اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.9 در سایت پارس نماد

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.9 در سایت پارس نماد

 1. مزایده واگذاری ارائه خدمات چاپ و تکثیر و کتابفروشی دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری ارائه خدمات چاپ و تکثیر و کتابفروشی دانشجویی
 2. مزایده عمومی فروش تعداد 1852 قلم کالا وملزومات اسقاطی- نوبت دوم / مزایده , مزایده عمومی فروش تعداد 1852 قلم کالا وملزومات اسقاطی- نوبت دوم
 3. مناقصه واگذاری مشارکتی واحد رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، ... / مناقصه واگذاری مشارکتی واحد رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، ...
 4. ارزیابی کیفی توان احداث فونداسیون و اجرای سیستم زمین، عملیات نصب ...( / ارزیابی کیفی توان احداث فونداسیون و اجرای سیستم زمین، عملیات نصب ...(
 5. فراخوان ارزیابی کیفی توان تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه هوشمند / فراخوان ارزیابی کیفی توان تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه هوشمند
 6. مناقصه تکمیل قسمتی از ساختمان مسجد حضرت ابوالفضل / مناقصه تکمیل قسمتی از ساختمان مسجد حضرت ابوالفضل
 7. مناقصه خرید خدمات پرستاری / مناقصه , مناقصه خرید خدمات پرستاری
 8. مناقصه امور نظافتی و خدماتی خوابگاه های معاونت فرهنگی و امور دانشجویی / مناقصه,مناقصه امور نظافتی و خدماتی خوابگاه های معاونت فرهنگی و امور دانشجویی
 9. دعوتنامه خرید کنتور دیافراگمی G۴ / دعوتنامه خرید کنتور دیافراگمی G۴
 10. مناقصه ارائه خدمات پیش بیمارستانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات پیش بیمارستانی
 11. مزایده واگذاری مشارکتی واحد سی تی اسکن / مزایده ,مزایده واگذاری مشارکتی واحد سی تی اسکن
 12. مزایده فروش اموال اسقاطی اداره / مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی اداره
 13. مزایده فروش خودروهای قابل تبدیل به پلاک / مزایده,مزایده فروش خودروهای قابل تبدیل به پلاک
 14. مناقصه خرید ۱۱۰۰ عدد سیلندر پودر خشک / مناقصه , مناقصه خرید ۱۱۰۰ عدد سیلندر پودر خشک
 15. فراخوان مناقصه خرید انواع کابل فشار متوسط ، روشنایی باند و فشار ضعیف / فراخوان مناقصه خرید انواع کابل فشار متوسط ، روشنایی باند و فشار ضعیف
 16. مناقصه احداث رمپهای ورودی و خروجی / مناقصه,مناقصه احداث رمپهای ورودی و خروجی
 17. مزایده ششدانگ ساختمان و حیاط متصل به ان / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان و حیاط متصل به ان
 18. مناقصه احداث رمپهای ورودی و خروجی و محوطه داخل پاسگاه پلیس راه دلگان / آگهی مناقصه , مناقصه احداث رمپهای ورودی و خروجی و محوطه داخل پاسگاه پلیس راه دلگان
 19. مناقصه اجرای ۲۹۳۰۴ متر شبکه پلی اتیلن / مناقصه, مناقصه اجرای ۲۹۳۰۴ متر شبکه پلی اتیلن
 20. ارزیابی کیفی سرویس تعمیر نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری مخابراتی و اندازه گیری / ارزیابی کیفی, سرویس تعمیر نگهداری و پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری مخابراتی و اندازه گیری
 21. ارزیابی کیفی انجام خدمات نشت یابی شبکه های شهری و روستایی / ارزیابی کیفی ,ارزیابی کیفی انجام خدمات نشت یابی شبکه های شهری و روستایی
 22. مناقصه باتری نیکل کادمیوم / مناقصه ,مناقصه باتری نیکل کادمیوم
 23. مزایده 520 کارتن (متر) سرامیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده مزایده 520 کارتن (متر) سرامیک
 24. مزایده کاشی و سرامیک / مزایده, مزایده کاشی و سرامیک
 25. فراخوان فهرست کوتاه مشاوران برای انجام مطالعات جمع آوری و انتقال آب از حوضه های مجاور سدها -نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان فهرست کوتاه مشاوران برای انجام مطالعات جمع آوری و انتقال آب از حوضه های مجاور سدها - نوبت دوم
 26. مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب منطقه چهارصد دستگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب منطقه چهارصد دستگاه
 27. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای کنترل گاز به فلر نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای کنترل گاز به فلر نوبت دوم
 28. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 212متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 212متر
 29. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت پروژه تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رشت -نوبت سوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت پروژه تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رشت - نوبت سوم
 30. تجدید مناقصه تهیه تامین و خرید آسفالت مورد نیاز و پخش آن - نوبت اول مرحله سوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه تامین و خرید آسفالت مورد نیاز و پخش آن - نوبت اول مرحله سوم
 31. مزایده 2.2 سیر مشاع از240 سیر کارخانه شالیکوبی نوبت اول / مزایده,مزایده 2.2 سیر مشاع از240 سیر کارخانه شالیکوبی نوبت اول
 32. مزایده یکدستگاه کامیون بنز / مزایده,مزایده یکدستگاه کامیون بنز
 33. مزایده پلاک ثبتی به مساحت 590.6متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 590.6متر
 34. مزایده ملک 109 متر از یک قطعه زمین 590متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک 109 متر از یک قطعه زمین 590متر نوبت اول
 35. مزایده یک قطعه زمین مساحت 386متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 386متر نوبت اول
 36. مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین با کاربری های مختلف / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین با کاربری های مختلف نوبت اول
 37. مناقصه برگزاری 4 مورد گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه برگزاری 4 مورد گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان نوبت دوم
 38. مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 144.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 144.10متر
 39. مزایده سرقفلی و ملکیت یکباب مغازه / مزایده,مزایده سرقفلی و ملکیت یکباب مغازه
 40. مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب
 41. مزایده حدود 5000 تن خرسک شامل ته پاتیل ... / مزایده حدود 5000 تن خرسک شامل ته پاتیل ...
 42. مناقصه احداث 12425 متر خط لوله 4 اینچ نفت از چاه موقعیت غرب 216 - نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه احداث 12425 متر خط لوله 4 اینچ نفت از چاه موقعیت غرب 216 نوبت دوم
 43. مناقصه خرید و نصب تجهیزات سیستم مدار بسته مرکز PC - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی, مناقصه خرید و نصب تجهیزات سیستم مدار بسته مرکز PC - نوبت دوم
 44. مناقصه احداث سبتیک و تکمیل شبکه فاضلاب ... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث سبتیک و تکمیل شبکه فاضلاب ...
 45. مزایده عمومی یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن و ... / مزایده عمومی , مزایده عمومی یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن و ...
 46. مزایده تعداد 17 دستگاه خودرو مازاد / مزایده تعداد 17 دستگاه خودرو مازاد
 47. فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه اندازه گیری پلی آروماتیک های نفت گاز -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه اندازه گیری پلی آروماتیک های نفت گاز -نوبت دوم
 48. مزایده ششدانگ زمین به مساحت شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت شصت متر
 49. مزایده استخر شاهد / آگهی مزایده,مزایده استخر شاهد
 50. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 352.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 352.6متر
 51. مزایده یک دستگاه خودروی وانت مزدا 2000 مدل 83 / مزایده یک دستگاه خودروی وانت مزدا 2000 مدل 83
 52. فراخوان ارزیابی کیفی احداث ساختمان فنی و حرفه ای و ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی احداث ساختمان فنی و حرفه ای و ...
 53. مزایده ششدانگ پلاک 5215/131/541 و 5214 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5215/131/541 و 5214 نوبت دوم
 54. مزایده ششدانگ پلاک 3955و2946و3962و3958و3961 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3955و2946و3962و3958و3961 نوبت اول
 55. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 55763مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 55763مترمربع
 56. مزایده یک دستگاه سبزی خردکنی صنعتی بزرگ / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سبزی خردکنی صنعتی بزرگ
 57. مزایده دو دستگاه وکیوم با شاسی و ترانس برق / مزایده , مزایده دو دستگاه وکیوم با شاسی و ترانس برق
 58. مزایده ملک بخش هشت اراک با عرصه 362.5متر / مزایده,مزایده ملک بخش هشت اراک با عرصه 362.5متر
 59. مناقصه احداث رمپهای ورودی و خروجی و محوطه داخل پاسگاه... / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث رمپهای ورودی و خروجی و محوطه داخل پاسگاه...
 60. مزایده یک دستگاه نیسان وانت کمپرسی نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی,مزایده یک دستگاه نیسان وانت کمپرسی نوبت دوم
 61. مزایده اجناس مورد مزایده شامل دیزل ژنراتور , سیم و کابل ... / مزایده اجناس مورد مزایده شامل دیزل ژنراتور , سیم و کابل ...
 62. فراخوان واگذاری کارگاه خیاطی / آگهی فراخوان مزایده عمومی,فراخوان واگذاری کارگاه خیاطی
 63. مناقصه خرید تعداد 3000 عدد تشک تخت بستری تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 3000 عدد تشک تخت بستری تولید داخل
 64. مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت انجام کارهای عمرانی / آگهی مناقصه,مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت انجام کارهای عمرانی
 65. مناقصه بکارگیری مشاور مبنی بر تهیه طرح مطالباتی جمع آوری و هدایتهای آبهای سطحی شهر رامسر / آگهی مناقصه,مناقصه بکارگیری مشاور مبنی بر تهیه طرح مطالباتی جمع آوری و هدایتهای آبهای سطحی شهر رامسر
 66. مزایده تعداد 3 باب مغازه جنب سینما بهمن بهشهر ...- نوبت دوم / مزایده تعداد 3 باب مغازه جنب سینما بهمن بهشهر ...- نوبت دوم
 67. مزایده چهار دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده چهار دستگاه خودرو نوبت دوم
 68. مناقصه سرویس و نگهداری - تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای 95.8.09 / مناقصه عمومی ,مناقصه سرویس و نگهداری - تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای 95.8.9
 69. مزایده اجاره طبقه فوقانی سینما / مزایده , مزایده اجاره طبقه فوقانی سینما
 70. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 4 بالای زیرزمین / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه 4 بالای زیرزمین
 71. مزایده یک قطعه زمین تقریبا محصور مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تقریبا محصور مرحله دوم
 72. مزایده دو قطعه زمین 900 و 250متر مرحله دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 900 و 250متر مرحله دوم
 73. فراخوان حفاظت و حراست از اماکن , اموال و تاسیسات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان حفاظت و حراست از اماکن , اموال و تاسیسات
 74. مزایده قطعه زمینی مساحت 9000متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 9000متر
 75. مزایده پلاک ثبتی بخش دو غرب بابل / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو غرب بابل
 76. مزایده ششدانگ پلاک 14 فرعی از 2278 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 14 فرعی از 2278 اصلی
 77. شناسایی سرمایه گذار در زمینه احداث خوابگاه دانشجویی 95.8.8 / آگهی شناسایی سرمایه گذار , شناسایی سرمایه گذار در زمینه احداث خوابگاه دانشجویی 95.8.8
 78. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس آباده / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 15 فارس آباده
 79. مناقصه عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب و... / مناقصه عملیات احداث بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب و...
 80. مزایده سه راهی خاردار کنجی 1/2-16 / مزایده سه راهی خاردار کنجی 1/2-16
 81. مزایده 15 هکتار مشاع کشاورزی مرحله دوم / مزایده,مزایده 15 هکتار مشاع کشاورزی مرحله دوم
 82. مزایده فروش مقداری سنگ نما و کف / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری سنگ نما و کف
 83. مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری نوبت دوم
 84. مزایده بخشی از زمین زراعی مشاعی / مزایده,مزایده بخشی از زمین زراعی مشاعی
 85. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 34000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 34000متر
 86. مزایده خودرو وانت پیکان / مزایده خودرو وانت پیکان
 87. مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره سه عدد بیلبورد تبلیغاتی
 88. مناقصه عمومی بهسازی و کانیوا و آسفالت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بهسازی و کانیوا و آسفالت
 89. تجدید مزایده مهمان سرای شهرداری / تجدید مزایده ,تجدید مزایده مهمان سرای شهرداری
 90. مزایده تعداد 9 دستگاه وسایط نقلیه مستعمل مازاد بر نیاز 95/8/9 / آگهی مزایده , مزایده تعداد 9 دستگاه وسایط نقلیه مستعمل مازاد بر نیاز 95/8/9
 91. مناقصه قرائت کنتور، چاپ و توزیع قبض آب بها، شناسایی انشعاب های غیرمجاز و ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه قرائت کنتور، چاپ و توزیع قبض آب بها، شناسایی انشعاب های غیرمجاز و ... - نوبت دوم
 92. مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب- نوبت اول
 93. مناقصه امور خدماتی شامل فضای سبز، جمع آوری زباله و تنظیف و پاکسازی معابر سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی شامل فضای سبز، جمع آوری زباله و تنظیف و پاکسازی معابر سطح شهر- نوبت دوم
 94. مزایده بیل مکانیکی بکهو ....- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بیل مکانیکی بکهو ....- نوبت دوم
 95. مزایده نسبت به واگذاری کشتارگاه دام / آگهی مزایده,مزایده نسبت به واگذاری کشتارگاه دام
 96. فراخوان تعدادی پروژه عمرانی بهداشتی و درمانی در نقاط مختلف شهرستان / فراخوان تعدادی پروژه عمرانی بهداشتی و درمانی در نقاط مختلف شهرستان
 97. مناقصه علمیات حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه علمیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت اول
 98. مزایده عمومی مرکبات / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی مرکبات
 99. مزایده حقوق استیجاری عرصه اوقافی زمین کاربری اپارتمانی / مزایده,مزایده حقوق استیجاری عرصه اوقافی زمین کاربری اپارتمانی
 100. حراج غرفه سوغات سرا واقع در باغ دلگشا.... / آگهی مزایده حراج, مزایده غرفه سوغات سرا واقع در باغ دلگشا....
 101. مناقصه خرید 10.000 تن سنگ آهن هماتیت کلوخه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 10.000 تن سنگ آهن هماتیت کلوخه
 102. مناقصه اتجام عملیات پارک ساحلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اتجام عملیات پارک ساحلی - نوبت دوم
 103. مزایده واگذاری استیجاری تاکسی تلفنی ترمینال شهر سبز تجدید / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری تاکسی تلفنی ترمینال شهر سبز تجدید
 104. مناقصه اجاره یک دستگاه تاکسی جهت بازرسی تاکسیرانی تجدید / آگهی مناقصه,مناقصه اجاره یک دستگاه تاکسی جهت بازرسی تاکسیرانی تجدید
 105. مزایده جذب پیمانکار جهت تکمیل ، تجهیز و بهره برداری از پارک بانوان مرحله دوم / مزایده جذب پیمانکار جهت تکمیل ، تجهیز و بهره برداری از پارک بانوان مرحله دوم
 106. فراخوان مناقصه انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ایستگاههای آب و هواشناسی -95.8.9 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ایستگاههای آب و هواشناسی 95.8.9
 107. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی / فرآیند ارجاع کار , عملیات تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی
 108. مزایده اجاره محلی واقع در پارک کودک به منظور احداث نگارخانه هنری / آگهی مزایده ، مزایده اجاره محلی واقع در پارک کودک به منظور احداث نگارخانه هنری
 109. مناقصه تعداد 26 دستگاه خودرو سبک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 26 دستگاه خودرو سبک
 110. مناقصه خرید 5 دستگاه مینی بوس -نوبت اول - مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 5 دستگاه مینی بوس نوبت اول مرحله سوم
 111. مزایده فروش املاک مازاد در شهرستان آبادان / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد در شهرستان آبادان
 112. اصلاحیه مناقصه انجام عملیات پارک ساحلی - اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه اتجام عملیات پارک ساحلی - اصلاحیه
 113. مزایده فروش یکباب انبار و قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب انبار و قطعه زمین نوبت دوم
 114. آگهی فراخوان عملیات تکمیل ، تجهیز و راهبری و بهره برداری مجموعه هتل / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان عملیات تکمیل ، تجهیز و راهبری و بهره برداری مجموعه هتل
 115. مزایده اجاره 90 باب مغازه / مزایده , مزایده اجاره 90 باب مغازه نوبت اول - مرحله اول
 116. مزایده فروش خودروهای خارج از رده / مزایده , مزایده فروش خودروهای خارج از رده
 117. مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری دو قطعه زمین تجاری نوبت دوم
 118. مزایده واگذاری احداث مجموعه رستوران نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری احداث مجموعه رستوران نوبت دوم
 119. فراخوان مناقصه احداث ساختمان امور آب بهبهان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث ساختمان امور آب بهبهان
 120. مزایده منزل مسکونی موازی 60 سهم سهام ششدانگ پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی موازی 60 سهم سهام ششدانگ پلاک نوبت دوم
 121. فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار خرید و نصب دو دستگاه دیسک usp-vsp نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار , فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار خرید و نصب دو دستگاه دیسک usp-vsp نوبت دوم
 122. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه یک طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه یک طبقه نوبت اول
 123. اگهی شناسایی مشاورین و شرکتهای خدمات فنی و مهندسی / اگهی شناسایی مشاورین و شرکتهای خدمات فنی و مهندسی
 124. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشجر 1200متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشجر 1200متر
 125. مزایده واگذاری دو باب بوفه بیمارستان / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری دو باب بوفه بیمارستان
 126. مزایده یک دستگاه ساختمان بخش سه شهر کرمانشاه / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان بخش سه شهر کرمانشاه
 127. مناقصه خدمات خودروهای سواری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات خودروهای سواری نوبت اول
 128. مزایده یک دستگاه خودرو تویتا کمری مدل 2007 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو تویتا کمری مدل 2007
 129. مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده هوو / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده هوو
 130. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 131. مزایده ملک مشاع اپارتمان طبقه پنجم / مزایده,مزایده ملک مشاع اپارتمان طبقه پنجم
 132. مناقصه خدمات نگهبانی و همچنین تامین نیروی انسانی خدماتی / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات نگهبانی و همچنین تامین نیروی انسانی خدماتی
 133. مناقصه کاغذ رول / مناقصه کاغذ رول
 134. مناقصه عملیات نگهداشت، بهسازی ویژه بازار بزرگ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداشت، بهسازی ویژه بازار بزرگ
 135. مناقصه عملیات اجرایی لایروبی و نگهداری کانال های سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی لایروبی و نگهداری کانال های سطح منطقه نوبت اول
 136. مناقصه احداث واحدهای کارگاهی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث واحدهای کارگاهی ... نوبت دوم
 137. مناقصه پروژه خط لوله / مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه خط لوله
 138. مزایده سیستم جاذب رطوبت و ... / مزایده , مزایده سیستم جاذب رطوبت و ...
 139. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3 شمالی / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3 شمالی
 140. اصلاحیه مزایده 150.000 عدد قوطی اسپری...-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده ,مزایده 150.000 عدد قوطی اسپری...-اصلاحیه
 141. مناقصه نسبت به طراحی, پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ... / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه نسبت به طراحی, پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ...
 142. مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق ابه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بدون حق ابه
 143. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر
 144. مناقصه واگذاری تعدادی زمین در مناطق وکیل آباد / مناقصه واگذاری تعدادی زمین در مناطق وکیل آباد
 145. آگهی مزایده ضایعات / آگهی مزایده ضایعات
 146. یک دستگاه تانکر 2700 لیتری ...نوبت دوم / یک دستگاه تانکر 2700 لیتری ...نوبت دوم
 147. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت دو نی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت دو نی
 148. مناقصه اجرای عملیات جنگلکاری البرز مرکزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جنگلکاری البرز مرکزی
 149. مناقصه احداث فضای سبز بزرگراه شهید لشگری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فضای سبز بزرگراه شهید لشگری
 150. تجدید مناقصه تهیه و کاشت هزار اصله نهال چنار -95.8.9 / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تهیه و کاشت هزار اصله نهال چنار 95.8.9
 151. مزایده فروش ملک صنعتی حدود ده هزار متر / مزایده,مزایده فروش ملک صنعتی حدود ده هزار متر
 152. مناقصه پروژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده ناحیه زنجان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی و انجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده ناحیه زنجان
 153. مزایده فروش ملک صنعتی / مزایده,مزایده فروش ملک صنعتی
 154. فراخوان ارزیابی پیمانکار نگهداری و تعمیر تاسیسات / فراخوان ارزیابی پیمانکار , فراخوان ارزیابی پیمانکار نگهداری و تعمیر تاسیسات
 155. مناقصه انجام تعمیرات اساسی 50.000 ساعت دو واحد / مناقصات ، مناقصه انجام تعمیرات اساسی 50.000 ساعت دو واحد
 156. مناقصه انجام تست کارائی و تنظیمات tuning دو واحد گازی / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه انجام تست کارائی و تنظیمات tuning دو واحد گازی
 157. مناقصه ساخت استخر / مناقصه عمومی,مناقصه ساخت استخر
 158. مناقصه تهیه مصالح و اجرای 4 کیلومتر پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای 4 کیلومتر پیاده روسازی
 159. مناقصه کانکس های تجهیز کارگاهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کانکس های تجهیز کارگاهی
 160. مناقصه خرید ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی
 161. مناقصه تجهیزات و ماشین آلات نو کارگاهی و خدمات پس از فروش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات و ماشین آلات نو کارگاهی و خدمات پس از فروش
 162. مناقصه برون سپاری امور خدماتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری امور خدماتی نوبت دوم
 163. مناقصه خرید خودروهای سبک سواری مدرن نو با خدمات پس از فروش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خودروهای سبک سواری مدرن نو با خدمات پس از فروش
 164. مناقصه خرید خودروهای سبک سواری معمولی و وانت بار با خدمات پس از فروش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خودروهای سبک سواری معمولی و وانت بار با خدمات پس از فروش
 165. مناقصه تجهیز و مبلمان ساختمان های مراکز تجهیز کارگاهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز و مبلمان ساختمان های مراکز تجهیز کارگاهی
 166. مناقصه طرح و ساخت سازه سبک مراکز تجهیز کارگاهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طرح و ساخت سازه سبک مراکز تجهیز کارگاهی
 167. مناقصه خرید و حمل و اجرای 25000 مترمکعب بتن آماده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل و اجرای 25000 مترمکعب بتن آماده
 168. مناقصه خرید و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات و دستگاه های الکترونیکی و ارتباطی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات و دستگاه های الکترونیکی و ارتباطی
 169. مناقصه خاک برداری، زیرسازی، روسازی، رگلاژ و روکش 5 (پنج) کیلومتر جاده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خاک برداری، زیرسازی، روسازی، رگلاژ و روکش 5 (پنج) کیلومتر جاده
 170. مناقصه تبلیغات و مستندسازی و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تبلیغات و مستندسازی و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی
 171. مناقصه تهیه مصالح و اجرای 5 کیلومتر دیوار حایل سنگی رودخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای 5 کیلومتر دیوار حایل سنگی رودخانه
 172. مناقصه تهیه و حمل آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و حمل آسفالت
 173. مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای شهرداری / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای شهرداری نوبت اول
 174. مناقصه خرید دستگاه اکچویتر 12 اینچ مجهیز به لاین بریک- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه اکچویتر 12 اینچ مجهز به لاین بریک - تجدید
 175. فراخوان مناقصه خرید اقلام برق و مکانیک و حمل مصالح / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید اقلام برق و مکانیک و حمل مصالح
 176. مزایده تعداد دو دستگاه همزن برقی به همراه دینام و متعلقات ....نوبت دوم / مزایده, مزایده تعداد دو دستگاه همزن برقی به همراه دینام و متعلقات ....نوبت دوم
 177. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یک قم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یک قم
 178. مزایده ششدانگ یکباب خانه با عرصه 163.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با عرصه 163.22متر
 179. مزایده غرفه حمل و نقل شماره 2 سالن کوثر.... / آگهی مزایده, مزایده غرفه حمل و نقل شماره 2 سالن کوثر....
 180. فراخوان مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور و تجهیزات جانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور و تجهیزات جانی
 181. مناقصه عملیات جدولگذاری معابر -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جدولگذاری معابر -نوبت دوم
 182. مناقصه خدمات سوختگیری دیزل ها / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست, مناقصه خدمات سوختگیری دیزل ها نوبت اول
 183. مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی... / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی...
 184. مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه 20 متری / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه 20 متری نوبت اول
 185. مزایده فروش حدود 1000 مترمکعب معادل حدود 2.000.000 کیلوگرم لجن های کف نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش حدود 1000 مترمکعب معادل حدود 2.000.000 کیلوگرم لجن های کف نوبت دوم
 186. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه بیست و یک / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه بیست و یک
 187. مناقصه خرید و اجرای خط انتقال آب و مخزن بتن هوایی 300 متر مکعبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای خط انتقال

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...