مناقصه و مزایده تاریخ 95.8.15 در سایت پارس نماد

مناقصه و مزایده تاریخ 95.8.15 در سایت پارس نماد

 1. مناقصه خرید اقلام موردنیاز آشپزخانه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید اقلام موردنیاز آشپزخانه
 2. مناقصه خرید خدمات نظافت ، خدمات و جابجایی مرسولات پستی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات نظافت ، خدمات و جابجایی مرسولات پستی و ...
 3. مناقصه امور خدماتی و نظافتی ، رختشویخانه ... / مناقصه , مناقصه امور خدماتی و نظافتی ، رختشویخانه ...
 4. مزایده عمارت تجاری و مسکونی عرصه 105.8متر نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت تجاری و مسکونی عرصه 105.8متر نوبت اول
 5. مزایده یک دستگاه سواری شخصی RD 1600 مدل 82 نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری شخصی RD 1600 مدل 82 نوبت دوم
 6. مزایده تعداد 250 رول ایزوبام برابر 2500 متر مربع ایزوگام نوبت دوم / مزایده , مزایده تعداد 250 رول ایزوبام برابر 2500 متر مربع ایزوگام نوبت دوم
 7. مزایده ششدانگ منزل مسکونی 372متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی 372متر
 8. مناقصه اجرای سیستم گرمایشی موتورخانه ساختمان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم گرمایشی موتورخانه ساختمان نوبت دوم
 9. مزایده بهره برداری از تعدادی غرف / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف
 10. مناقصه اجرای زیرسازی آسفالت و کانیوا گذاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی- آسفالت و کانیواگذاری در کوچه ها و محله های سطح منطقه یک نوبت دوم
 11. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانکها / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانکها
 12. مزایده منزل مسکونی عرصه 314.97متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 314.97متر نوبت اول
 13. مزایده عمومی فروش واحدهای تجاری / مزایده,مزایده عمومی فروش واحدهای تجاری
 14. مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری تحت فشار نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید لوله و اتصالات آبیاری تحت فشار نوبت دوم
 15. فراخوان ایجاد مرکز عرضه بهداشتی و مناسب سبزیجات / فراخوان ایجاد مرکز عرضه بهداشتی و مناسب سبزیجات
 16. مزایده پیش فروش محصول باغ لیموی نیروگاه گازی کنگان / مزایده ، مزایده پیش فروش محصول باغ لیموی نیروگاه گازی کنگان
 17. آگهی فراخوان استعلام عمومی واحد لاندری بیمارستان مادر و کودک شوشتری / آگهی فراخوان استعلام عمومی واحد لاندری بیمارستان مادر و کودک شوشتری
 18. مزایده فروش چند تن آهن آلات اسقاطی / مزایده عمومی,مزایده فروش چند تن آهن آلات اسقاطی
 19. فراخوان مناقصه خدمات مهندسی طراحی ، تهیه و اجرای فونداسیون و سازه فلزی .... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات مهندسی طراحی ، تهیه و اجرای فونداسیون و سازه فلزی .... نوبت دوم
 20. مزایده واگذاری اجاره مکان دندانپزشکی درمانگاه حمزه / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری اجاره مکان دندانپزشکی درمانگاه حمزه
 21. مزایده ضایعات و مازاد اقلام فلزی و غیر فلزی / آگهی مزایده عمومی , مزایده ضایعات و مازاد اقلام فلزی و غیر فلزی
 22. مناقصه انجام خدمات سالیانه اداره نگهداری و تعمیرات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات سالیانه اداره نگهداری و تعمیرات
 23. استعلام فروش ضایعات آهن و آلومینیوم / آگهی استعلام فروش ضایعات آهن و آلومینیوم
 24. مناقصه عمومی بهسازی و کانیوا و آسفالت نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بهسازی و کانیوا و آسفالت نوبت دوم
 25. مزایده واگذاری جایگاه سوخت و غرفه / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری جایگاه سوخت و غرفه
 26. مزایده اجاره یک جایگاه کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک جایگاه کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم
 27. مزایده بهره برداری از تعداد دو دهنه غرفه / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از تعداد دو دهنه غرفه
 28. تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی جایگاه کیوسک مطبوعاتی / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی جایگاه کیوسک مطبوعاتی
 29. تجدید مزایده عمومی بهره برداری از غرفه میوه و تره بار -95.8.15 / تجدید مزایده عمومی , مزایده عمومی بهره برداری از غرفه میوه و تره بار تجدید 95.8.15
 30. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده حضوری,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس
 31. فراخوان شناسایی تامین کنندگان فعال و واجد شرایط در زمینه فروش دستگاههای پین پد PIN PAD / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی تامین کنندگان فعال و واجد شرایط در زمینه فروش دستگاههای پین پد PIN PAD
 32. مناقصه اجرای فیبر نوری مسیرها / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای فیبر نوری مسیرها
 33. مزایده تجهیزات فلزی / آگهی مزایده عمومی,مزایده تجهیزات فلزی
 34. تجدید مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب در شرایط اضطراری / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب در شرایط اضطراری
 35. مزایده اجاره تجهیزات بدنسازی مجموعه ورزشی کارگران شهرستان آباده / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره سالن ورزشی چند منظوره کارگران جهرم
 36. تجدید مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب در شرایط اضطراری / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تاسیسات و تامین آب در شرایط اضطراری
 37. مزایده فروش مقدار 11 هزار متر مربع انواع سنگهای ساختمانی / مزایده,مزایده فروش مقدار 11 هزار متر مربع انواع سنگهای ساختمانی
 38. تجدید مناقصه عملیات نگهداری تعمیرات ، بازسازی شبکه و تامین آب.... / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری تعمیرات ، بازسازی شبکه و تامین آب....
 39. مزایده واگذاری غرفه صنایع دستی و خرازی و ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری غرفه صنایع دستی و خرازی و ...
 40. مزایده عمومی اجاره عرصه مجموعه شهربازی پارک رحمت / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره عرصه مجموعه شهربازی پارک رحمت
 41. مناقصه عملیت تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیت تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده نوبت دوم
 42. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی
 43. مناقصه گزینش پیمانکار نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی و شستشوی استوانه ایمنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گزینش پیمانکار نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی و شستشوی استوانه ایمنی نوبت دوم
 44. مناقصه تهیه رنگ دوجزئی و اجرای خط کشی مسیر عابر پیاده و حروف نوشتاری با حلال مربوطه TOP COAT نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه رنگ دوجزئی و اجرای خط کشی مسیر عابر پیاده و حروف نوشتاری با حلال مربوطه TOP COAT نوبت دوم
 45. مزایده عمومی اجاره محل دفن زباله جهت بهره برداری و بازیافت... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عمومی اجاره محل دفن زباله جهت بهره برداری و بازیافت
 46. مزایده پلاک ثبتی بخش یک فارس / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک فارس
 47. مناقصه جهت شناسایی و پیگیری وصول کلیه مطالبات / مناقصه , مناقصه جهت شناسایی و پیگیری وصول کلیه مطالبات
 48. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت / مزایده یک دستگاه موتور سیکلت
 49. مناقصه تهیه و نصب چمن مصنوعی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب چمن مصنوعی نوبت دوم
 50. مناقصه اجرای عملیات فاز دوم مجموعه ورزشی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات فاز دوم مجموعه ورزشی نوبت دوم
 51. مناقصه عملیات لوله گذاری کوچه 29 بوستان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات لوله گذاری کوچه 29 بوستان
 52. مناقصه خریداری کره پاستوریزه.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری کره پاستوریزه.... نوبت دوم
 53. مناقصه عمومی عملیات نمازخانه پارک / مناقصه , مناقصه عمومی عملیات نمازخانه پارک
 54. مزایده اجاره سالن ورزشی چند منظوره کارگران جهرم تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره سالن ورزشی چند منظوره کارگران جهرم تجدید نوبت دوم
 55. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 148.36متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 148.36متر نوبت اول
 56. مناقصه پیمان راهبری وسایط نقلیه سبک، سنگین و راهسازی - نوبت دوم / مناقصه پیمان راهبری وسایط نقلیه سبک، سنگین و راهسازی منطقه غرب به صورت حجمی -نوبت دوم
 57. مناقصه خرید در محل تجهیزات امنیتی دوربین مداربسته - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید در محل تجهیزات امنیتی دوربین مداربسته - نوبت دوم
 58. مزایده فروش 5 قطعه زمین از زمینهای شهرداری / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین از زمینهای شهرداری
 59. فراخوان CRA CASING AND SLOTTED LINER نوبت اول / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان CRA CASING AND SLOTTED LINER نوبت دوم
 60. مزایده فروش یک دستگاه یخچال فریزر خانگی و .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک دستگاه یخچال فریزر خانگی و ....
 61. مناقصه تامین یک دستگاه بیل مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین یک دستگاه بیل مکانیکی
 62. مناقصه واگذاری خرید یکدستگاه کامیون آتش نشانی از نوع بنز 2624... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خرید یکدستگاه کامیون آتش نشانی از نوع بنز 2624...
 63. فراخوان مناقصه اصلاح ، بازسازی و تکمیل مجتمع آبرسانی گلستانه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اصلاح ، بازسازی و تکمیل مجتمع آبرسانی گلستانه نوبت دوم
 64. مزایده سوله ورزشی / آگهی مزایده عمومی, مزایده سوله ورزشی
 65. مناقصه احداث آشپزخانه و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث آشپزخانه و ... نوبت دوم
 66. فراخوان دو دستگاه دیزل ژنراتور مورد نیاز- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان دو دستگاه دیزل ژنراتور مورد نیاز نوبت دوم
 67. اصلاحیه مزایده سوله شهربازی پارک فردوس را به مساحت 3000 مترمربع- اصلاحیه / اصلاحیه , مزایده سوله شهربازی پارک فردوس را به مساحت 3000 مترمربع -اصلاحیه
 68. فراخوان مناقصه خرید ، تهیه و نصب سیستم های تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی - نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان مناقصه خرید ، تهیه و نصب سیستم های تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی - نوبت دوم
 69. مزایده اقلام مازاد و اسقاطی ( ضایعاتی ) / مزایده اقلام مازاد و اسقاطی ( ضایعاتی )
 70. مزایده واگذاری مقدار 250 هکتار از اراضی کشاورزی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مقدار 250 هکتار از اراضی کشاورزی - نوبت دوم
 71. مزایده تعداد 30 راس گاومیش بالغ و گوساله / مزایده , مزایده تعداد 30 راس گاومیش بالغ و گوساله
 72. مزایده فروش مجتمع مسکونی نیمه کاره / مزایده,مزایده فروش مجتمع مسکونی نیمه کاره
 73. مزایده زمین مسکونی با عرصه 4727/2 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی با عرصه 4727/2 متر نوبت دوم
 74. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش هفت اهواز نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش هفت اهواز نوبت دوم
 75. فراخوان مناقصه احداث مخزن آب آتش نشانی در ایستگاه تزریق گاز مارون نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه احداث مخزن آب آتش نشانی در ایستگاه تزریق گاز مارون نوبت دوم
 76. مناقصه تعمیرات درمانگاه منصوریه تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات درمانگاه منصوریه تجدید
 77. مناقصه حمل مصالح سنگی از معادن جم- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه حمل مصالح سنگی از معادن جم- نوبت دوم
 78. مناقصه انجام عملیات رادیوگرافی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات رادیوگرافی- نوبت دوم
 79. مزایده یکباب خانه مساحت دویست و شصت متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت دویست و شصت متر
 80. مناقصه نسبت به مشاور برای انجام خدمات مهندسی جهت پروژه ای در بندر خرمشهر / مناقصه نسبت به مشاور برای انجام خدمات مهندسی جهت پروژه ای در بندر خرمشهر
 81. مزایده اپارتمان مسکونی طبقه همکف 49/72متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی طبقه همکف 49/72متر
 82. مزایده یکباب خانه مساحت 260متر بخش یک مسجدسلیمان / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 260متر بخش یک مسجدسلیمان
 83. فراخوان مناقصه خرید ، تهیه و نصب سیستم های تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی / فراخوان ,فراخوان مناقصه خرید ، تهیه و نصب سیستم های تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی
 84. مزایده اجاره بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی - نوبت دوم
 85. مزایده اجازه بهره برداری از مغازه های بازارچه - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجازه بهره برداری از مغازه های بازارچه - نوبت دوم
 86. مزایده فروش برنج مصارف دام و طیور / آگهی مزایده , مزایده فروش برنج مصارف دام و طیور
 87. فراخوان تکمیل اجرای کانال تاسیساتی زیرساخت دوربین های مدار بسته و شبکه دیتا - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان تکمیل اجرای کانال تاسیساتی زیرساخت دوربین های مدار بسته و شبکه دیتا - نوبت دوم
 88. مزایده یکباب خانه به شماره پلاک ثبتی 1/12967 / مزایده,مزایده یکباب خانه به شماره پلاک ثبتی 1/12967
 89. مناقصه عمومی ساخت و نصب 400 انشعاب پراکنده نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ساخت و نصب 400 انشعاب پراکنده نوبت دوم
 90. مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال نوبت دوم / اگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال نوبت دوم
 91. مزایده 5 دستگاه خودروی مستعمل نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده 5 دستگاه خودروی مستعمل نوبت دوم
 92. مزایده واگذاری املاک مازاد در سطح استان نقد و اقساط / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد در سطح استان نقد و اقساط
 93. مزایده جایگاه CNG شهرداری تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده جایگاه CNG شهرداری تجدید نوبت دوم
 94. مزایده اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی , مزایده اجاره تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده نوبت دوم
 95. مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل ابینه ... / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل ابینه ...
 96. مزایده یک چهارم از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه / مزایده,مزایده یک چهارم از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه
 97. مزایده پلاک 141 فرعی از 107 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 141 فرعی از 107 اصلی
 98. مزایده زمین بخش 11 سوادکوه / مزایده,مزایده زمین بخش 11 سوادکوه
 99. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه حوزه ثبتی امل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه حوزه ثبتی امل
 100. مزایده اپارتمان 85.50متر بخش نه امل / مزایده,مزایده اپارتمان 85.50متر بخش نه امل
 101. مزایده اپارتمان قطعه دو تفکیکی بخش دوازده / مزایده,مزایده اپارتمان قطعه دو تفکیکی بخش دوازده
 102. مزایده یک قطعه زمین خشکه زاری 9078متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکه زاری 9078متر نوبت دوم
 103. مزایده فروش یک دستگاه خودرو / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو
 104. مناقصه تعمیرات یک دستگاه بویلر واتر تیوب / مناقصه , مناقصه تعمیرات یک دستگاه بویلر واتر تیوب
 105. مزایده پیش فروش شش دهنه مغازه تجاری / مزایده,مزایده پیش فروش شش دهنه مغازه تجاری
 106. تمدید مدت مناقصه خرید سکسیونر خلا هوایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تمدید مدت مناقصه خرید سکسیونر خلا هوایی - نوبت دوم
 107. مزایده تعداد 324.000 طغری پاکت P.V.C با دهانه باز / مزایده ، مزایده تعداد 324.000 طغری پاکت P.V.C با دهانه باز
 108. مناقصه خرید دستگاه های عیب یاب فشار / مناقصه , مناقصه خرید دستگاههای عیب یاب فشار
 109. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع
 110. مناقصه ارائه خدمات نقلیه به صورت حجمی با خودروهای سواری و وانت خارجی / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات نقلیه به صورت حجمی با خودروهای سواری و وانت خارجی
 111. ارزیابی کیفی عملیات اجرایی شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه عملیات اجرایی شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب - نوبت دوم
 112. مناقصه تهیه و طبخ غذا و همچنین پذیرایی و خدمات تالارهای پذیرایی / مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ غذا و همچنین پذیرایی و خدمات تالارهای پذیرایی
 113. مزایده حدود 60 تن ماهی گرمابی- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده حدود 60 تن ماهی گرمابی- نوبت دوم
 114. استعلام carbolite لوله بیرونی / استعلام carbolite لوله بیرونی
 115. استعلام دستگاه سنگروسکوپ / استعلام دستگاه سنگروسکوپ
 116. استعلام شیلد طلقی / استعلام شیلد طلقی
 117. استعلام رادیاتور / استعلام رادیاتور
 118. مناقصه پروژه احداث تجهیزات فرآیندی در واحدهای بهره برداری و نمکزدایی گچساران 2 / مناقصه ,مناقصه پروژه احداث تجهیزات فرآیندی در واحدهای بهره برداری و نمکزدایی گچساران 2
 119. مزایده فروش مرکبات ( پرتقال , نارنگی ) و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش مرکبات ( پرتقال , نارنگی ) و ...- مرحله دوم
 120. فراخوان مناقصه PILOT ASSYRANGE... / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه PILOT ASSYRANGE...
 121. فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 075 شمال / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 075 شمال
 122. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 025 جنوب ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 025 جنوب ...
 123. مناقصه پروژه احداث تجهیزات فرآیندی در واحدهای بهره برداری و نمکزدایی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث تجهیزات فرآیندی در واحدهای بهره برداری و نمکزدایی
 124. مزایده زمینهای مسکونی و تجاری تجدید / مزایده,مزایده زمینهای مسکونی و تجاری تجدید
 125. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری انباری صنعتی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری انباری صنعتی
 126. مناقصه خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانی
 127. مزایده فروش 3 دستگاه خودرو / مزایده ، مزایده فروش 3 دستگاه خودرو
 128. مناقصه خرید چهار دستگاه سرور HP PROLIANT 360 G9 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید چهار دستگاه سرور HP PROLIANT 360 G9
 129. مناقصه خرید 5 دستگاه کلید 132 کیلوولت قدرت -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 5 دستگاه کلید 132 کیلوولت قدرت - نوبت دوم
 130. آگهی ارزیابی کیفی انجام عملیات بازرسی مکانیک و حفاظت فلزات و بازرسی -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی کیفی انجام عملیات بازرسی مکانیک و حفاظت فلزات و بازرسی ... نوبت دوم
 131. تجدید مناقصه تعدادی لوازم یدکی / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعدادی لوازم یدکی
 132. مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک مازاد در سراسر کشور نوبت دوم / مزایده,مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک مازاد در سراسر کشور نوبت دوم
 133. مناقصه امور خدمات فنی شامل استحصال , بارگیری ... / مناقصه امور خدمات فنی شامل استحصال , بارگیری ...
 134. مناقصه ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ بویلر کمکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ بویلر کمکی
 135. تجدید ارزیابی کیفی راهبری، نگهداری و تعمیرات سیستم اعلان عمومی و ... - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی راهبری، نگهداری و تعمیرات سیستم اعلان عمومی و ... نوبت دوم
 136. ارزیابی کیفی سم پاشی و دفع حشرات -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,ارزیابی کیفی سم پاشی و دفع حشرات نوبت دوم
 137. مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه الکتروکوتر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه الکتروکوتر
 138. استعلام ارزیابی کیفی تدوین سند راهبردی و پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه سازمان های - نوبت دوم / استعلام ارزیابی کیفی , استعلام ارزیابی کیفی تدوین سند راهبردی و پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه سازمان های نوبت دوم
 139. مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه تخت زایمان الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه تخت زایمان الکتریکی
 140. مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی
 141. مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال
 142. مناقصه خرید تعداد 1500 عدد آی سی دی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1500 عدد آی سی دی
 143. مناقصه عملیات برش و فروج قطعه فولادی / آگهی مناقصات , مناقصه عملیات برش و فروج قطعه فولادی
 144. مناقصه انجام کلیه عملیات اجرایی استخراج سنگ آهک / مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات اجرایی استخراج سنگ آهک
 145. فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدمات حمل و نقل / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدمات حمل و نقل
 146. مزایده فروش تعداد 18 دستگاه انواع خودروهای مستهلک قابل انتقال (واگذاری) و اوراقی تجدید / تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش تعداد 18 دستگاه انواع خودروهای مستهلک قابل انتقال (واگذاری) و اوراقی تجدید
 147. مناقصه خرید 35 دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار بانک خون با ملحقات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 35 دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار بانک خون با ملحقات
 148. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 149. مزایده قطعات بتنی / آگهی مزایده , مزایده قطعات بتنی
 150. مزایده واگذاری اجاره 2 واحد فروش لوازم آرایشی و بهداشتی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره 2 واحد فروش لوازم آرایشی و بهداشتی
 151. مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت پذیرایی و دبیرخانه -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت پذیرایی و دبیرخانه نوبت دوم
 152. مزایده استانی املاک مازاد بانک ملی ایران / مزایده,مزایده استانی املاک مازاد بانک ملی ایران
 153. حراج فروش لوازم و تجهیزات اسقاط و مازاد - نوبت دوم / حراج فروش لوازم و تجهیزات اسقاط و مازاد -نوبت دوم
 154. مناقصه خرید و راه اندازی ریپیتر ، بیسیم دستی ....- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید و راه اندازی ریپیتر ، بیسیم دستی - نوبت دوم
 155. فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم پرسنل / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم پرسنل
 156. مناقصه اجرای عملیات خرید ، حمل و پخش قیر و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خرید ، حمل و پخش قیر و آسفالت
 157. مناقصه خرید دوربین مداربسته پاناسونیک / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید دوربین مداربسته پاناسونیک
 158. مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت دوم
 159. مزایده پلاک ثبتی 412 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 412 فرعی از دو اصلی
 160. مزایده زمین شرکت به متراژ 4780 مترمربع ... / مزایده , مزایده زمین شرکت به متراژ 4780 مترمربع ...
 161. مزایده حدود 75 تن میلگرد و آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده حدود 75 تن میلگرد و آهن آلات ضایعاتی
 162. فراخوان cameron gate valve / فراخوان , فراخوان cameron gate valve
 163. مزایده آجرهای اقلام مازاد انبار / مزایده,مزایده آجرهای اقلام مازاد انبار
 164. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار 216.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش چهار 216.37متر
 165. مزایده مقدار 35 سهم من مشاع اراضی / مزایده,مزایده مقدار 35 سهم من مشاع اراضی
 166. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 150متر / مزایده,ممزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 150متر
 167. فراخوان مزایده اقلام شیمیایی ضایعاتی - نوبت دوم / فراخوان مزایده اقلام شیمیایی ضایعاتی - نوبت دوم
 168. مناقصه اجرای ساختمان پست برق و کنترل تصفیه خانه -نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای ساختمان پست برق و کنترل تصفیه خانه - نوبت دوم
 169. مناقصه فاز اول پروژه های استادیوم های 5000 نفری رباط کریم .... / مناقصه ,مناقصه فاز اول پروژه های استادیوم های 5000 نفری رباط کریم ....
 170. فراخوان ارزیابی کیفی FIRE PROTECTION PRESSURE RELIFE... -نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی FIRE PROTECTION PRESSURE RELIFE...نوبت دوم
 171. مزایده 1200 سهم مشاع از 1325 سهم مشاع از 26650 سهم ملک / مزایده,مزایده 1200 سهم مشاع از 1325 سهم مشاع از 26650 سهم ملک
 172. مزایده دو سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ اپارتمان
 173. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش دو حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش دو حومه کرمانشاه
 174. مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده در سطح استان -نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده در سطح استان -نوبت دوم
 175. مزایده ملک مسکونی ویلایی با عرصه 120متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی ویلایی با عرصه 120متر نوبت دوم
 176. مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه و نصب انشعاب فاضلاب ... / مناقصه , مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه و نصب انشعاب فاضلاب ...
 177. مزایده ششدانگ باقیمانده یک قطعه زمین مفروزه / مزایده,مزایده ششدانگ باقیمانده یک قطعه زمین مفروزه
 178. مناقصه طرح زمینی نمودن شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و .... / مناقصه , مناقصه طرح زمینی نمودن شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و ....
 179. مزایده انواع ابزار آلات ، یراق آلات و ماشین آلات.... / آگهی مزایده, مزایده انواع ابزار آلات ، یراق آلات و ماشین آلات....
 180. مناقصه خرید انواع باطری - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع باطری - نوبت دوم
 181. مناقصه اجرای قسمتی از راه روستایی / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه اجرای قسمتی از راه روستایی
 182. مناقصه تعداد 3000 دست ست تجهیزات حفاظت فردی آتش نشان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تعداد 3000 دست ست تجهیزات حفاظت فردی آتش نشان نوبت دوم
 183. مزایده ویژه کتبی سراسری املاک و مستغلات / مزایده,مزایده ویژه کتبی سراسری املاک و مستغلات
 184. مناقصه تولید و ساخت قطعات صنعتی / مناقصه تولید و ساخت قطعات صنعتی
 185. مناقصه تامین خودرو با راننده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودرو با راننده
 186. مناقصه خدمات کنترل موجودی و انبارها- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات کنترل موجودی و انبارها - نوبت دوم

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...