کلیه اطلاعات بدست آمده تاریخ 95.8.13 مناقصات و مزایدات

کلیه اطلاعات بدست آمده تاریخ 95.8.13 مناقصات و مزایدات

 1. فراخوان ارزیابی کیفی FIRE PROTECTION PRESSURE RELIFE... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی FIRE PROTECTION PRESSURE RELIFE...
 2. فراخوان شناسایی پیمانکاران توانمند در زمینه تعمیرات اساسی والوها / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی پیمانکاران توانمند در زمینه تعمیرات اساسی والوها
 3. مزایده ششدانگ پلاکهای 29/88 و 29/89 نوشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 29/88 و 29/89 نوشهر
 4. مزایده فروش یک قطعه زمین تملکی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تملکی نوبت سوم
 5. مزایده ششدانگ یکباب عمارت اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت اسناد رهنی
 6. مزایده ششدانگ یکباب عمارت تحت پلاک 155/2931 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت تحت پلاک 155/2931 فرعی
 7. مزایده دستگاه جوش نوبت دوم / مزایده,مزایده دستگاه جوش نوبت دوم
 8. مزایده یک قطعه زمین باغ منزل 3168متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ منزل 3168متر مرحله دوم
 9. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2160متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 2160متر مرحله دوم
 10. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی میزان35 من محلی مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی میزان35 من محلی مرحله دوم
 11. مزایده منزل مسکونی 260متر مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی 260متر مرحله اول
 12. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان
 13. مزایده یک قطعه زمین تجاری مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مرحله اول
 14. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم 11130متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دیم 11130متر
 15. مزایده بهره برداری از سازه تبلیغاتی تجدید نوبت دوم / اگهی تجدید مزایده , مزایده بهره برداری از سازه تبلیغاتی تجدید نوبت دوم
 16. مزایده تبلیغات محیطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده تبلیغات محیطی
 17. مزایده ایستگاه اخذ عوارض ورودی خودرو ترمینال مرکزی سنندج / آگهی مزایده عمومی , مزایده ایستگاه اخذ عوارض ورودی خودرو ترمینال مرکزی سنندج
 18. مناقصه احداث ساختمان شعبه کلاته نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان شعبه کلاته نوبت دوم
 19. مناقصه تامین پرسنل واحد نگهبانی- نوبت دوم / مزایده و مناقصه عمومی, مناقصه تامین پرسنل واحد نگهبانی
 20. مزایده فروش املاک و مستغلات عرصه شامل 8 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات عرصه شامل 8 قطعه زمین نوبت دوم
 21. مزایده ساختمان به کلاسه 950220 ح مرحله دوم / مزایده,مزایده ساختمان به کلاسه 950220 ح مرحله دوم
 22. مزایده یک قطعه زمین به کلاسه 920310 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به کلاسه 920310 اموال غیرمنقول
 23. مزایده زمین مسکونی فاقد اعیانی 284/45متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی فاقد اعیانی 284/45متر مرحله اول
 24. مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان غذایی مراکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی....
 25. حراج فروش لوازم و تجهیزات اسقاط و مازاد / حراج فروش لوازم و تجهیزات اسقاط و مازاد
 26. مناقصه خرید 350 اصله پایه چوبی 9 متری کلاس 3 و .... / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه خرید 350 اصله پایه چوبی 9 متری کلاس 3 و ....
 27. مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل تجدید نوبت دوم
 28. مزایده زمین کشاورزی مساحت 20.000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 20.000متر نوبت اول
 29. مزایده عداد 131 عدد کیف کوله اسپرت ... / مزایده عداد 131 عدد کیف کوله اسپرت ...
 30. مناقصه اجرای روسازی رمپ های ورودی و خروجی و روکش مجتمع خدماتی رفاهی.. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روسازی رمپ های ورودی و خروجی و روکش مجتمع خدماتی رفاهی نوبت دوم
 31. مناقصه خدمات نظافت و باربری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نظافت و باربری نوبت دوم
 32. مزایده فروش 52 قطعه زمین و 13 باب سرقفلی مغازه و 7 باب اپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 52 قطعه زمین و 13 باب سرقفلی مغازه و 7 باب اپارتمان نوبت دوم
 33. مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه کشاورز همدان... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه کشاورز همدان...
 34. فراخوان 2 عدد شیر خودکار / فراخوان , فراخوان 2 عدد شیر خودکار
 35. مزایده یک قطعه زمین مساحت 150متر 67 اجرایی استوار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 150متر 67 اجرایی استوار
 36. مزایده چاه عمیق و یک قطعه دالستان / مزایده,مزایده چاه عمیق و یک قطعه دالستان
 37. مزایده فروش یکدستگاه لودر 4400 ولوو مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لودر 4400 ولوو نوبت دوم
 38. مزایده منزل مسکونی 120متر مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی 120متر مرحله اول
 39. مزایده فروش یک دستگاه تریلی کشنده البرز / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تریلی کشنده البرز
 40. اصلاحیه مناقصه خرید ، ساخت ، تجهیز و تحویل 4 دستگاه خودروی تویوتا پیشرو عملیاتی تک کابین -اصلاحیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، ساخت ، تجهیز و تحویل 4 دستگاه خودروی تویوتا پیشرو عملیاتی تک کابین-اصلاحیه
 41. فراخوان آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران برای انجام خدمات مشاور در پروژه های اداره کل / فراخوان آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران برای انجام خدمات مشاور در پروژه های اداره کل
 42. مزایده اجاره 2 باب از مغازه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 2 باب از مغازه
 43. مزایده ششدانگ غرفه مساحت 51متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ غرفه مساحت 51متر نوبت دوم
 44. مناقصه خرید اتصالات- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید اتصالات نوبت دوم
 45. مزایده ملک از پلاک ثبتی 386 فرعی از 49 اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک از پلاک ثبتی 386 فرعی از 49 اصلی مرحله اول
 46. مزایده مدیریت موقوفه تاکسی بیسیم / مزایده , مزایده مدیریت موقوفه تاکسی بیسیم
 47. مزایده تعداد 8 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده تعداد 8 قطعه زمین مسکونی
 48. مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی
 49. مزایده تعداد 12 پلاک زمین مسکونی تجدید / مزایده,مزایده تعداد 12 پلاک زمین مسکونی تجدید
 50. مزایده یک دستگاه کامیون جاروب کش خیابانی - نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون جاروب کش خیابانی - نوبت دوم
 51. مناقصه احداث جوب خیابان / آگهی مناقصه , مناقصه احداث جوب خیابان
 52. مزایده ساختمان یک طبقه با مصالح بنایی نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه با مصالح بنایی نوبت اول
 53. مزایده سرقفلی مغازه 22متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه 22متر نوبت اول
 54. مزایده اپارتمان مساحت کلی 43-111 متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت کلی 43-111 متر
 55. مناقصه پروژه توسعه فضای سبز و تکمیل آبشار مصنوعی / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه توسعه فضای سبز و تکمیل آبشار مصنوعی
 56. مزایده فروش زمین بخش دو بروجرد 11.60متر نوبت اول / مزایده,مزایده فروش زمین بخش دو بروجرد 11.60متر نوبت اول
 57. مزایده دو قطعه زمین 180 و 192 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 180 و 192 مترمربع نوبت دوم
 58. فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی ماهشهر / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای , فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی ماهشهر
 59. فراخوان spare parts forrooftop packaged air- نوبت دوم / فراخوان spare parts forrooftop packaged air- نوبت دوم
 60. مزایده واگذاری منافع بهره برداری از تابلوها- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای,مزایده واگذاری منافع بهره برداری از تابلوها- نوبت دوم
 61. تجدید مناقصه خرید مواد ذوغنی مورد نیاز ماشین آلات - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید مواد ذوغنی مورد نیاز ماشین آلات - نوبت دوم
 62. مناقصه واگذاری حجمی خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات پایانه مرزی سرخس- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حجمی خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات پایانه مرزی سرخس- نوبت دوم
 63. مناقصه خدمات کنترل موجودی و انبارها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات کنترل موجودی و انبارها
 64. مناقصه خرید 20 مجموعه محافظ قطعات برقی بدنه خودروی خاص / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 20 مجموعه محافظ قطعات برقی بدنه خودروی خاص
 65. مناقصه خرید 20 مجموعه کابل های بدنه خودروی خاص و قطعات مکانیکی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 20 مجموعه کابل های بدنه خودروی خاص و قطعات مکانیکی
 66. تجدید ارزیابی کیفی راهبری، نگهداری و تعمیرات سیستم اعلان عمومی و ... / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی راهبری، نگهداری و تعمیرات سیستم اعلان عمومی و ...
 67. ارزیابی کیفی سم پاشی و دفع حشرات / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,ارزیابی کیفی سم پاشی و دفع حشرات
 68. فراخوان انجام امور پیمانکاری ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی و ... / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکار ,فراخوان انجام امور پیمانکاری ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی و ...
 69. فراخوان مزایده فروش ماشین آلات سنگین و کانتینرهای مازاد نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات سنگین و کانتینرهای مازاد نوبت دوم
 70. فراخوان طرح امکان سنجی استفاده اقتصادی از اکسید اهن ... / فراخوان طرح امکان سنجی استفاده اقتصادی از اکسید اهن ...
 71. مناقصه خدمات تهیه , طبخ و توزیع غذا نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تهیه , طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 72. مناقصه بهسازی و آسفالت جاده قبرستان دو گنبدان ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و آسفالت جاده قبرستان دو گنبدان ... نوبت دوم
 73. مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و .... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و .... نوبت دوم
 74. مزایده پلاک ثبتی یک قطعه باغ 2156متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک قطعه باغ 2156متر نوبت اول
 75. مزایده پلاکهای ثبتی در خصوص پرونده کلاسه 941122 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی در خصوص پرونده کلاسه 941122 نوبت دوم
 76. مزایده فروش خودروی پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی پراید
 77. مزایده زمین به مساحت 210متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین به مساحت 210متر نوبت اول
 78. مزایده مقدار 11 سیر مشاع از 240 سیر پلاک ثبتی / مزایده,مزایده مقدار 11 سیر مشاع از 240 سیر پلاک ثبتی
 79. مناقصه عملیات کندن ، دپو ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تسطیح / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کندن ، دپو ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تسطیح
 80. مناقصه عملیات اجرایی ساختمان های بهره برداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی ساختمان های بهره برداری
 81. مناقصه خریداری مقدار 5000 عدد حوضچه کنتور پلیمری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری مقدار 5000 عدد حوضچه کنتور پلیمری- نوبت دوم
 82. مناقصه تغذیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تغذیه
 83. مناقصه انجام بیمه درمان گروهی پرسنل شهرداری شهر پرند - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام بیمه درمان گروهی پرسنل شهرداری شهر پرند - نوبت دوم
 84. مزایده ملک به پلاک ثبتی 411 فرعی از شش اصلی نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 411 فرعی از شش اصلی نوبت سوم
 85. مزایده ساختمان مسکونی فاقد سند ثبتی 110.15متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی فاقد سند ثبتی 110.15متر
 86. مزایده ملک تعرفه شده کلاسه اجرایی 930236 نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک تعرفه شده کلاسه اجرایی 930236 نوبت سوم
 87. مزایده پلاک ثبتی متراژ 236 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی متراژ 236 متر
 88. مزایده زمین کشاورزی 9629.08متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی 9629.08متر نوبت دوم
 89. مناقصه انجام خدمات فنی ، تعمیراتی و پشتیبانی در منطقه عملیاتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات فنی ، تعمیراتی و پشتیبانی در منطقه عملیاتی - نوبت دوم
 90. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 005 بنگستان ذیلایی پسماند - نوبت دوم / مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 005 بنگستان ذیلایی پسماند - نوبت دوم
 91. مزایده یک دستگاه خودرو پراید سواری / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید سواری
 92. مزایده یک دستگاه کامیونت نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیونت نیسان
 93. مزایده 1کلاه ایمنی ... / مزایده 1کلاه ایمنی ...
 94. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 409/5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 409/5متر
 95. مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 355متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 355متر
 96. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس
 97. مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 2300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 2300متر
 98. مزایده یک دانگ از ششدانگ مشاع سند مالکیت یک قطعه زمین / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ مشاع سند مالکیت یک قطعه زمین
 99. مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 5000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 5000متر
 100. مزایده ششدانگ زمین خشکی 567متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خشکی 567متر
 101. مزایده ششدانگ یکبابخانه 206متر بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه 206متر بخش یک
 102. مزایده تعداد 350 عدد استارت اتومبیل پراید / مزایده تعداد 350 عدد استارت اتومبیل پراید
 103. مزایده پلاکهای ثبتی 900/1 و 900 / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 900/1 و 900
 104. مزایده پلاک ثبتی بخش 14 یزد عرصه 57/1متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 یزد عرصه 57/1متر نوبت اول
 105. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 106. فراخوان مناقصه روکش آسفالت قطعه اول و سوم محور خورموج - کنگان / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه روکش آسفالت قطعه اول و سوم محور خورموج - کنگان
 107. مناقصه اجرای رمپ و لوپ جنوب شرقی بلوار ... تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای رمپ و لوپ جنوب شرقی بلوار ... تجدیدنوبت دوم
 108. مناقصه نگهداری فضاهای سبز شهر قم -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضاهای سبز شهر قم -نوبت دوم
 109. مزایده فروش خودرو سمند ایکس 7 مدل 1383 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سمند ایکس 7 مدل 1383
 110. مزایده یک قطعه زمین بایر 270متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر 270متر نوبت اول
 111. مزایده منزل مسکونی و یکباب نانوایی و دو باب مغازه / مزایده,مزایده منزل مسکونی و یکباب نانوایی و دو باب مغازه
 112. مزایده منزل مسکونی با عرصه 241متر و اعیان 155متر مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 241متر و اعیان 155متر مرحله دوم
 113. مزایده یک دستگاه تردمیل باشگاهی / مزایده,مزایده یک دستگاه تردمیل باشگاهی
 114. مزایده ششدانگ پلاک فرعی 257 فرعی از11 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک فرعی 257 فرعی از11 اصلی
 115. مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد متر
 116. مزایده یک قطعه زمین خشکی 925.45متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی 925.45متر نوبت دوم
 117. مزایده ماترک متوفی شامل 4 پلاک کلاسه 950117 نوبت اول / مزایده,مزایده ماترک متوفی شامل 4 پلاک کلاسه 950117 نوبت اول
 118. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 208/83متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 208/83متر
 119. مزایده منزل مسکونی به مساحت 420/82متر مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 420/82متر مرحله دوم
 120. مزایده دو عدد مخزن 70000 لیتری قیر / مزایده,مزایده دو عدد مخزن 70000 لیتری قیر
 121. مزایده جایگاه CNG میرآباد شهرکرد / آگهی مزایده , مزایده جایگاه CNG میرآباد شهرکرد
 122. مزایده حدود 400 تن ضایعات فلزی و غیر فلزی / مزایده حدود 400 تن ضایعات فلزی و غیر فلزی
 123. مناقصه امور تغذیه ای خرید و توزیع غذا بیمارستان شهید دکتر قلیپور / آگهی مناقصه, مناقصه امور تغذیه ای خرید و توزیع غذا بیمارستان شهید دکتر قلیپور
 124. دعوت به همکاری نگهداری و تعمیرات تابلو فرمان چاه / دعوت به همکاری نگهداری و تعمیرات تابلو فرمان چاه
 125. مناقصه ساخت ایستگاه آب سنجی باباامان / مناقصه , مناقصه ساخت ایستگاه آب سنجی باباامان
 126. مناقصه خرید و حمل دو دستگاه الکتروپمپ ملخی / مناقصه , مناقصه خرید و حمل دو دستگاه الکتروپمپ ملخی
 127. مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب ، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول های فاضلاب در نقاط مختلف شهر / مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب ، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول های فاضلاب در نقاط مختلف شهر
 128. استعلام چاپ اطلاعات روی قبوض تلفن ثابت و همراه / استعلام چاپ اطلاعات روی قبوض تلفن ثابت و همراه
 129. استعلام لوله پلی اتیلن pe80,6at,90mm / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن pe80,6at,90mm
 130. استعلام دوربین 2 مگا بیکسلی pinho;e ,wdr / استعلام , استعلام دوربین 2 مگا بیکسلی pinho;e ,wdr
 131. استعلام سنسور PIR گاوصندوق و ... / استعلام , استعلام سنسور PIR گاوصندوق و ...
 132. استعلام پیپت یکبار مصرف 5 CC استریل / استعلام , استعلام پیپت یکبار مصرف 5 CC استریل
 133. استعلام پیپت یکبا مصرف 10cc استریل / استعلام , استعلام پیپت یکبا مصرف 10cc استریل
 134. استعلام پپتون واتر / استعلام , استعلام پپتون واتر
 135. استعلام bpls agar / استعلام , استعلام bpls agar
 136. استعلام lactose broth / استعلام , استعلام lactose broth
 137. استعلام انواع رنگ و لوازم نقاشی و ... / استعلام , استعلام انواع رنگ و لوازم نقاشی و ...
 138. استعلام جمع آوری نخاله / استعلام , استعلام جمع آوری نخاله
 139. استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام , استعلام مبلمان و دکوراسیون
 140. استعلام انواع هارد / استعلام , استعلام انواع هارد
 141. استعلام لوازم و تجهیزات کامپیوتر / استعلام , استعلام لوازم و تجهیزات کامپیوتر
 142. استعلام لوازم و ملزومات اداری / استعلام , استعلام لوازم و ملزومات اداری
 143. استعلام چاپگر اچ پی لیزر جت / استعلام , استعلام چاپگر اچ پی لیزر جت
 144. استعلام RACK / استعلام, استعلام RACK
 145. استعلام Access point / استعلام , استعلام Access point
 146. استعلام نرم افزار مدیریت / استعلام , استعلام نرم افزار مدیریت
 147. استعلام کابل شبکه / استعلام ,استعلام کابل شبکه
 148. استعلام تهیه کاغذ A4 / استعلام , استعلام تهیه کاغذ A4
 149. استعلام تهیه لوازم التحریر / استعلام , استعلام تهیه لوازم التحریر
 150. استعلام تین کلاینت / استعلام , استعلام تین کلاینت
 151. استعلام کیس رایانه کامل مدل P5 / استعلام , استعلام کیس رایانه کامل مدل P5
 152. مزایده دستگاه تزریق پلاستیک ... / مزایده دستگاه تزریق پلاستیک ...
 153. استعلام بسته آموزشی- تربیتی فرزند / استعلام , استعلام بسته آموزشی- تربیتی فرزند
 154. تمدید فراخوان به منظور تامین منابع مالی , احداث , بهره برداری و... / آگهی تمدید فراخوان, تمدید فراخوان به منظور تامین منابع مالی , احداث , بهره برداری و...
 155. مناقصه خدمات مشاوره نظارت شبکه آبیاری تحت فشار / مناقصه ,مناقصه خدمات مشاوره نظارت شبکه آبیاری تحت فشار
 156. استعلام خرید کولر گازی اسپیلت ایستاده و دیواری / استعلام , استعلام خرید کولر گازی اسپیلت ایستاده و دیواری
 157. استعلام قطعات سخت افزاری کامپیوتر / استعلام , استعلام قطعات سخت افزاری کامپیوتر
 158. استعلام سنسور 360st390 / استعلام , استعلام سنسور 360st390
 159. استعلام سوئیچ انتدر جهت آسانسور / استعلام , استعلام سوئیچ انتدر جهت آسانسور
 160. استعلام کنترل نشتی گاز / استعلام , استعلام کنترل نشتی گاز
 161. مناقصه اجرای عملیات آبیاری قطره ای تحت فشار اراضی / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آبیاری قطره ای تحت فشار اراضی
 162. فراخوان لایروبی حوضچه ها و کانال های بندر انزلی و... / فراخوان , فراخوان لایروبی حوضچه ها و کانال های بندر انزلی و...
 163. 12 th international seminar on polymer science and technology / 12 th international seminar on polymer science and technology
 164. مناقصه تجهیزات آزمایشگاهی گروه فیزیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات آزمایشگاهی گروه فیزیک
 165. مناقصه تجهیزات آزمایشگاهی گروه عمران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات آزمایشگاهی گروه عمران
 166. مناقصه عملیات خرید اقلام آزمایشگاهی (مکانیک خاک) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات خرید اقلام آزمایشگاهی (مکانیک خاک)
 167. مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 1000هزار متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 1000هزار متر
 168. مزایده یک خط موبایل به شماره 09122341051 - نوبت دوم / مزایده, مزایده یک خط موبایل به شماره 09122341051 - نوبت دوم
 169. مناقصه واگذاری خدمات تست و بازرسی کنتورهای مناطق شهری و روستایی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه واگذاری خدمات تست و بازرسی کنتورهای مناطق شهری و روستایی - نوبت دوم
 170. مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری ..... - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری ..... - نوبت دوم
 171. مزایده منافع استیجاری یک قطعه زمین / مزایده,مزایده منافع استیجاری یک قطعه زمین
 172. مزایده فروش کارخانه / مزایده فروش کارخانه
 173. مزایده قطعات مساحت کل زمین سی و یک هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده قطعات مساحت کل زمین سی و یک هکتار نوبت اول
 174. مزایده املاک شامل یکبابخانه و ساختمان / مزایده,مزایده املاک شامل یکبابخانه و ساختمان
 175. مزایده 95.3 سهم یک قطعه زمین باغ کیوی نوبت اول / مزایده,مزایده 95.3 سهم یک قطعه زمین باغ کیوی نوبت اول
 176. مزایده ششدانگ یکباب پلاک 6990 فرعی از 3114 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک 6990 فرعی از 3114 فرعی
 177. مزایده یک قطعه زمین خشکی خانه و محوطه و باغ کیوی 20750متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی خانه و محوطه و باغ کیوی 20750متر نوبت اول
 178. مزایده خانه و محوطه و مغازه 669متر نوبت دوم / مزایده,مزایده خانه و محوطه و مغازه 669متر نوبت دوم
 179. آگهی مزایده حدود 30 تن آهن آلات ضایعاتی- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده حدود 30 تن آهن آلات ضایعاتی- نوبت دوم
 180. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه هفتاد و چهار متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه هفتاد و چهار متر مرحله اول
 181. مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه نهاده های زراعی / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه نهاده های زراعی
 182. مزایده 19 سیر مشاع از 240 سیر زمین 250متر / مزایده,مزایده 19 سیر مشاع از 240 سیر زمین 250متر
 183. مزایده دو دستگاه کولر گازی / مزایده دو دستگاه کولر گازی
 184. فراخوان مناقصه خرید وتامین بخشی از لوله های پلی اتیلن ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان مناقصه خرید وتامین بخشی از لوله های پلی اتیلن ... - نوبت دوم
 185. مزایده مقدار یک دانگ و 8 سیر مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده مقدار یک دانگ و 8 سیر مشاع از ششدانگ زمین
 186. مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان
 187. مزایده خودروی سواری پژو 206 / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو 206
 188. مناقصه خرید و نصب تجهیزات کنترل ترافیک شهر -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب تجهیزات کنترل ترافیک شهر -نوبت دوم
 189. فراخوان مناقصه اجرای عملیات سفت کاری ابنیه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه اجرای عملیات سفت کاری ابنیه -نوبت دوم
 190. مناقصه روسازی ، آسفالت و جدول گذاری معابر شهرک صنعتی - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه روسازی ، آسفالت و جدول گذاری معابر شهرک صنعتی - نوبت دوم
 191. مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت پذیرایی و دبیرخانه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت پذیرایی و دبیرخانه
 192. مناقصه احداث فونداسیون ، تهیه ، حمل و اجرای برجهای فلزی مشبک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فونداسیون ، تهیه ، حمل و اجرای برجهای فلزی مشبک
 193. مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه سه ... / تجدید مناقصه , مناقصه و تجدید مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه سه ...
 194. مناقصه بهسازی و تکمیل ساختمان قانون تردد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه بهسازی و تکمیل ساختمان قانون تردد
 195. مزایده پلاک ثبتی اپارتمان اداری / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان اداری
 196. مزایده ششدانگ مشاع دو دستگاه اپارتمانهای اول جنوبی و همکف / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع دو دستگاه اپارتمانهای اول جنوبی و همکف
 197. مزایده فروش یکدستگاه تراکتور کشاورزی سیستم یورو پارس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تراکتور کشاورزی سیستم یورو پارس
 198. مزایده یکباب مغازه مساحت 40متر مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 40متر مرحله اول
 199. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 142... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 142... نوبت دوم
 200. مزایده پلاک ثبتی دو دانگ از ششدانگ ساختمان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو دانگ از ششدانگ ساختمان
 201. مناقصه خرید لوله داکتیل و واشر سر لوله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله داکتیل و واشر سر لوله - نوبت دوم
 202. مزایده فروش یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه
 203. مزایده خودرو سواری پراید / آگهی مزایده,مزایده خودرو سواری پراید
 204. مزایده ششدانگ زمین مساحت 298متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 298متر
 205. تجدید مناقصه واگذاری انجام خدمات و امورات طراحی پروژه

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

1 نظر

mhr3A  ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ - ۱۴:۱۹:۳۹

به امید روزای خوب بی وقفه براتون، باعث افتخاره به سایت منم سر بزنین ممنونم به منم سر بزنید کلبه خرابه ما رو مزین کنید...