مناقصه و مزایده تاریخ 95.8.5 در سایت پارس نماد

مناقصه و مزایده تاریخ 95.8.5 در سایت پارس نماد

 1. مزایده پلاکهای هفت فرعی از 6809 اصلی / مزایده,مزایده پلاکهای هفت فرعی از 6809 اصلی
 2. مزایده ششدانگ یکباب زیرزمین احداثی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب زیرزمین احداثی مرحله اول
 3. مناقصه خرید، حمل، نصب، اجرا و پشتیبانی تجهیزات داخل مزرعه و فیلتراسیون سیستم آبیاری...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، نصب، اجرا و پشتیبانی تجهیزات داخل مزرعه و فیلتراسیون سیستم آبیاری...نوبت دوم
 4. مناقصه خرید تجهیزات بیمارستانی از قبیل یک دستگاه رادیولوژی و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات بیمارستانی از قبیل یک دستگاه رادیولوژی و ...نوبت دوم
 5. مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و یکپارچه سازی تجهیزات بخش هسته شبکه وای فای / مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و یکپارچه سازی تجهیزات بخش هسته شبکه وای فای
 6. مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران
 7. مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات
 8. فراخوان خرید خط کشی سرد پایه رزین آکریلیک تجدید / فراخوان , فراخوان خرید خط کشی سرد پایه رزین آکریلیک تجدید
 9. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه پکیج سیستم هواسازی کمپرسور پیچشی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه پکیج سیستم هواسازی کمپرسور پیچشی نوبت دوم
 10. مزایده ششدانگ زمین 1034.30متر قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 1034.30متر قطعه سوم تفکیکی
 11. مزایده ششدانگ زمین بخش دوازده تهران نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دوازده تهران نوبت دوم
 12. اصلاحیه مناقصه نیرو رسانی به ایستگاه پمپاژ آب مجتمع شهید کسایی -اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه نیرو رسانی به ایستگاه پمپاژ آب مجتمع شهید کسایی -اصلاحیه
 13. مناقصه تهیه غذای (نهار- شام) کارکنان 95.8.5 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه غذای (نهار- شام) کارکنان نوبت اول 95.8.5
 14. مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه همکف / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شرق طبقه همکف
 15. مزایده پلاک ثبتی شماره 123 فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک یک فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 123 فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک یک فرعی
 16. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان 178متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 178متر قطعه 4 تفکیکی
 18. فراخوان مناقصه سرویس - نگهداری - تعمیرات - خدمات پشتیبانی..... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه سرویس - نگهداری - تعمیرات - خدمات پشتیبانی....
 19. مزایده تعدادی از دستگاه های مازاد بر نیاز از رده خارج / مزایده , مزایده تعدادی از دستگاه های مازاد بر نیاز از رده خارج
 20. فراخوان مناقصه راهسازی چهار خطه ایلام -صالح آباد نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه راهسازی چهار خطه ایلام -صالح آباد نوبت دوم
 21. آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث کانال آبهای سطحی بلوار شهید کامیاب / آگهی تجدید مناقصه عمومی ،آگهی تجدید مناقصه عمومی احداث کانال آبهای سطحی بلوار شهید کامیاب
 22. مناقصه کنترل و نظارت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز / آگهی مناقصه, مناقصه کنترل و نظارت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز
 23. مزایده یک دستگاه کلش کوب و پوشال خاک گیر / مزایده,مزایده یک دستگاه کلش کوب و پوشال خاک گیر
 24. مزایده یکباب مغازه تجاری موقوفه آستان امامزاده محمد (ص) ... نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده عمومی , مزایده یکباب مغازه تجاری موقوفه آستان امامزاده محمد (ص) ... نوبت دوم
 25. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات شرکت / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات شرکت
 26. مناقصه خریدXRF Analyzer With Standard Accessories +termo scientific Niton XL3t 980 GOLDD نوبت دوم / آگهی مناقصه خریدXRF Analyzer With Standard Accessories +termo scientific Niton XL3t 980 GOLDD نوبت دوم
 27. تجدید مزایده عرضه کارخانه به مساحت 2400 مترمربع و اعیانی ..... / مزایده , تجدید مزایده عرضه کارخانه به مساحت 2400 مترمربع و اعیانی .....
 28. مزایده املاک مازاد به صورت نقد و اقساط و متصرف دار نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک مازاد به صورت نقد و اقساط و متصرف دار نوبت دوم
 29. مزایده یک واحد مسکونی یک خوابه / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی یک خوابه
 30. مناقصه حمل ذرت داخلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل ذرت داخلی
 31. مناقصه پروژه فاز 1 ساخت نماز خانه (حسینیه) -نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه فاز 1 ساخت نماز خانه (حسینیه) -نوبت دوم
 32. مزایده ملک سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده ملک سرقفلی مغازه
 33. مزایده هتل بقعه بی بی حوریه (س) / آگهی مزایده , مزایده هتل بقعه بی بی حوریه (س)
 34. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه سیصد و هفتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه سیصد و هفتاد متر
 35. اصلاحیه مناقصه احداث ساختمان اداره گاز گوراب زرمیخ- اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه احداث ساختمان اداره گاز گوراب زرمیخ -اصلاحیه
 36. مزایده یکباب خانه محوطه 471متر / مزایده,مزایده یکباب خانه محوطه 471متر
 37. مزایده فروش دو دستگاه خودرو / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو
 38. مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ زمین
 39. مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل سواری
 40. مزایده فروش زمین قدیمی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین قدیمی نوبت دوم
 41. تجدید مزایده اردوگاه تفریحی / تجدید مزایده,تجدید مزایده اردوگاه تفریحی نوبت اول
 42. فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت نوبت دوم
 43. مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه ها و .... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه ها و .... نوبت دوم
 44. مزایده ششدانگ ساختمان 360متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 360متر
 45. مناقصه اجرای جدولگذاری بخشی از معابر سطح شهر -نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای جدولگذاری بخشی از معابر سطح شهر -نوبت دوم
 46. تجدید مزایده فروش کارخانه، زمین و تاسیسات و تجهیزات / مزایده , تجدید مزایده فروش کارخانه، زمین و تاسیسات و تجهیزات
 47. مناقصه پروژه عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری و... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری و... نوبت دوم
 48. مزایده اپارتمان مسکونی 158/58متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی 158/58متر
 49. مزایده سه دستگاه خودرو پراید95.8.5 / آگهی مزایده , مزایده سه دستگاه خودرو پراید95.8.5
 50. مزایده واگذاری زمین مورد نیاز جهت نصب یک دستگاه ترامبولین جامپاین / مزایده , مزایده واگذاری زمین مورد نیاز جهت نصب یک دستگاه ترامبولین جامپاین
 51. مزایده فروش قیر / اگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش قیر
 52. تجدید مزایده جایگاه CNG پارک شقایق / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده جایگاه CNG پارک شقایق
 53. مزایده فروش عرصه و اعیان محل کارخانه و تاسیسات و دستگاههای کارخانه / آگهی مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان محل کارخانه و تاسیسات و دستگاههای کارخانه
 54. مزایده واگذاری زمینی -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری زمینی -نوبت دوم
 55. مزایده فروش مقدار 20 تن ضایعات فلزی و آهن آلات - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار 20 تن ضایعات فلزی و آهن آلات - نوبت دوم
 56. مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری ترابری سبک ) - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری ترابری سبک ) - نوبت دوم
 57. مزایده ساختمان مسکونی 100.28متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی 100.28متر
 58. مزایده ساختمان به صورت کارواش نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان به صورت کارواش نوبت دوم
 59. مزایده تعداد 130 کیسه سیمان پرتلند / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 130 کیسه سیمان پرتلند
 60. مزایده ساختمان یک و نیم طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان یک و نیم طبقه نوبت اول
 61. مناقصه عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر مرحله دوم
 62. مزایده ساختمان فاقد سند ثبتی با عرصه 151.84متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان فاقد سند ثبتی با عرصه 151.84متر نوبت اول
 63. مناقصه عمومی احداث قسمتی از مدرسه 12 کلاسه آلونی و ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث قسمتی از مدرسه 12 کلاسه آلونی و ... - نوبت دوم
 64. مزایده یک دستگاه بیل بکهو / مزایده , مزایده یک دستگاه بیل بکهو
 65. مزایده فروش 11 دستگاه خودرو و لوازم فرسوده / مزایده فروش 11 دستگاه خودرو و لوازم فرسوده
 66. مزایده ملک با عرصه 485متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 485متر
 67. مزایده ساختمان به صورت یک طبقه مساحت 55متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان به صورت یک طبقه مساحت 55متر نوبت دوم
 68. مناقصه نظافت و خدمات عمومی کارگاهها نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه نظافت و خدمات عمومی کارگاهها نوبت دوم
 69. مناقصه رنگ آمیزی بدنه و پیشانی سقف زیرگذرهای ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رنگ آمیزی بدنه و پیشانی سقف زیرگذرهای ...
 70. مزایده فروش ششدانگ کارخانه تولیدی 95.8.3 / مزایده,مزایده فروش ششدانگ کارخانه تولیدی95.8.3
 71. مناقصه آنالیز روغن توربینها، کمپرسورها و مولدهای برق نوبت دوم / آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه آنالیز روغن توربینها، کمپرسورها و مولدهای برق نوبت دوم
 72. مناقصه خودروهای استیجاری - 95.08.05 / آگهی مناقصه , مناقصه خودروهای استیجاری - 95.08.05
 73. مزایده کامیون باری فلزی- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده کامیون باری فلزی- نوبت دوم
 74. مزایده یک قطعه زمین دارای سند مالکیت مساحت 116.11متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دارای سند مالکیت مساحت 116.11متر نوبت دوم
 75. مزایده یک دستگاه ژنراتور برق و یک عدد کانکس / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه ژنراتور برق و یک عدد کانکس
 76. فراخوان احداث جاده دسترسی ، آماده سازی محل چاه اکتشافی دنگ - 1 / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان احداث جاده دسترسی ، آماده سازی محل چاه اکتشافی دنگ - 1
 77. مناقصه عملیات بازسازی ترنیون فیکس و لوز آسیاب گندله سازی / آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی , مناقصه عملیات بازسازی ترنیون فیکس و لوز آسیاب گندله سازی
 78. فراخوان مناقصه کولر پنجره ای 18000 / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه کولر پنجره ای 18000
 79. مزایده کالاهای مستعمل مازاد بر نیاز خود را به صورت یکجا شامل انواع الکتروپمپ ، دینام ، انواع اتصالات... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده کالاهای مستعمل مازاد بر نیاز خود را به صورت یکجا شامل انواع الکتروپمپ ، دینام ، انواع اتصالات... نوبت دوم
 80. مناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال استادیوم / مناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال استادیوم
 81. مجدد مناقصه برای احداث نیروگاه برق - آبی سد تنظیمی /انحرافی قیزقلعه سی / مناقصه, مجدد مناقصه برای احداث نیروگاه برق - آبی سد تنظیمی /انحرافی قیزقلعه سی
 82. مناقصه ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی و... / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی و...
 83. مناقصه تهیه تجهیزات سرور و نرم افزار مجازی سازی Data Warehouse / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات سرور و نرم افزار مجازی سازی Data Warehouse
 84. مناقصه اجرای عملیات تجهیز و دکوراسیون سالن آمفی تئاتر و... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تجهیز و دکوراسیون سالن آمفی تئاتر و...
 85. مزایده ملک قطعه زمین گودبرداری شده مساحت 1100متر / مزایده,مزایده ملک قطعه زمین گودبرداری شده مساحت 1100متر
 86. مناقصه کلیه عملیات حفاری (باقیمانده) تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی تونل... مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه عملیات حفاری (باقیمانده) تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی تونل...مرحله سوم
 87. مناقصه اجرای عملیات احداث واحد HDPE پتروشیمی- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه اجرای عملیات احداث واحد HDPE پتروشیمی- نوبت دوم
 88. مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان پردیس / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات گازبانی شهرستان پردیس
 89. مناقصه خرید انواع چراغ راهنمایی و تجهیزات جانبی تمدید / آگهی تمدید مناقصات عمومی , مناقصه خرید انواع چراغ راهنمایی و تجهیزات جانبی تمدید
 90. فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه اندازه گیری پلی آروماتیک های نفت گاز / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه اندازه گیری پلی آروماتیک های نفت گاز
 91. مناقصه خرید لوازم مصرفی و تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم مصرفی و تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات و ...
 92. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید و تامین لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی- نوبت دوم / فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید و تامین لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی- نوبت دوم
 93. مناقصه عملیات محوطه سازی و فنس کشی محوطه و..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات محوطه سازی و فنس کشی محوطه و.....
 94. تجدید مناقصه خرید و اجرای تابلوهای معابر شهری تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه,مناقصه خرید و اجرای تابلوهای معابر شهری تجدید نوبت دوم
 95. مناقصه نصب داربست و کفراژ و .... / آگهی مناقصه عمومی , نصب داربست و کفراژ
 96. مناقصه عملیات بازسازی بخشی از امامزاده اسماعیل ع .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بازسازی بخشی از امامزاده اسماعیل ع ....
 97. مزایده قطعات یدکی مازاد موجود در انبارهای خود را از جمله قطعات کارخانه شکر... / مزایده عمومی , مزایده قطعات یدکی مازاد موجود در انبارهای خود را از جمله قطعات کارخانه شکر...
 98. مناقصه تکمیل عملیات اجرایی فاز یک بوستان ایرانیان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل عملیات اجرایی فاز یک بوستان ایرانیان
 99. مزایده واگذاری تعدادی از املاک در شهر تهران نقد و اقساط / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک در شهر تهران نقد و اقساط
 100. مزایده واگذاری حق بهره برداری از اماکن عرضه محصولات بازرگانی , ...نوبت دوم مرحله ا ول / مزایده واگذاری حق بهره برداری از اماکن عرضه محصولات بازرگانی , ...نوبت دوم مرحله اول
 101. آگهی فراخوان عمومی احداث و تجهیز بیمارستان در شهر فردیس کرج / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی احداث و تجهیز بیمارستان در شهر فردیس کرج
 102. مناقصه نسبت به انجام خدمات اپراتوری و بهره برداری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به انجام خدمات اپراتوری و بهره برداری ...
 103. مناقصه کمپ مسافربری / آگهی مناقصه , مناقصه کمپ مسافربری
 104. مزایده فروش ضایعات انبار شامل آهن آلات و ...- نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری نوبت اول , مزایده فروش ضایعات انبار شامل آهن آلات و ...- نوبت دوم
 105. مزایده فروش پسته خشک / مزایده , مزایده فروش پسته خشک
 106. مزایده نسبت به فروش اقلام ضایعاتی و بالا استفاده / آگهی مزایده ,مزایده نسبت به فروش اقلام ضایعاتی و بالا استفاده
 107. فراخوان مناقصه تامین خدمات حراستی منطقه سه نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین خدمات حراستی منطقه سه نوبت دوم
 108. مزایده فروش تعدادی از زمین های تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمین های تجاری نوبت دوم
 109. آگهی مناقصه حمل زغال سنگ خام / آگهی مناقصه ، مناقصه حمل زغال سنگ خام
 110. مزایده واگذاری امور تصویر برداری / مزایده , مزایده واگذاری امور تصویر برداری
 111. مزایده تعداد 1158 قلم اقلام اسقاط / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 1158 قلم اقلام اسقاط
 112. مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران منطقه جنوب شرق .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران منطقه جنوب شرق ....
 113. مناقصه LV SWITCHGEAR / مناقصه LV SWITCHGEAR
 114. تجدید مناقصه توسعه شبکه های موجود ، ساخت ،نصب جابجایی و جمع آوری و رفع نشتی انشعابات-تجدید / مناقصه , توسعه شبکه های موجود ، ساخت ،نصب جابجایی و جمع آوری و رفع نشتی انشعابات-تجدید
 115. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده عمومی ,مزایده اقلام ضایعاتی
 116. مزایده فروش حدود 1370 تن محصولات راکد - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده فروش حدود 1370 تن محصولات راکد - نوبت دوم
 117. مناقصات انجام عملیات بارگیری حدود 200.000 تن سنگ بوکسیت استخراج - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصات انجام عملیات بارگیری حدود 200.000 تن سنگ بوکسیت استخراج - نوبت دوم
 118. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم
 119. مناقصه واگذاری ریتیوب دو عدد کویل اواپراتور آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری ریتیوب دو عدد کویل اواپراتور آب
 120. مزایده پارکینگ / مزایده پارکینگ
 121. مناقصه پیمان مدیریت نیروی انسانی / مناقصه پیمان مدیریت نیروی انسانی
 122. مزایده فروش شهرک دانشگاه / مزایده,مزایده فروش شهرک دانشگاه
 123. مناقصه خرید لوازم و قطعات داغ توربین نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید لوازم و قطعات داغ توربین نوبت دوم
 124. مناقصه تامین ، اخذ انشعاب و اجرای برق رسانی / مناقصه , مناقصه تامین ، اخذ انشعاب و اجرای برق رسانی
 125. مناقصه تهیه ، حمل و نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه..... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه ، حمل و نصب و راه اندازی پکیج تصفیه خانه....
 126. مناقصه خریداری چای.... / مناقصه , مناقصه خریداری چای....
 127. مناقصه خرید مقدار 1.500.000 یک میلیون و پانصد هزار کیلوگرم برنج دانه بلند هندی 95.8.5 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 1.500.000 یک میلیون و پانصد هزار کیلوگرم برنج دانه بلند هندی 95.8.5
 128. مناقصه خرید تعداد 100.000 عدد ساک 2 منظوره سربازی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 100.000 عدد ساک 2 منظوره سربازی
 129. مناقصه طراحی شهرک صنعتی / آگهی فراخوان انتخاب مشاور , طراحی شهرک صنعتی
 130. مزایده فروش یک دستگاه کامیون ده تن حمل زباله نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه کامیون ده تن حمل زباله نوبت دوم
 131. مناقصه خرید تعداد 150.000 عدد سری مهر و جانماز / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 150.000 عدد سری مهر و جانماز
 132. مزایده تعداد 3 راس گاو / مزایده,مزایده تعداد 3 راس گاو
 133. مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 4350متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 4350متر
 134. مزایده ملک مساحت عرصه هفتاد و پنج متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه هفتاد و پنج متر
 135. مزایده ششدانگ زمین 156متر بخش 12 تهران نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 156متر بخش 12 تهران نوبت دوم
 136. مزایده اموال منقول خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده اموال منقول خط تلفن همراه
 137. مزایده 150.000 عدد قوطی اسپری... / مزایده ,مزایده 150.000 عدد قوطی اسپری...
 138. مناقصه تعویض پوشش نقاط باقیمانده خط 42 سراسری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تعویض پوشش نقاط باقیمانده خط 42 سراسری
 139. مناقصه اجرای عملیات احداث دیواره سازی رودخانه ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات احداث دیواره سازی رودخانه ...
 140. مزایده اجاره واحد های تجاری تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره واحد های تجاری تجدید نوبت دوم
 141. مزایده سه دانگ مشاع از ملک تجاری مساحت 35 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ملک تجاری مساحت 35 متر
 142. کنفرانس بین المللی تجدید پذیر ایران / کنفرانس بین المللی تجدید پذیر ایران
 143. چهارمین اجلاس بین المللی مدل سازمان همکاری اسلامی / چهارمین اجلاس بین المللی مدل سازمان همکاری اسلامی
 144. مزایده فروش ساختمان نیمه کاره / مزایده,مزایده فروش ساختمان نیمه کاره
 145. مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت پروژه / مناقصه, مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت پروژه
 146. مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه میکرو اینجکشن- نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه میکرو اینجکشن- نوبت اول
 147. مناقصه عملیات اجرایی نصب و مونتاژ تاسیسات مکانیکی و پایپینگ یک فروند شناور کامپوزیتی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی نصب و مونتاژ تاسیسات مکانیکی و پایپینگ یک فروند شناور کامپوزیتی
 148. مناقصه طراحی و نظارت بر ساخت آسانسور صنعتی / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و نظارت بر ساخت آسانسور صنعتی
 149. مناقصه پروژه Above ground نمودن خط oily water مجتمع- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه Above ground نمودن خط oily water مجتمع- نوبت دوم
 150. مزایده فروش تعداد 4 دستگاه تردمیل / آگهی مزایده محدود, مزایده فروش تعداد 4 دستگاه تردمیل
 151. مزایده اجاره تابلو بزرگ / مزایده ,مزایده اجاره تابلو بزرگ
 152. مناقصه واگذاری حجمی عملیات انبار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی عملیات انبار
 153. مزایده یک دستگاه خودرو 206 مدل 82 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو 206 مدل 82
 154. مناقصه خرید 160 دستگاه کنتور MK6E / مناقصه , مناقصه خرید 160 دستگاه کنتور MK6E
 155. مناقصه خرید سه دستگاه سرور / مناقصه خرید سه دستگاه سرور
 156. مزایده فروش یک واحد تجاری 75متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری 75متر نوبت دوم
 157. مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی نوبت سوم / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی نوبت سوم
 158. مزایده تعداد 1000 بشکه خالی / مزایده, مزایده تعداد 1000 بشکه خالی
 159. مناقصه احداث تاسیسات تصفیه آب (شامل فیلتر های تحت فشار / مناقصه , مناقصه احداث تاسیسات تصفیه آب (شامل فیلتر های تحت فشار
 160. مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل / مناقصه , مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل
 161. مزایده فروش یک دستگاه خودرو از قبیل پژو پارس پژو 405 (2 ایریگ) / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه خودرو از قبیل پژو 405 (2 ایریگ)
 162. مناقصه اجرای بخشی از خطوط پراکنده فاضلاب و نصب انشعابات / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای بخشی از خطوط پراکنده فاضلاب و نصب انشعابات
 163. فراخوان خرید ، نصب ، راه اندازی و اخذ تائیدیه استاندارد آسانسورهای / آگهی فراخوان , فراخوان خرید ، نصب ، راه اندازی و اخذ تائیدیه استاندارد آسانسورهای
 164. مزایده فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی و کانکس حدود 150 تن / مزایده , مزایده فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی و کانکس حدود 150 تن
 165. مزایده پیش فروش دو باب واحد پنت هاوس / مزایده,مزایده پیش فروش دو باب واحد پنت هاوس
 166. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل بخش شش / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل بخش شش
 167. اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ملایر-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ملایر- اصلاحیه
 168. مزایده فروش تعدادی واحد تجاری دارای سند مالکیت رسمی / مزایده,مزایده فروش تعدادی واحد تجاری دارای سند مالکیت رسمی
 169. مزایده املاک شامل 5 قطعه کلاسه 950115 مرحله اول / مزایده,مزایده املاک شامل 5 قطعه کلاسه 950115 مرحله اول
 170. مناقصه تامین وسیله نقلیه سبک / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین وسیله نقلیه سبک
 171. مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 172. مزایده دو عدد ترانسفورماتور آلستون ..... / مزایده,مزایده دو عدد ترانسفورماتور آلستون .....
 173. مزایده قطعه زمینی مساحت 24 هکتار / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 24 هکتار
 174. مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک مازاد در سراسر کشور / مزایده,مزایده عمومی فروش تعدادی از املاک مازاد در سراسر کشور
 175. مزایده سه دانگ و 894.3 هزارم دانگ مشاع از سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده سه دانگ و 894.3 هزارم دانگ مشاع از سرقفلی مغازه
 176. مزایده فروش تردمیل TOPFORM ، پنکه رومیزی مستعمل ، صندلی چرخدار مستعمل ، تختخواب چوبی... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش تردمیل TOPFORM ، پنکه رومیزی مستعمل ، صندلی چرخدار مستعمل ، تختخواب چوبی...
 177. مزایده یک دانگ مشاع از کل ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از کل ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول
 178. مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 385متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 385متر
 179. مزایده یک قطعه زمین بخش نه پنجاه و هفت متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش نه پنجاه و هفت متر
 180. مزایده ششدانگ زمین مزورعی غیر محصور نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزورعی غیر محصور نوبت دوم
 181. مناقصه تراش و روکش آسفالت کمربندی شمالی شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تراش و روکش آسفالت کمربندی شمالی شهر - نوبت اول
 182. مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی
 183. مزایده فروش مقداری از اموال منقول، اسقاطی، فایل صندلی، دستگاههای نجاری / آگهی مزایده, مزایده فروش مقداری از اموال منقول، اسقاطی، فایل صندلی، دستگاههای نجاری
 184. مزایده عمومی انواع ترانسفورماتور 20 و 33 کیلو ولت / مزایده , مزایده عمومی انواع ترانسفورماتور 20 و 33 کیلو ولت نوبت اول
 185. مزایده پلاک ثبتی و خودرو / مزایده,مزایده پلاک ثبتی و خودرو
 186. مزایده دستگاه یخچال ساید بای ساید / مزایده,مزایده دستگاه یخچال ساید بای ساید
 187. مزایده ششدانگ زمین 2527متر بخش 4 همدان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 2527متر بخش 4 همدان
 188. مزایده ششدانگ یکباب خانه صدو شصت و شش متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه صدو شصت و شش متر نوبت اول
 189. تجدید مناقصه خرید گل و گیاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید م

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...