اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.12 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.12 در سایت

 1. مزایده واگذاری منافع تبلیغات محیطی نمایشگاه / مزایده واگذاری منافع تبلیغات محیطی نمایشگاه
 2. استعلام لاستیک خودرو / استعلام , استعلام لاستیک خودرو
 3. مزایده عینک فروشی و اپتومتری / مزایده , مزایده عینک فروشی و اپتومتری
 4. مزایده سهام شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات / آگهی مزایده , مزایده سهام شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات
 5. مزایده تعداد 77 دستگاه انواع خودرو سبک ... / مزایده , مزایده تعداد 77 دستگاه انواع خودرو سبک ...
 6. پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن / پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
 7. سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، راهکارها و چالش ها 95.8.12 / سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، راهکارها و چالش ها 95.8.12
 8. دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا / دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
 9. پنجمین همایش سالانه مدیریت و برندسازی management and branding -95.8.12 / پنجمین همایش سالانه مدیریت و برندسازی management and branding -95.8.12
 10. دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر / دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
 11. سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی95.8.12 / سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی95.8.12
 12. استعلام ارزیابی کیفی تدوین سند راهبردی و پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه سازمان های / استعلام ارزیابی کیفی , استعلام ارزیابی کیفی تدوین سند راهبردی و پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه سازمان های نوبت اول
 13. همایش ملی گیاهان دارویی / همایش ملی گیاهان دارویی
 14. اولین همایش علمی - پژوهشی معراج رسول اکرم (ص) -95.8.12 / اولین همایش علمی - پژوهشی معراج رسول اکرم (ص) 95.8.12
 15. اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی 95.8.12 / اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی 95.8.12
 16. مزایده تعداد 6 دستگاه خودروی سبک مازاد / مزایده , مزایده تعداد 6 دستگاه خودروی سبک مازاد
 17. مناقصه عملیات اجرای سیستم آبیاری تحت فشار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای سیستم آبیاری تحت فشار نوبت دوم
 18. فراخوان احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گنو / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گنو
 19. ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت ... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت ... نوبت دوم
 20. مناقصه خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان مجتمع تجاری / آگهی مناقصه , مناقصه خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان مجتمع تجاری
 21. مزایده انجام راهبری کارخانه فروکروم جغتای / آگهی مزایده عمومی ، مزایده انجام راهبری کارخانه فروکروم جغتای
 22. مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو سبک و سنگین و مغازه / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودرو سبک و سنگین و مغازه
 23. فراخوان شناسایی احداث کارخانه بازیافت شهری / فراخوان شناسایی احداث کارخانه بازیافت شهری
 24. تجدید مناقصه انجام کارهای متفرقه عمرانی و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه انجام کارهای متفرقه عمرانی و ...
 25. مناقصه ترمیم زیرسازی جدول گذاری و آسفالت بخشی از معابر و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ترمیم زیرسازی جدول گذاری و آسفالت بخشی از معابر و ... نوبت دوم
 26. فراخوان شناسایی تولیدکنندگان ماده شیمیایی اسید فسفریک خوراکی / فراخوان,فراخوان شناسایی تولیدکنندگان ماده شیمیایی اسید فسفریک خوراکی
 27. مناقصه کره پاستوریزه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه کره پاستوریزه
 28. مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن نوبت دوم
 29. مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات بخش تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار نگهداری و تعمیرات بخش تاسیسات
 30. مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی مسجد امام هادی ع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی مسجد امام هادی ع نوبت دوم
 31. اطلاعیه عرضه سهام خود و شرکتهای گروه / اطلاعیه عرضه سهام خود و شرکتهای گروه
 32. مناقصه پیمان خدمات عمومی مرکز منطقه و مرکز انتقال اراک... / مناقصه , مناقصه پیمان خدمات عمومی مرکز منطقه و مرکز انتقال اراک...
 33. اصلاحیه مزایده فروش شش واحد تجاری- نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش شش واحد تجاری- نوبت دوم
 34. مزایده یک قطعه زمین به مساحت سی متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت سی متر
 35. مزایده مینی بوس بنز و ... / مزایده,مزایده مینی بوس بنز و ...
 36. مزایده کامیون بنز باری چوبی / مزایده,مزایده کامیون بنز باری چوبی
 37. مزایده ابزارالات ساختمانی / مزایده,مزایده ابزارالات ساختمانی
 38. مزایده عرصه و اعیان یک واحد مسکونی و دو قطعه زمین باغ مرکبات / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک واحد مسکونی و دو قطعه زمین باغ مرکبات
 39. مزایده کامیون اسکانیا / مزایده,مزایده کامیون اسکانیا
 40. مزایده پلاک ثبتی 408 فرعی از سه اصلی بخش هفت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 408 فرعی از سه اصلی بخش هفت
 41. مناقصه تهیه و چاپ انواع مطبوعات و فرمهای مورد نیاز تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و چاپ انواع مطبوعات و فرمهای مورد نیاز تجدید نوبت دوم
 42. مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا 1600 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا 1600
 43. مزایده واگذاری محل داروخانه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل داروخانه
 44. مناقصه جهت تامین نیروی انسانی / مناقصه جهت تامین نیروی انسانی
 45. مزایده یک باب بوفه / آگهی مزایده,مزایده یک باب بوفه
 46. مزایده 19 شعیر پلاک ثبتی مساحت 160.6متر نوبت اول / مزایده,مزایده 19 شعیر پلاک ثبتی مساحت 160.6متر نوبت اول
 47. مزایده یک هکتار زمین کلاسه 941518 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک هکتار زمین کلاسه 941518 نوبت دوم
 48. مزایده یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قریه بن نوبت دوم / مزایده,مزایده یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قریه بن نوبت دوم
 49. مزایده پلاک ثبتی مساحت 1403.8متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1403.8متر نوبت دوم
 50. مزایده 14 شعیر از 96 شعیر مشاع به پلاک ثبتی 200متر / مزایده,مزایده 14 شعیر از 96 شعیر مشاع به پلاک ثبتی 200متر
 51. مزایده ششدانگ زمین مزروعی و دستگاه انژکتور و... / مزایده,ششدانگ زمین مزروعی و دستگاه انژکتور و....
 52. مزایده زمین مورد نیاز جهت نصب یک دستگاه ترامبولبن نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده زمین مورد نیاز جهت نصب یک دستگاه ترامبولبن نوبت دوم
 53. مزایده یکباب دکان تحت پلاک ثبتی 400/121 نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب دکان تحت پلاک ثبتی 400/121 نوبت اول
 54. مزایده فروش نه قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش نه قطعه زمین کاربری مسکونی
 55. مناقصه خرید تعداد 3046 عدد کلمپ سایز 40 الی 700 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 3046 عدد کلمپ سایز 40 الی 700 میلیمتر
 56. مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یکباب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یکباب مغازه
 57. تجدید مزایده فروش مصالح شن و ماسه - نوبت دوم / تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش مصالح شن و ماسه - نوبت دوم
 58. مناقصه اجرای عملیات تکمیل قسمت اول / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مناقصه اجرای عملیات تکمیل قسمت اول
 59. تجدید فراخوان استعلام ارائه خدمات آتش نشانی- نوبت دوم / تجدید فراخوان استعلام ,استعلام ارائه خدمات آتش نشانی- نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ پلاک 153 فرعی از 3034 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 153 فرعی از 3034 اصلی
 61. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه تبریز
 62. مزایده یک دستگاه بالابر قاشقی / مزایده یک دستگاه بالابر قاشقی
 63. مزایده فروش قطعات شامل نه قطعه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعات شامل نه قطعه نوبت دوم
 64. مناقصه جدولگذاری معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری معابر - نوبت دوم
 65. مناقصه جدولگذاری معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری معابر - نوبت دوم
 66. مناقصه عملیات احداث فاز دوم بوستان روستایی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث فاز دوم بوستان روستایی- نوبت دوم
 67. مزایده فروش یکدستگاه جرثقیل 10 تن روسی مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه جرثقیل 10 تن روسی مرحله دوم
 68. مزایده ملک با عرصه 535متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 535متر نوبت اول
 69. مزایده منزل مسکونی بخش ثبتی دو اراک نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش ثبتی دو اراک نوبت اول
 70. مزایده 16040 کیلگرم ذرت و ... / مزایده , مزایده 16040 کیلگرم ذرت و ...
 71. مزایده یکباب ساختمان یک طبقه دارای سند ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان یک طبقه دارای سند ثبتی نوبت دوم
 72. مزایده ملک با عرصه 171.89متر کلاسه 950820 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 171.89متر کلاسه 950820 نوبت اول
 73. مزایده ملک مساحت 272متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 272متر نوبت دوم
 74. مزایده ملک مسکونی 73/96متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی 73/96متر نوبت اول
 75. مزایده فروش اجناس ساختمانی شامل قوطی و ناودانی و تسمه فلزی.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش اجناس ساختمانی شامل قوطی و ناودانی و تسمه فلزی....
 76. مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 11/130 / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 11/130
 77. مزایده پلاک ثبتی 671/2087 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 671/2087 نوبت اول
 78. مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو F12 / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو F12
 79. مزایده یکدستگاه خودرو سواری تویتا کمری / مزایده,مزایده یکدستگاه خودرو سواری تویتا کمری
 80. مناقصه راهبری و بهره برداری، تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه و تلمبه خانه.. نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهبری و بهره برداری، تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه و تلمبه خانه.. نوبت دوم
 81. مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه نوبت دوم
 82. مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت احداث کانال هدایت آبهای سطحی - مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت احداث کانال هدایت آبهای سطحی - مرحله دوم
 83. مناقصه عمومی ساخت و نصب 400 انشعاب پراکنده / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ساخت و نصب 400 انشعاب پراکنده
 84. مناقصه به کارگیری پیمانکار جهت لکه گیری و آسفالت با استفاده از دستگاه ویرتکن - مرحله دوم / مناقصه, مناقصه به کارگیری پیمانکار جهت لکه گیری و آسفالت با استفاده از دستگاه ویرتکن - مرحله دوم
 85. مناقصه اجرای لوله گذاری / اگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه اجرای لوله گذاری
 86. مناقصه عمومی پروژه فرش کف با کفپوش رنگی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه فرش کف با کفپوش رنگی نوبت دوم
 87. اصلاحیه مزایده فروش املاک کاربری تجاری صنعتی-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری صنعتی-اصلاحیه
 88. مزایده عمومی فروش گرده بینه / مزایده عمومی فروش گرده بینه
 89. مزایده عمومی فروش گرده بینه های راش / مزایده عمومی فروش گرده بینه های راش
 90. مزایده یک قطعه ملک بخش 06 ناحیه 98 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک بخش 06 ناحیه 98 نوبت اول
 91. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش ثبت بابل
 92. مزایده ششدانگ پلاک به شماره 282 فرعی از سه اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به شماره 282 فرعی از سه اصلی
 93. مزایده یک دستگاه کامیون ولوو / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون ولوو
 94. مناقصه نخاله برداری سطح شهر آبادان / مناقصه یک مرحله ای , مناقصه نخاله برداری سطح شهر آبادان
 95. فراخوان تعمیرات کلی مدرسه راهنمایی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تعمیرات کلی مدرسه راهنمایی نوبت دوم
 96. فراخوان مناقصه انجام خدمات ابزارمندی و تعمیر و نگهداری ملزومات اداری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات ابزارمندی و تعمیر و نگهداری ملزومات اداری - نوبت دوم
 97. مزایده ششدانگ پلاک مشاعی بخش یک اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مشاعی بخش یک اهواز
 98. مناقصه عملیات تامین و نگهداری پهنای باند اینترنت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تامین و نگهداری پهنای باند اینترنت
 99. مزایده واگذاری مقدار 250 هکتار از اراضی کشاورزی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مقدار 250 هکتار از اراضی کشاورزی
 100. مزایده فروش ماشین آلات مستعمل / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات مستعمل
 101. مناقصه به کارگیری تعداد 65 نفر نیروی انسانی ماهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه به کارگیری تعداد 65 نفر نیروی انسانی ماهر نوبت دوم
 102. مناقصه احداث جوی روباز در خیابان 5 ارغوان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث جوی روباز در خیابان 5 ارغوان
 103. مناقصه بهسازی جاده های دسترسی اطراف بازار بار فروشان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی جاده های دسترسی اطراف بازار بار فروشان
 104. مناقصه احداث مرکز خدمات جامع روستایی پیروز .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی, مناقصه احداث مرکز خدمات جامع روستایی پیروز ....
 105. مزایده واگذاری زمین مسکونی 194.80متر / مزایده,مزایده واگذاری زمین مسکونی 194.80متر
 106. مزایده اجاره املاک غیر منقول و غرفه های پارکینگ / آگهی مزایده , مزایده اجاره املاک غیر منقول و غرفه های پارکینگ
 107. مناقصه فعالیت های کلید در دست / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیت های کلید در دست
 108. مزایده اجاره جرثقیل / آگهی مزایده , مزایده اجاره جرثقیل
 109. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 206متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 206متر
 110. مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 922 بخش 15 فارس / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 922 بخش 15 فارس
 111. مزایده فروش یک دستگاه وانت / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وانت
 112. مزایده فروش انواع یخچال / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع یخچال
 113. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی در ستاد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی در ستاد نوبت دوم
 114. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند نوبت دوم
 115. مزایده فروش زمین مالکی مساحت 200.55متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین مالکی مساحت 200.55متر نوبت دوم
 116. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت یک هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت یک هکتار
 117. مناقصه خرید کنتور تکفاز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور تکفاز
 118. مزایده منزل مسکونی فاقد پلاک ثبتی مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد پلاک ثبتی مرحله دوم
 119. تجدید مزایده بهره برداری سوله سالن ورزشی - نوبت دم / مزایده , تجدید مزایده بهره برداری سوله سالن ورزشی - نوبت دوم
 120. مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه یک دهانه / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه یک دهانه
 121. مزایده تعداد دو باب واحد تجاری مربوط به موقوفات شیخ محمد فیضعلی ... / مزایده تعداد دو باب واحد تجاری مربوط به موقوفات شیخ محمد فیضعلی ...
 122. مزایده فرش سه تخته ... / مزایده فرش سه تخته ...
 123. مناقصه تامین ماشین آلات استیجاری راهسازی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین ماشین آلات استیجاری راهسازی
 124. مزایده اجاره زمین جهت وسایل بازی تجدید / آگهی مزایده تجدید , مزایده اجاره زمین جهت وسایل بازی تجدید
 125. مناقصه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و ... 95.8.12 / شناسایی پیمانکار,مناقصه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و ... 95.8.12
 126. فراخوان مناقصه خرید تعداد 10.000 ده هزار دستگاه کنتور خانگی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید تعداد 10.000 ده هزار دستگاه کنتور خانگی
 127. مزایده اجاره یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1000 مترمربع / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1000 مترمربع
 128. مزایده اجاره یکباب مغازه تجاری / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه تجاری
 129. مناقصه اجرای سیستم گرمایشی موتورخانه ساختمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم گرمایشی موتورخانه ساختمان
 130. مناقصه عملیات پیاده روسازی ضلع جنوب قصردشت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پیاده روسازی ضلع جنوب قصردشت
 131. حراج حضوری غرفه تنقلات و ... / آگهی حضوری حراج, حراج حضوری غرفه تنقلات و ...
 132. مناقصه اجرای زیرسازی- آسفالت و کانیواگذاری در کوچه ها و محله های سطح منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی- آسفالت و کانیواگذاری در کوچه ها و محله های سطح منطقه یک
 133. مزایده منزل مسکونی مسکونی با اعیان 82متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مسکونی با اعیان 82متر
 134. مناقصه نسبت به خرید گریتینگ ( پوشش فلزی جداول ) تجهت پیاده روی خیابان / مناقصه , مناقصه نسبت به خرید گریتینگ ( پوشش فلزی جداول ) تجهت پیاده روی خیابان
 135. مناقصه عملیات برقرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات برقرسانی نوبت دوم
 136. مناقصه عملیات اجرایی 11000 متر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی 11000 متر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن ... نوبت دوم
 137. مناقصه انتقال و طرد تعداد تقریبی 11.150 نفر اتباع خارجی غیرمجاز / مناقصه انتقال و طرد تعداد تقریبی 11.150 نفر اتباع خارجی غیرمجاز
 138. مناقصه تامین مقدار شش هزار و پانصد متر مربع سنگ نما / مناقصه تامین مقدار شش هزار و پانصد متر مربع سنگ نما
 139. تجدید مزایده اجاره بخشی از فضاهای مجتمع فرهنگی- تربیتی ... نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای, تجدید مزایده اجاره بخشی از فضاهای مجتمع فرهنگی- تربیتی ... نوبت دوم
 140. مزایده یک دستگاه اپارتمان سه خوابه مساحت 116.3متر / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان سه خوابه مساحت 116.3متر
 141. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B
 142. مناقصه اجرای رمپ و لوپ جنوب شرقی بلوار ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای رمپ و لوپ جنوب شرقی بلوار ... تجدید
 143. مناقصه نگهداری فضاهای سبز شهر قم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضاهای سبز شهر قم
 144. مزایده سهام 45 شرکت / مزایده,مزایده سهام 45 شرکت
 145. مزایده 3 من باغ انگوری و ده من زمین زعفران / مزایده,مزایده 3 من باغ انگوری و ده من زمین زعفران
 146. مزایده یخچال - فر ساندویچ و پیتزا ..... / مزایده, مزایده یخچال - فر ساندویچ و پیتزا .....
 147. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده قطعه سه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده قطعه سه
 148. مزایده تلفن همراه به شماره 09153016219 / مزایده,مزایده تلفن همراه به شماره 09153016219
 149. فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 86 دستگاه چاپ و تکثیر -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 86 دستگاه چاپ و تکثیر -نوبت دوم
 150. فراخوان عمومی واگذاری سایت پردازش پسماند.. مرحله پنجم - نوبت اول / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی واگذاری سایت پردازش پسماند.. مرحله پنجم - نوبت اول
 151. فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی تهیه و تامین 85 دستگاه خوروی کولر دار -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی تهیه و تامین 85 دستگاه خوروی کولر دار مدل 1393 و به بالا -نوبت دوم
 152. مزایده اجاره بیست و چهار غرفه / آگهی مزایده , مزایده اجاره بیست و چهار غرفه
 153. مناقصه نگهداری اردوگاه آسیب دیدگان اجتماعی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری اردوگاه آسیب دیدگان اجتماعی نوبت دوم
 154. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول
 155. اصلاحیه مناقصه خرید 5 دستگاه مینی بوس - اصلاحیه / اصلاحیه, مناقصه خرید 5 دستگاه مینی بوس -اصلاحیه
 156. مناقصه احداث آشپزخانه و ... نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث آشپزخانه و ... نوبت اول
 157. فراخوان مناقصه ترمیم و بهسازی شبکه آب شرب و خام / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ترمیم و بهسازی شبکه آب شرب و خام
 158. مناقصه خرید مصالح موردنیاز کارخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مصالح موردنیاز کارخانه
 159. مزایده مجموعه باسکول ارمغان سبز / مزایده ,مزایده مجموعه باسکول ارمغان سبز
 160. مزایده واگذاری پارکینگ رفاه و ... / مزایده عمومی , مزایده واگذاری پارکینگ رفاه و ...
 161. مناقصه راه اندازی و راهبری سینما / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راه اندازی و راهبری سینما
 162. مناقصه حمل مصالح سنگی از معادن جم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حمل مصالح سنگی از معادن جم
 163. مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان قریه میگون / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان قریه میگون
 164. مناقصه انجام عملیات رادیوگرافی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات رادیوگرافی
 165. مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی- عمرانی و اداری تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی- عمرانی و اداری تجدید نوبت دوم
 166. مناقصه احداث زمین ورزشی فوتبال در پارک کوی عین دو ، در حوزه منطقه 6 شهرداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث زمین ورزشی فوتبال در پارک کوی عین دو ، در حوزه منطقه 6 شهرداری
 167. مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی
 168. مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن ، 2 دستگاه کامیون اتاقی 10 تن... / مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن ، 2 دستگاه کامیون اتاقی 10 تن...
 169. تمدید مناقصه احداث فاز دوم دانشگاه جامع عملی کاربردی شهرداری اهواز / آگهی مناقصه عمومی , تمدید مناقصه احداث فاز دوم دانشگاه جامع عملی کاربردی شهرداری اهواز
 170. فراخوان مناقصه تهیه و تامین 48 دستگاه خودروی سبک نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 48 دستگاه خودروی سبک نوبت دوم
 171. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش هفت اهواز / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش هفت اهواز
 172. مزایده فروش خودروهای خارج از رده / مزایده فروش خودروهای خارج از رده
 173. فراخوان مناقصه احداث مخزن آب آتش نشانی در ایستگاه تزریق گاز مارون / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه احداث مخزن آب آتش نشانی در ایستگاه تزریق گاز مارون
 174. مزایده مقدار 1.38 دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده مقدار 1.38 دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از زمین
 175. مزایده زمین مسکونی با عرصه 4727/2 متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی با عرصه 4727/2 متر
 176. مزایده واگذاری به اجاره ساختمان جدید ترمینال - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری به اجاره ساختمان جدید ترمینال - نوبت دوم
 177. اصلاحیه مزایده فضای تبلیغاتی تعداد150 عدد لایت باکس-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده فضای تبلیغاتی تعداد150 عدد لایت باکس ...-اصلاحیه
 178. مزایده فرش ماشینی / مزایده فرش ماشینی
 179. مناقصه اخذ و وصل انشعابات آب و فاضلاب گاز .... / دعوت به مناقصه , مناقصه اخذ و وصل انشعابات آب و فاضلاب گاز ....
 180. مزایده فروش یک خط تولید و تعدادی دستگاه چاپ / مزایده , مزایده فروش یک خط تولید و تعدادی دستگاه چاپ
 181. مزایده ششدانگ خانه قطعه سوم باقی مانده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه قطعه سوم باقی مانده تفکیکی
 182. مزایده ملک به صورت خانه مسکونی در سه طبقه / مزایده,مزایده ملک به صورت خانه مسکونی در سه طبقه
 183. مزایده پلاک ثبتی بخش 15 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 15 تبریز نوبت اول
 184. مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 18 فرعی از 2734 اصلی / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 18 فرعی از 2734 اصلی
 185. مزایده زمین مسکونی 524متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی 524متر
 186. فراخوان مطالعات جامع برنامه ریزی مولدهای مقیاس کوچک در شرکت توزیع بر استان هرمزگان / فراخوان مطالعات جامع برنامه ریزی مولدهای مقیاس کوچک در شرکت توزیع بر استان هرمزگان
 187. مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد
 188. مزایده فروش پسته خشک 95/8/12 / مزایده , مزایده فروش پسته خشک 95/8/12
 189. مناقصه پروژه آسفالت اساسی با فینیشر .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آسفالت اساسی با فینیشر .... نوبت دوم
 190. اصلاحیه مزایده فروش جایگاه س ان جی-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده فروش جایگاه س ان جی-اصلاحیه
 191. مزایده سیم کارت / مزایده سیم کارت
 192. مناقصه اخذ و وصل انشعابات آب و فاضلاب ،گاز ، برق و محوطه سازی سالن ورزشی - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اخذ و وصل انشعابات آب و فاضلاب ،گاز ، برق و محوطه سازی سالن ورزشی - نوبت دوم
 193. تجدید مناقصه تکمیل استخر و سونای سازمان آتش نشانی- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل استخر و سونای سازمان آتش نشانی- نوبت دوم
 194. مزایده ششدانگ باغچه مشجر / مزایده,مزایده ششدانگ باغچه مشجر
 195. مزایده یکباب خانه مساحت کل 240 متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت کل 240 متر
 196. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 تبریز اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 5 تبریز اسناد رهنی
 197. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...