی یاسوج 3
 183. مناقصه عملیات ساخت منبع زمینی بتنی..... / مناقصه عمو

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...