اطلاعات مناقصات و مزایده تاریخ 95.8.8 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایده تاریخ 95.8.8 در سایت

 1. سلسله سمینارهای آموزشی مشارکت در ساخت95.8.6 / سلسله سمینارهای آموزشی مشارکت در ساخت95.8.6
 2. استعلام اجرای پروژه تامین برق ساختمان نگهبانی / استعلام اجرای پروژه تامین برق ساختمان نگهبانی
 3. کنگره ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر 95.8.8 / کنگره ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر 95.8.8
 4. دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت / دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
 5. اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی / اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
 6. نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی 95.8.6 / نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی 95.8.6
 7. مناقصه تامین متریال ، ساخت و نصب سازه آلیاژ ریزی سرب پروژه گرمسار / مناقصه , مناقصه تامین متریال ، ساخت و نصب سازه آلیاژ ریزی سرب پروژه گرمسار
 8. مزایده فروش یکباب مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه نوبت دوم
 9. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل
 10. مناقصه مرمت بافتهای فرسوده (باتیس) در سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مرمت بافتهای فرسوده (باتیس) در سطح منطقه
 11. مزایده واگذاری (اجاره ) پارکینگ طبقاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری (اجاره ) پارکینگ طبقاتی
 12. مناقصه خرید 6000 شاخه تیوب آدمیرال / مناقصه خرید 6000 شاخه تیوب آدمیرال
 13. استعلام اجرای پروژه تامین برق چاه آب ناحیه صنعتی کوثر گناباد / استعلام , استعلام اجرای پروژه تامین برق چاه آب ناحیه صنعتی کوثر گناباد
 14. فراخوان واگذاری خدمات مشاوره طراحی شهرسازی فاز 1 و 2 - نوبت دوم / فراخوان واگذاری خدمات مشاوره طراحی شهرسازی فاز 1 و 2 - نوبت دوم
 15. مناقصه شش دستگاه سرور hp / مناقصه شش دستگاه سرور hp
 16. مناقصه تامین نیروی انسانی و ... 95.8.8 / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه تامین نیروی انسانی و ... 95.8.8
 17. مناقصه خدمات موسسات اتومبیل کرایه 95.8.8 / مناقصه , مناقصه خدمات موسسات اتومبیل کرایه 95.8.8
 18. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه نیایش- نوبت دوم / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه نیایش- نوبت دوم
 19. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارکنان / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب روزانه کارکنان
 20. مناقصه احداث انبار محصول و مواد اولیه و دفاتر اداری / مناقصه احداث انبار محصول و مواد اولیه و دفاتر اداری
 21. مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد بر نیاز
 22. مزایده واگذاری فروش ساختمان اداری به صورت یکجا / مزایده,مزایده واگذاری فروش ساختمان اداری به صورت یکجا
 23. اطلاعیه مناقصه واگذاری اخذ دانش فنی ، انجام خدمات مهندسی پایه و تفصیلی-اطلاعیه / اطلاعیه ،آگهی فراخوان مناقصه واگذاری اخذ دانش فنی ، انجام خدمات مهندسی پایه و تفصیلی-اطلاعیه
 24. فراخوان مناقصه عملیات اجرای دو طبقه ساختمان اداری .... / فراخوان مناقصه, عملیات اجرای دو طبقه ساختمان اداری ....
 25. فروش تلیسه رجیستر ممتاز نژاد هلشتاین / فروش تلیسه رجیستر ممتاز نژاد هلشتاین
 26. فراخوان مزایده فروش سه دستگاه خودروهای سنگین و سبک / فراخوان مزایده فروش سه دستگاه خودروهای سنگین و سبک
 27. مزایده فروش زمینها برابر ماده سیزده مرحله دوم / مزایده,مزایده فروش زمینها برابر ماده سیزده مرحله دوم
 28. مزایده واگذاری جایگاه CNG مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده واگذاری جایگاه CNG مرحله دوم نوبت دوم
 29. مزایده واگذاری پارکینگ عمومی شهرداری مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پارکینگ عمومی شهرداری مرحله دوم نوبت اول
 30. مزایده غذاخوری آموزشگاه فاطمیه آذرشهر / مزایده غذاخوری آموزشگاه فاطمیه آذرشهر
 31. مناقصه توسعه به حفرات خالی ، ساخت و نصب جابجایی و جمع آوری و رفع نشتی انشعابات منطقه 4 .... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه توسعه به حفرات خالی ، ساخت و نصب جابجایی و جمع آوری و رفع نشتی انشعابات منطقه 4 .... نوبت دوم
 32. مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس و جدول گذاری .... نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس و جدول گذاری .... نوبت دوم
 33. مناقصه عملیات بازسازی ترنیون فیکس و لوز آسیاب گندله سازی نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی , مناقصه عملیات بازسازی ترنیون فیکس و لوز آسیاب گندله سازی نوبت دوم
 34. فراخوان مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های خرمکوشک و ادارات اطراف در منطقه اهواز نوبت دوم / فراخوان مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های خرمکوشک و ادارات اطراف در منطقه اهواز نوبت دوم
 35. مناقصه عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی روستاها- 95.08.04 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی روستاها- 95.08.04 نوبت دوم
 36. فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه گازرسانی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه گازرسانی نوبت دوم
 37. مناقصه چمن کاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه چمن کاری
 38. مزایده فروش تعداد 13 قطعه زمین مسکونی مرحله سوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 13 قطعه زمین مسکونی مرحله سوم
 39. اصلاحیه جهت خرید و خدمات پس از فروش تجهیزات آزمایشگاه نفت -اصلاحیه / اصلاحیه, ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید و خدمات پس از فروش تجهیزات آزمایشگاه نفت -اصلاحیه
 40. مزایده ملک منزلی ویلایی مسکونی / مزایده,مزایده ملک منزلی ویلایی مسکونی
 41. مزایده فروش لوله چدن داکتیل سایز 700 م م / آگهی مزایده, مزایده فروش لوله چدن داکتیل سایز 700 م م
 42. مناقصه تولید و بارگیری آجر سیمانی... / مناقصه عمومی , مناقصه تولید و بارگیری آجر سیمانی...
 43. مناقصه واگذاری زیرسازی و آسفالت معابر شهر حمیدیه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری زیرسازی و آسفالت معابر شهر حمیدیه- نوبت دوم
 44. مناقصه به کارگیری تعداد 65 نفر نیروی انسانی ماهر 95.8.5 / آگهی مناقصه, مناقصه به کارگیری تعداد 65 نفر نیروی انسانی ماهر 95.8.5
 45. مناقصه انجام لایروبی جویهای سطح شهر نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام لایروبی جویهای سطح شهر نوبت دوم
 46. مزایده واگذاری تعداد 5 واحد تجاری و 16 واحد تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 5 واحد تجاری و 16 واحد تجاری نوبت دوم
 47. مزایده اجاره بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از زمین چمن مصنوعی نوبت اول
 48. مزایده اجازه بهره برداری از مغازه های بازارچه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجازه بهره برداری از مغازه های بازارچه
 49. مزایده فروش عرصه مازاد امور مشترکین / مزایده,مزایده فروش عرصه مازاد امور مشترکین
 50. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 386/46مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 386/46مترمربع
 51. مزایده فروش تعدادی از املاک شامل اپارتمان مغازه / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک شامل اپارتمان مغازه
 52. تجد ید مزایده 100.000 کیلوگرم کابل های ضایعاتی مجتمع تجدید نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده 100.000 کیلوگرم کابل های ضایعاتی مجتمع نوبت دوم
 53. مناقصه نقاشی روی دیوار و دیوار نویسی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نقاشی روی دیوار و دیوار نویسی
 54. مزایده شیرآلات و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده شیرآلات و ...
 55. استعلام واگذاری پروژه ریپورت واحد تصویربرداری / استعلام واگذاری پروژه ریپورت واحد تصویربرداری
 56. استعلام واگذاری پروژه ریپورت واحد تصویربرداری / استعلام واگذاری پروژه ریپورت واحد تصویربرداری
 57. مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو و پژو پارس ... تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه بیل بکهو و پژو پارس ... تجدید
 58. مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم
 59. مزایده ساختمان به صورت سه طبقه روی همکف / مزایده,مزایده ساختمان به صورت سه طبقه روی همکف
 60. فراخوان مناقصه بازسازی 3 دستگاه منزل مسکونی شهرک فجر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه بازسازی 3 دستگاه منزل مسکونی شهرک فجر
 61. فراخوان گازرسانی به روستاهای لنگر ، جمال الدین ، وستمین .... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , فراخوان گازرسانی به روستاهای لنگر ، جمال الدین ، وستمین ....
 62. مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر خانه بخش 5 گیلان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر خانه بخش 5 گیلان
 63. مزایده یکباب مغازه قدیمی فاقد بالکن / مزایده,مزایده یکباب مغازه قدیمی فاقد بالکن
 64. مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین صیفی کاری / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین صیفی کاری
 65. مزایده ساختمان مسکونی به صورت سه طبقه / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به صورت سه طبقه
 66. مناقصه اجرای 14210 متر شبکه در حفرات خالی و ساخت و.... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 14210 متر شبکه در حفرات خالی و ساخت و....
 67. مزایده گالن 10 لیتری عصاره ..... / آگهی مزایده , مزایده گالن 10 لیتری عصاره .....
 68. مزایده فروش ملک با عرصه 7106/22متر / مزایده,مزایده فروش ملک با عرصه 7106/22متر
 69. مناقصه چمبر حرارتی 1.5*2*1 با دمای ثابت .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه چمبر حرارتی 1.5*2*1 با دمای ثابت ....
 70. فراخوان گازرسانی به روستاهای لنگر ، جمال الدین ، وستمین .... -نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , فراخوان گازرسانی به روستاهای لنگر ، جمال الدین ، وستمین .... - نوبت دوم
 71. مزایده ملک سه دانگ مشاع اپارتمان قطعه چهارم / مزایده,مزایده ملک سه دانگ مشاع اپارتمان قطعه چهارم
 72. مزایده سند مالکیت مشتمل بر ششدانگ زمین شالیزار / مزایده,مزایده سند مالکیت مشتمل بر ششدانگ زمین شالیزار
 73. مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک با مساحت 399متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک با مساحت 399متر نوبت سوم
 74. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 128/44متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 128/44متر
 75. مزایده فروش زمین مالکی مساحت 200.55متر / مزایده,مزایده فروش زمین مالکی مساحت 200.55متر
 76. مزایده برداشت محصول باغ انار مرحله دوم / مزایده , مزایده برداشت محصول باغ انار مرحله دوم
 77. مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پراید
 78. مزایده فروش محصول باغ مرکبات نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده فروش محصول باغ مرکبات نوبت دوم
 79. مناقصه عملیات اجرای ساخت ایستگاه آتش نشانی شهرک ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای ساخت ایستگاه آتش نشانی شهرک ... -نوبت دوم
 80. مناقصه عملیات کانیواگذاری ، خاکبرداری ، بیس ریزی ، آسفالت و جدول گذاری معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کانیواگذاری ، خاکبرداری ، بیس ریزی ، آسفالت و جدول گذاری معابر
 81. مزایده بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد نوبت دوم
 82. مزایده 10 هکتار زمین کشاورزی هنرستان شهید مطهری آب باریک / آگهی مزایده , مزایده 10 هکتار زمین کشاورزی هنرستان شهید مطهری آب باریک
 83. مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی
 84. مزایده فروش کیسه های بیگ بگ یک تنی و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کیسه های بیگ بگ یک تنی و ...
 85. مزایده فروش نایلون ، بطر و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش نایلون ، بطر و ...
 86. مزایده فروش آهن آلات ، شل آسیابی و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش آهن آلات ، شل آسیابی و ...
 87. مناقصه عمومی عملیات کانیواگذاری ، مخلوط ریزی، بیس ریزی و آسفالت معابر نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات کانیواگذاری ، مخلوط ریزی، بیس ریزی و آسفالت معابر نوبت دوم
 88. مناقصه عملیات اجرای ساخت ایستگاه آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای ساخت ایستگاه آتش نشانی
 89. مزایده فروش ضایعات و اقلام مازاد بر نیاز خود شامل فلزات- لوله و اتصالات پی وی سی-... / مزایده,مزایده فروش ضایعات و اقلام مازاد بر نیاز خود شامل فلزات- لوله و اتصالات پی وی سی-...
 90. مزایده معدن سنگ گچ مرحله دوم / مزایده, مزایده معدن سنگ گچ مرحله دوم
 91. مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای روزانه / مناقصه واگذاری خدمات طبخ و توزیع غذای روزانه
 92. مناقصه عملیات اجرای پل المانی دو منظوره- نوبت دوم / مناقصه عملیات اجرای پل المانی دو منظوره- نوبت دوم
 93. مناقصه ارائه خدمات نگهداری و کنترل فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات نگهداری و کنترل فضای سبز - نوبت دوم
 94. مزایده واگذاری غرفه تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری غرفه تجدید - نوبت دوم
 95. مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو 405
 96. مزایده ششدانگ منزل مسکونی با عرصه 225متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی با عرصه 225متر
 97. مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی
 98. مزایده دو باب مغازه تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده دو باب مغازه تجاری نوبت اول
 99. مزایده فروش زمین به تعداد 8 قطعه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین به تعداد 8 قطعه نوبت دوم
 100. مزایده تخصیص زمین جهت واحد صنعتی با کاربری صنایع / فراخوان مزایده,مزایده تخصیص زمین جهت واحد صنعتی با کاربری صنایع
 101. مزایده یک دستگاه وانت زامیاد آبی رنگ مدل 1390 / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت زامیاد آبی رنگ مدل 1390
 102. مناقصه طراحی و احداث آبنمای موزیکال هم سطح شهرداری / مناقصه ,مناقصه طراحی و احداث آبنمای موزیکال هم سطح شهرداری نوبت اول
 103. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو SLX405 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو SLX405
 104. مزایده فروش یکباب انبار و قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یکباب انبار و قطعه زمین
 105. مزایده امتیاز یک واحد اپارتمان / مزایده,مزایده امتیاز یک واحد اپارتمان
 106. مناقصه خرید ، اجرا و نصب و راه اندازی سیستم سرمایش - گرمایش / مناقصه , مناقصه خرید ، اجرا و نصب و راه اندازی سیستم سرمایش - گرمایش
 107. مزایده سوله شهربازی پارک فردوس را به مساحت 3000 مترمربع / آگهی فراخوان عمومی , مزایده سوله شهربازی پارک فردوس را به مساحت 3000 مترمربع نوبت اول مرحله چهارم
 108. مزایده فروش لوله چدن داکتیل سایز 700 م م - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش لوله چدن داکتیل سایز 700 م م - نوبت دوم
 109. مناقصه خدمات نگهبانی- تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهبانی- تجدید نوبت دوم
 110. فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از کلینیک ورزشی درمانی / فراخوان, فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از کلینیک ورزشی درمانی
 111. مناقصه اجرای عملیات اساس و قیرپاشی و آسفالت - مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات اساس و قیرپاشی و آسفالت معابر شیبان - مرحله دوم نوبت دوم
 112. فراخوان مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا و ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا و ... - نوبت دوم
 113. مناقصه تامین امنیت انتظامی بیمارستان امام خمینی ره اهواز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین امنیت انتظامی بیمارستان امام خمینی ره اهواز
 114. تجدید مزایده حدود 440 قلم قطعات نو خودروهای سبک و سنگین / مزایده ، تجدید مزایده حدود 440 قلم قطعات نو خودروهای سبک و سنگین
 115. مناقصه احداث خط لوله مربوط به ایستگاه پمپاژ آتش نشانی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه احداث خط لوله مربوط به ایستگاه پمپاژ آتش نشانی
 116. مزایده واگذاری به اجاره زمین مزروعی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره زمین مزروعی
 117. مناقصه نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور گاز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور گاز- نوبت دوم
 118. مزایده اجاره غرفه کافه قنادی- نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره غرفه کافه قنادی- نوبت دوم
 119. مزایده اجاره غرفه فست فود در مجتمع ورزشی و آموزشی- نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره غرفه فست فود در مجتمع ورزشی و آموزشی- نوبت دوم
 120. تجدید مزایده جایگاه CNG شهرداری / مزایده , تجدید مزایده جایگاه CNG شهرداری
 121. تجدید مزایده تعدادی از مغازه واقع در بازار روسها .... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده تعدادی از مغازه واقع در بازار روسها .... تجدید - نوبت دوم
 122. مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده / مزایده کتبی , مزایده کتبی تعداد 8 دستگاه پل عابر پیاده
 123. مزایده 21 هزار متر از زمین شالی زارعی / مزایده,مزایده 21 هزار متر از زمین شالی زارعی
 124. مزایده پلاکها برروی یک دستگاه اپارتمان 4 طبقه هفت واحدی / مزایده,مزایده پلاکها برروی یک دستگاه اپارتمان 4 طبقه هفت واحدی
 125. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی غرب طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی غرب طبقه اول
 126. مناقصه تامین گازهای صنعتی / مناقصه , مناقصه تامین گازهای صنعتی نوبت اول
 127. مزایده فروش سه دستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه خودرو
 128. مزایده فروش شش پلاک زمین / مزایده,مزایده فروش شش پلاک زمین
 129. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری نوبت اول
 130. مزایده ساختمان صنعتی مساحت 3000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان صنعتی مساحت 3000متر نوبت دوم
 131. مزایده عمومی واگذاری اجاره املاک / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری اجاره املاک
 132. تجدید مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 14 محل پایه های ثابت تبلیغاتی بیلبورد نوبت دوم / مزایده , تجدید مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 14 محل پایه های ثابت تبلیغاتی بیلبورد نوبت دوم
 133. مناقصه واگذاری خدمات درمان سوء مصرف مواد مراکز mmt دولتی / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات درمان سوء مصرف مواد مراکز mmt دولتی
 134. مزایده یک دستگاه منزل مسکونی و .... / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی و ....
 135. مناقصه حمل ذرت داخلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل ذرت داخلی نوبت دوم
 136. مزایده فروش پلاکهای ثبتی در اهواز.تهران و کرج / مزایده,مزایده فروش پلاکهای ثبتی در اهواز.تهران و کرج
 137. مزایده یک واحد ساختمان اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان اموال غیرمنقول
 138. مزایده زمین کشاورزی شامل 18 قطعه اراضی آبی و دیم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی شامل 18 قطعه اراضی آبی و دیم
 139. مناقصه خرید و تحویل تجهیزات ذخیره ساز / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل تجهیزات ذخیره ساز
 140. مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر اسکرو / مناقصه, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر اسکرو
 141. مناقصه خرید دستگاه آزمون عملکردی صورت پوش محافظ / آگهی مناقصه, مناقصه خرید دستگاه آزمون عملکردی صورت پوش محافظ
 142. مناقصه برون سپاری امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری امور خدماتی
 143. مزایده واگذاری اقلام مازاد و تجهیزات دریایی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اقلام مازاد و تجهیزات دریایی- نوبت دوم
 144. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه سه
 145. مزایده عرضه سهام و دارایی95.08.08 / خلاصه آگهی مزایده , مزایده عرضه سهام و دارایی 95.08.08
 146. مناقصه اتومبیل کرایه جهت سفرهای درون شهری و برون شهری- 95.08.08 / آگهی مناقصه ,مناقصه اتومبیل کرایه جهت سفرهای درون شهری و برون شهری-95.08.08
 147. مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی-تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی-تجدید
 148. مناقصه خرید تجهیزات موتورخانه -تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات موتورخانه -تجدید
 149. فراخوان عملیات تکمیلی احداث و نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلو ولت نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات تکمیلی احداث و نصب برج و سیم کشی خط 63 کیلو ولت نوبت دوم
 150. مناقصه یک دستگاه برش لیزر / آگهی مناقصه, مناقصه یک دستگاه برش لیزر
 151. مزایده فروش تعداد 103 دستگاه املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد 103 دستگاه املاک تملیکی
 152. مزایده ملک شرکت تعاونی / مزایده,مزایده ملک شرکت تعاونی
 153. اصلاحیه مناقصه خدمات گروه پرستاری در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی-اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه خدمات گروه پرستاری در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی-اصلاحیه
 154. مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در بلوار امیر کبیر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در بلوار امیر کبیر
 155. فراخوان نسبت به فراخوان جهت سرمایه گذاری در مشارکت مجتمع تجاری ...نوبت دوم / فراخوان نسبت به فراخوان جهت سرمایه گذاری در مشارکت مجتمع تجاری ...نوبت دوم
 156. فراخوان مناقصه تامین و نصب 277 دستگاه کنتور حجمی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین و نصب 277 دستگاه کنتور حجمی
 157. فراخوان فهرست کوتاه مشاوران برای انجام مطالعات جمع آوری و انتقال آب از حوضه های مجاور سدها / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان فهرست کوتاه مشاوران برای انجام مطالعات جمع آوری و انتقال آب از حوضه های مجاور سدها
 158. مناقصه عمومی خرید سنگ پلاک تراورتن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید سنگ پلاک تراورتن نوبت دوم
 159. مزایده تعداد نه قطعه از زمینهای تحت مالکیت شهرداری نوبت سوم / مزایده,مزایده تعداد نه قطعه از زمینهای تحت مالکیت شهرداری نوبت سوم
 160. مزایده عمومی فروش تعداد 1852 قلم کالا وملزومات اسقاطی / مزایده , مزایده عمومی فروش تعداد 1852 قلم کالا وملزومات اسقاطی
 161. فراخوان مناقصه عملیات اجرای دو طبقه ساختمان اداری به همراه اجرای کامل تاسیسات برقی و.... / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه عملیات اجرای دو طبقه ساختمان اداری به همراه اجرای کامل تاسیسات برقی و.... ....
 162. مناقصه خرید مقدار 26.110 کیلوگرم سیم آلومینیومی مغز فولاد نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید مقدار 26.110 کیلوگرم سیم آلومینیومی مغز فولاد نوبت دوم
 163. مناقصه تهیه و ساخت مخزن سوخت نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و ساخت مخزن سوخت نوبت دوم
 164. مناقصه انجام خدمات خودرویی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات خودرویی
 165. مزایده تعدادی از خودورهای مستهلک شده / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از خودورهای مستهلک شده
 166. مناقصه انجام امورات محوله انبار نفت سنندج / انبار نفت بانه / انفار نفت بیجار ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امورات محوله انبار نفت سنندج / انبار نفت بانه / انفار نفت بیجار ... نوبت دوم
 167. تمدید مناقصه طراحی، ساخت، نصب، تست و راه اندازی مراکز دیسپاچینگ AOC / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه طراحی، ساخت، نصب، تست و راه اندازی مراکز دیسپاچینگ AOC
 168. مزایده خودرو سبک و سنگین مستعمل و رموک فرسوده و.... / مزایده , مزایده خودرو سبک و سنگین مستعمل و رموک فرسوده و....
 169. تمدید مزایده سالن آمفی تئاتر - سالن کنفرانس / تمدید مزایده سالن آمفی تئاتر - سالن کنفرانس
 170. تمدید مزایده سالن آمفی تئاتر - سالن کنفرانس- تمدید / تمدید مزایده سالن آمفی تئاتر - سالن کنفرانس- تمدید
 171. اصلاحیه فراخوان انجام بازسازی کارخانه زغالشویی قدیم ...- اصلاحیه / اصلاحیه , فراخوان انجام بازسازی کارخانه زغالشویی قدیم ...- اصلاحیه
 172. مناقصه خرید یک هزار تن اسید سولفوریک 98% صنعتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید یک هزار تن اسید سولفوریک 98% صنعتی
 173. تجدید مزایده تعداد 358 شاخه لوله فولادی 900 میلیمتری و مقداری سپری-تجدید / تجدید مزایده , مزایده تعداد 358 شاخه لوله فولادی 900 میلیمتری و مقداری سپری -تجدید
 174. مزایده فروش مقدار 1/651/967 کیلوگرم لرد روغن خام / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار 1/651/967 کیلوگرم لرد روغن خام
 175. مناقصه خرید لباس کار ، خرید کفش و بادگیر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لباس کار ، خرید کفش و بادگیر
 176. مناقصه خرید کنتور دیجیتالی تکفاز با قاب و کلید 25.. نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کنتور دیجیتالی تکفاز با قاب و کلید 25.. نوبت دوم
 177. مزایده واحدهای تجاری / آگهی مزایده , مزایده واحدهای تجاری
 178. مزایده چهل و نه قلم قطعات از قبیل فیلتر و دینام و .. / مزایده چهل و نه قلم قطعات از قبیل فیلتر و دینام و ..
 179. مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس و نگهداری آسانسورها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس و نگهداری آسانسورها
 180. مزایده واگذاری اجاره غرفه ها / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری اجاره غرفه ها
 181. مزایده فروش اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی مازاد بر نیاز
 182. مزایده غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی / مزایده عمومی , مزایده غرف ، اماکن و دستگاههای تفریحی
 183. مناقصه خرید کاغذ / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کاغذ
 184. مناقصه طراحی ، تامین ، نصب ، راه اندازی و تست عملکرد عملیات مربوط به اصلاح فلوشیت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه طراحی ، تامین ، نصب ، راه اندازی و تست عملکرد عملیات مربوط به اصلاح فلوشیت
 185. مناقصه LV SWITCHGEAR... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه LV SWITCHGEAR... نوبت دوم
 186. مزایده فروش تعداد 18 واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 18 واحد تجاری
 187. مزایده دو سهم از 4 سهم سه دانگ ملک / مزایده,مزایده دو سهم از 4 سهم سه دانگ ملک
 188. مناقصه بهینه سازی 2 دستگاه الکتروفیلتر elex / دعوت به مناقصه,مناق

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...