اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.4 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.8.4 در سایت

 1. مناقصه اجرای آماده سازی اراضی رسالت قوچان ... -95.8.4 / مناقصه اجرای آماده سازی اراضی رسالت قوچان ... 95.8.4
 2. مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی (دفترچه شماره 2) تجدید 95/8/4 / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه ساماندهی درختان معابر فرعی (دفترچه شماره 2) تجدید 95/8/4
 3. مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپو نوبت دوم
 4. مناقصه ارائه خدمات تخلیه چاه و لجن کشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات تخلیه چاه و لجن کشی...
 5. مزایده فروش قطعات خودرو / مزایده ,مزایده فروش قطعات خودرو
 6. مزایده فروش سیم و کابل اسقاط موجود درانبارهای خود -نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش فروش سیم و کابل اسقاط موجود درانبارهای خود -نوبت دوم
 7. مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و مخازن نگهداری روغن خوراکی تجدید / مزایده, مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و مخازن نگهداری روغن خوراکی تجدید
 8. مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و .... تجدید / مزایده, مزایده جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و .... تجدید نوبت دوم
 9. مناقصه خرید لوازم و قطعات داغ توربین / مناقصه , مناقصه خرید لوازم و قطعات داغ توربین
 10. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه های توزیع نیروی برق / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه های توزیع نیروی برق
 11. مناقصه عملیات ایزولاسیون (ایزوگام) بام منازل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ایزولاسیون (ایزوگام) بام منازل
 12. مناقصه حمل زغال سنگ خام / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل زغال سنگ خام
 13. مناقصه تامین و پشتیبانی خودروهای سواری 95/8/4 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و پشتیبانی خودروهای سواری 95/8/4
 14. مناقصه نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس
 15. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز در شهرستانهای مختلف / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز در شهرستانهای مختلف
 16. مزایده واگذاری املاک و تعدادی ماشین آلات / مزایده,مزایده واگذاری املاک و تعدادی ماشین آلات
 17. مزایده ملک و ماشین آلات / آگهی مزایده , مزایده ملک و ماشین آلات
 18. مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی شهر کانی دینار - نوبت دوم / دعوت به مناقصه , مناقصه دیوارکشی و محوطه سازی سالن ورزشی شهر کانی دینار - نوبت دوم
 19. مزایده منزل مسکونی سه طبقه مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی سه طبقه مرحله دوم
 20. مزایده پلاک ثبتی به مساحت اعیان 119.1متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت اعیان 119.1متر
 21. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی منزل مسکونی 128.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی منزل مسکونی 128.5متر
 22. مناقصه تامین توری ضد تگرگ / آگهی مناقصه , مناقصه تامین توری ضد تگرگ
 23. چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران95.8.4 / چهارمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران95.8.4
 24. مناقصه اجرای عملیات حمل آسفالت به صورت شبانه روزی از کارخانه آسفالت شهید مجیدی به معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای عملیات حمل آسفالت به صورت شبانه روزی از کارخانه آسفالت شهید مجیدی به معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم
 25. مناقصه خرید 10 دستگاه لیفتراک سه تنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 10 دستگاه لیفتراک سه تنی
 26. مناقصه خرید حدود هشتصد عدد درب ضد سرقت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید حدود هشتصد عدد درب ضد سرقت
 27. مزایده فروش دو دستگاه خودروی قابل شماره گذاری / آگهی مزایده خودرو, مزایده فروش دو دستگاه خودروی قابل شماره گذاری
 28. مزایده واگذاری اتوبوس اسکانیا و یک واحد تجاری / آگهی مزایده,مزایده واگذاری اتوبوس اسکانیا و یک واحد تجاری
 29. مزایده ملک مشاعی متراژ 1560متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاعی متراژ 1560متر نوبت دوم
 30. فراخوان مناقصه گازرسانی به نواحی صنعتی ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه گازرسانی به نواحی صنعتی ...نوبت دوم
 31. مزایده سه دانگ یکباب ملک مسکونی مساحت 140.7متر / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب ملک مسکونی مساحت 140.7متر
 32. مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید عمومی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجدید عمومی
 33. مزایده یکسری از اقلام و لوازم مستعمل خانگی و اداری / آگهی فروش , مزایده یکسری از اقلام و لوازم مستعمل خانگی و اداری
 34. فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی امداد تعمیرات و خدمات عمومی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی امداد تعمیرات و خدمات عمومی نوبت دوم
 35. مزایده ملک بخش دو بجنورد کلاسه 950875 ش 1 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش دو بجنورد کلاسه 950875 ش 1 نوبت دوم
 36. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره 185 و 18ایران 68 مدل 85 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره 185 و 18ایران 68 مدل 85 نوبت اول
 37. مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور دویتس سه سیلندر 400 ولت / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور دویتس سه سیلندر 400 ولت
 38. مناقصه پیمان بهینه سازی سیستم ارت مخازن مراکز انتقال نفت شهید چمران .... نوبت اول 95.8.4 / مناقصه, مناقصه پیمان بهینه سازی سیستم ارت مخازن مراکز انتقال نفت شهید چمران .... نوبت اول 95.8.4
 39. تجدید فراخوان مناقصه احداث دو سایبان ایستگاه گاز نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه احداث دو سایبان ایستگاه گاز نوبت دوم
 40. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر
 41. مزایده استفاده و بهره برداری از محل دفن زباله تجدید / مزایده عمومی,مزایده استفاده و بهره برداری از محل دفن زباله تجدید
 42. مناقصه خرید خدمات آهنگری لوله K-122 نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات آهنگری لوله K-122 نوبت دوم
 43. مزایده واگذاری 5 واحد تجاری تجدید / مزایده ، مزایده واگذاری 5 واحد تجاری تجدید
 44. مزایده 3 باب مغازه / آگهی مزایده,مزایده 3 باب مغازه
 45. فراخوان به منظور تامین منابع مالی , احداث , بهره برداری و... نوبت دوم / آگهی فراخوان,فراخوان به منظور تامین منابع مالی , احداث , بهره برداری و... نوبت دوم
 46. مزایده واگذاری 4 پلاک زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری 4 پلاک زمین با کاربری مسکونی
 47. مناقصه سند پلاست و رنگ آمیزی اسکله / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه سند پلاست و رنگ آمیزی اسکله
 48. مناقصه خردایش سنگ آهک و تولید و بسته بندی پودر سنگ / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خردایش سنگ آهک و تولید و بسته بندی پودر سنگ
 49. آگهی مناقصه واگذاری بتن ریزی و جدول کاری جاده های داخلی کارگاه / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری بتن ریزی و جدول کاری جاده های داخلی کارگاه
 50. مزایده دو دستگاه فتوکپی رنگی / مزایده,مزایده دو دستگاه فتوکپی رنگی
 51. مزایده یک واحد امتیاز مسکونی مهر مساحت 86.80 متر / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکونی مهر مساحت 86.80 متر
 52. مناقصه خرید قطعات الکتریکال و مکانیکال پروژه مانیتور رینگ -نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید قطعات الکتریکال و مکانیکال پروژه مانیتور رینگ نوبت دوم
 53. مناقصه خرید ده دستگاه سیستم گندزدایی تولید محلول هیپوکلریت سدیم / خرید ده دستگاه سیستم گندزدایی تولید محلول هیپوکلریت سدیم
 54. مناقصه خرید قوطی پروفیل ..... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید قوطی پروفیل .....
 55. فراخوان عمومی واگذاری طبقه همکف اداره فرهنگ و ارشاد / فراخوان , فراخوان عمومی واگذاری طبقه همکف اداره فرهنگ و ارشاد
 56. فراخوان عمومی واگذاری طبقه همکف اداره فرهنگ و ارشاد / فراخوان , فراخوان عمومی واگذاری طبقه همکف اداره فرهنگ و ارشاد
 57. مناقصه انتخاب مشاور طراحی جهت تهیه طرح های کاهش تلفات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتخاب مشاور طراحی جهت تهیه طرح های کاهش تلفات نوبت دوم
 58. مزایده اقلام مازاد، اسقاطی و مستعمل خود را از قبیل مواد شیمیایی ...نوبت دوم / مزایده , مزایده اقلام مازاد، اسقاطی و مستعمل خود را از قبیل مواد شیمیایی ... نوبت دوم
 59. مناقصه خرید قطعات یدکی گیربکس BHS 95.8.4 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید قطعات یدکی گیربکس BHS نوبت اول 95.8.4
 60. مزایده ششدانگ ملک بخش دو بروجرد نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش دو بروجرد نوبت اول
 61. مزایده جمع آوری ضایعات و نان خشکی های منطقه / مزایده , مزایده جمع آوری ضایعات و نان خشکی های منطقه نوبت اول
 62. مزایده واگذاری امور خدماتی ، نگهبانی ، اخذ بهای خدمات ورودی و بخشی از فعالیتهای میدان میوه و تره بار ... نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری امور خدماتی ، نگهبانی ، اخذ بهای خدمات ورودی و بخشی از فعالیتهای میدان میوه و تره بار ...نوبت دوم
 63. مزایده پلاک 1097 فرعی از 51 بخش 12 سبزوار / مزایده,مزایده پلاک 1097 فرعی از 51 بخش 12 سبزوار
 64. مزایده دو دانگ 35 سیر ده مثقال 3 نخود دو ارزن از سه دانگ ملکی / مزایده,مزایده دو دانگ 35 سیر ده مثقال 3 نخود دو ارزن از سه دانگ ملکی
 65. مزایده دو دانگ 37 سیر 2 مثقال 20 نخود 1 گندم دو ارزن از زمین / مزایده,مزایده دو دانگ 37 سیر 2 مثقال 20 نخود 1 گندم دو ارزن از زمین
 66. مزایده یک دستگاه دیگ بخار / مزایده یک دستگاه دیگ بخار
 67. مزایده منزل مسکونی با عرصه 120.8متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 120.8متر
 68. مزایده ملک به صورت اسکلت بتنی یکباب خانه / مزایده,مزایده ملک به صورت اسکلت بتنی یکباب خانه
 69. مناقصه دو عدد ADJUSTABLEPRODUCTION CHOKE همراه با قطعات یدکی مربوطه نوبت دوم / آگهی دو عدد ADJUSTABLEPRODUCTION CHOKE همراه با قطعات یدکی مربوطه نوبت دوم
 70. فراخوان یک دستگاه خودرو وانت دو کابین مزدا / فراخوان ,فراخوان یک دستگاه خودرو وانت دو کابین مزدا
 71. فراخوان عملیات آماده سازی سایت / فراخوان , فراخوان عملیات آماده سازی سایت
 72. مزایده فروش یک دستگاه تراکتور مدل 89 / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه تراکتور مدل 89
 73. مزایده ششدانگ منزل مسکونی قطعه دو بخش 18 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قطعه دو بخش 18 فارس
 74. مزایده ملک به صورت انباری مساحت هفتاد و یک متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به صورت انباری مساحت هفتاد و یک متر نوبت اول
 75. فراخوان مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی میناب ، چاههای کمک کانال... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی میناب ، چاههای کمک کانال...
 76. مزایده اجاره چند رقبه از موقوفات / آگهی مزایده , مزایده اجاره چند رقبه از موقوفات
 77. مناقصه خرید انواع نوار آبده تیپ / مناقصه خرید انواع نوار آبده تیپ
 78. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206
 79. مناقصه بهره گیری از خدمات مهندسین مشاور جهت ساختمان مرکز تجاری قدس .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهره گیری از خدمات مهندسین مشاور جهت ساختمان مرکز تجاری قدس ....
 80. مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پشتیبانی / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات پشتیبانی
 81. مزایده نسبت به واگذاری یک باب مغازه / مزایده نسبت به واگذاری یک باب مغازه
 82. مزایده ششدانگ ساختمان بخش 4 کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 4 کرمانشاه
 83. مزایده تمامیت اپارتمان 54.95متر / مزایده,مزایده تمامیت اپارتمان 54.95متر
 84. مزایده 4 دانگ و 69.9 صدم یک دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه / مزایده,مزایده 4 دانگ و 69.9 صدم یک دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه
 85. مزایده 32 صدم یک دانگ مشاع از 4 دانگ ملک / مزایده,مزایده 32 صدم یک دانگ مشاع از 4 دانگ ملک
 86. مزایده یک دستگاه ماشین تراش / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین تراش
 87. مزایده 4 دانگ و 2 صدم دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده 4 دانگ و 2 صدم دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 88. مزایده فروشندگی مواد نفتی / آگهی مزایده , مزایده فروشندگی مواد نفتی
 89. فراخوان سرمایه گذاری واگذاری طراحی , احداث و تجهیز ساختمان رستوان سنتی ... نوبت اول چاپ دوم / فراخوان, فراخوان سرمایه گذاری واگذاری طراحی , احداث و تجهیز ساختمان رستوان سنتی ....
 90. مزایده ششدانگ زمین 1051متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 1051متر نوبت دوم
 91. مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده ،مزایده اقلام ضایعاتی
 92. مناقصه دستگاه های آزمایش تجهیزات الکتریکی / مناقصه,مناقصه دستگاه های آزمایش تجهیزات الکتریکی
 93. مزایده ششدانگ یکباب مسکونی با عرصه 216متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مسکونی با عرصه 216متر
 94. مزایده 5 سهم از 240 سهم مشاعی زمین باغ مرکبات / مزایده,مزایده 5 سهم از 240 سهم مشاعی زمین باغ مرکبات
 95. مزایده کتبی واگذاری اجاره پارکینگ بزرگ اربعین- نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی , مزایده کتبی واگذاری اجاره پارکینگ بزرگ اربعین- نوبت دوم
 96. مزایده ششدانگ مغازه بخش 4 ثبت ساری / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش 4 ثبت ساری
 97. مزایده یکباب مغازه 85متر با بالکن 55متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه 85متر با بالکن 55متر
 98. مزایده مقدار دو حبه اب و زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده مقدار دو حبه اب و زمین نوبت دوم
 99. مزایده اموال شامل اراضی دیم و ابی و باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال شامل اراضی دیم و ابی و باغ نوبت دوم
 100. مناقصه اجرای کانال کولر پروژه / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای کانال کولر پروژه
 101. مزایده انواع قطعات برقی ، موتوری و اسکلت ضایعاتی و.... / مزایده , مزایده انواع قطعات برقی ، موتوری و اسکلت ضایعاتی و....
 102. مزایده فروش عرصه مازاد امور مشترکین تلفن همراه سابق نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش عرصه مازاد امور مشترکین تلفن همراه سابق نوبت دوم
 103. مزایده ششدانگ زمین با عرصه 59.55متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با عرصه 59.55متر نوبت دوم
 104. فراخوان واگذاری عاملیت فروش سرویس ADSL- 95.8.4 / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری عاملیت فروش سرویس ADSL- 95.8.4
 105. اصلاحیه , مناقصه جهت انجام خدمات حجمی واحدهای ستادی (خدمات اداری) -اصلاحیه / اصلاحیه , فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار جهت انجام خدمات حجمی واحدهای ستادی- اصلاحیه
 106. مناقصه خرید 130 عدد کولر پنجره ای- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید 130 عدد کولر پنجره ای - نوبت دوم
 107. سومین همایش بانکی و تجاری ایران - اروپا / سومین همایش بانکی و تجاری ایران - اروپا
 108. مزایده فروش 100 درصد سهام شرکت / آگهی مزایده , مزایده فروش 100 درصد سهام شرکت
 109. مزایده فروش سهام - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده سهام - نوبت دوم
 110. تمدید مناقصه انواع کنتورهای تکفاز الکترونیکی- تمدید / تمدید مناقصه , مناقصه انواع کنتورهای تکفاز الکترونیکی- تمدید
 111. مناقصه تامین وسیله نقلیه سبک / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین وسیله نقلیه سبک
 112. مزایده فروش تعدادی از اراضی و واحدهای تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اراضی و واحدهای تجاری
 113. مزایده زمینی به مساحت 1140متر / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 1140متر
 114. مناقصه راهداری و نگهداری راههای اصلی و فرعی .... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه راهداری و نگهداری راههای اصلی و فرعی ..... -نوبت دوم
 115. تجدید مناقصه خرید مقدار 14.040 متر انواع کابل کراسلینگ .... / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید مقدار 14.040 متر انواع کابل کراسلینگ ....
 116. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی کارهای حفاظتی ، اندازه گیری و تاسیسات هیدرومکانیکال - نوبت دوم / فراخوان اعلام آمادگی مناقصه گران , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی کارهای حفاظتی ، اندازه گیری و تاسیسات هیدرومکانیکال - نوبت دوم
 117. مزایده ششدانگ دو باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه
 118. اصلاحیه مزایده بهره برداری از مجتمع فرهنگی ورزشی و ...-اصلاحیه / اصلاحیه, مزایده بهره برداری از مجتمع فرهنگی ورزشی و ...-اصلاحیه
 119. اصلاحیه مناقصه خرید و نصب کفپوش و لوازم بازی در پارکهای سطح شهر-اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه خرید و نصب کفپوش و لوازم بازی در پارکهای سطح شهر-اصلاحیه
 120. مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی نوبت دوم
 121. مزایده فروش تعدادی خودروهای راهسازی و سنگین فرسوده / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی خودروهای راهسازی و سنگین فرسوده
 122. مزایده یک قطعه باغ اناری 17.5 من / مزایده,مزایده یک قطعه باغ اناری 17.5 من
 123. مناقصه خرید انواع مقره سیلیکونی و ... / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی, مناقصه خرید انواع مقره سیلیکونی و ...
 124. مزایده ششدانگ پلاک منزل مسکونی کلاسه 940428 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک منزل مسکونی کلاسه 940428 نوبت دوم
 125. مزایده یک دستگاه مستعمل بسته بندی چهار توزین تمام استیل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه مستعمل بسته بندی چهار توزین تمام استیل
 126. آگهی انتخاب مشاور دو مرحله ای مطالعات فاز ۱ و طراحی و برآورد فاز ۲ شبکه تاسیسات - تجدید / تجدید آگهی انتخاب مشاور دو مرحله ای , آگهی انتخاب مشاور دو مرحله ای مطالعات فاز ۱ و طراحی و برآورد فاز ۲ شبکه تاسیسات - تجدید
 127. مناقصه تهیه، نصب، راه اندازی و تست کابلهای فیبر نوری ADSS / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، نصب، راه اندازی و تست کابلهای فیبر نوری ADSS
 128. مناقصه کلیه امور اجرایی مربوط به کارگاه نورد شامل تولید- تعمیرات / آگهی عمومی شناسایی پیمانکار, مناقصه کلیه امور اجرایی مربوط به کارگاه نورد شامل تولید- تعمیرات
 129. مناقصه عملیات احداث مخزن 5000 مترمکعبی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه, مناقصه عملیات احداث مخزن 5000 مترمکعبی
 130. مناقصه واگذاری رفت و روب سطح شهر - جمع اوری و حمل و نقل زباله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری رفت و روب سطح شهر - جمع اوری و حمل و نقل زباله
 131. مناقصه تهیه ، خرید ، حمل و تحویل ابزار تخصصی الکترومکانیکال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، خرید ، حمل و تحویل ابزار تخصصی الکترومکانیکال
 132. مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل دیوارکشی پیرامونی مخزن... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل دیوارکشی پیرامونی مخزن...
 133. مزایده تعداد 99 دستگاه خودرو.... / آگهی مزایده ،مزایده تعداد 99 دستگاه خودرو....
 134. فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط در حوزه کارت هوشمند / فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط در حوزه کارت هوشمند
 135. مزایده فروش چند قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین
 136. مناقصه انجام خدمات فنی کارگاههای مکانیک و الکتریک و همچنین نگهداری سیستمهای سرمایشی و گرمایشی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات فنی کارگاههای مکانیک و الکتریک و همچنین نگهداری سیستمهای سرمایشی و گرمایشی...
 137. مناقصه خرید تعدادی شیر دروازه ای- نویت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعدادی شیر دروازه ای- نوبت دوم
 138. مزایده ششدانگ پلاک 2814/259 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2814/259 اصلی
 139. مزایده پلاک 1357/1073 بخش سه اهواز / مزایده,مزایده پلاک 1357/1073 بخش سه اهواز
 140. مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم به استثنا ثمن عرصه واعیان ملک / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم به استثنا ثمن عرصه واعیان ملک
 141. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز اراضی مشجر تجدید / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز اراضی مشجر تجدید
 142. فراخوان مناقصه تعمیر ، تامین قطعات ، نصب و راه اندازی پمپ پساب واحد نمکزدایی لب سفید / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه تعمیر ، تامین قطعات ، نصب و راه اندازی پمپ پساب واحد نمکزدایی لب سفید
 143. مناقصه خرید تعدادی توپی مربوط به شیرهای توپی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تعدادی توپی مربوط به شیرهای توپی نوبت دوم
 144. مناقصه خرید کنتور نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید کنتور نوبت دوم
 145. مناقصه خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خودروهای استیجاری
 146. مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان ثبتی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان ثبتی
 147. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1197متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1197متر
 148. مزایده دو قطعه زمین 460 و 1500متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 460 و 1500متر
 149. مناقصه مشارکتی تجاری خدماتی بازار... - نوبت دوم / آگهی فراخوان انتخاب شریک, مناقصه مشارکتی تجاری خدماتی بازار... -نوبت دوم
 150. مزایده شناور مریان 6 / آگهی مزایده ,مزایده شناور مریان 6
 151. مزایده شناور مریان 7 / آگهی مزایده ,مزایده شناور مریان 7
 152. مزایده شناور مریان 3 / آگهی مزایده ,مزایده شناور مریان 3
 153. فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار طراحی احداث ومدیریت تفرجگاه ساحلی / فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار ،فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار طراحی احداث ومدیریت تفرجگاه ساحلی
 154. آگهی مزایده کتبی فروش یک دستگاه ایسوزو آتش نشانی / آگهی مزایده کتبی ، آگهی مزایده کتبی فروش یک دستگاه ایسوزو آتش نشانی
 155. مناقصه ماشین اسید پرکن باتری - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه ماشین اسید پرکن باتری - نوبت دوم
 156. مناقصه احداث 200 عدد حوضچه و نصب 200 عدد شیر هیدرانت / مناقصه,مناقصه احداث 200 عدد حوضچه و نصب 200 عدد شیر هیدرانت
 157. فراخوان انجام عملیات لرزه نگاری سه بعدی برای شناسایی دقیق ساختار مخزنی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان انجام عملیات لرزه نگاری سه بعدی برای شناسایی دقیق ساختار مخزنی ... نوبت دوم
 158. مزایده عرصه و اعیان یکباب سوله صنعتی- نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده , مزایده عرصه و اعیان یکباب سوله صنعتی- نوبت دوم
 159. فراخوان مجری و پیمانکار top-down -95.8.4 / فراخوان مجری و پیمانکار top-down -95.8.4
 160. مزایده مالکیت منافع بوفه 95.8.4 / آگهی مزایده عمومی , مزایده مالکیت منافع بوفه 95.8.4
 161. مزایده فروش انواع بوش ، شیلنگ ..... / مزایده عمومی,مزایده فروش انواع بوش ، شیلنگ .....
 162. مزایده کالاهای مستعمل مازاد بر نیاز خود را به صورت یکجا شامل انواع الکتروپمپ ، دینام ، انواع اتصالات... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده کالاهای مستعمل مازاد بر نیاز خود را به صورت یکجا شامل انواع الکتروپمپ ، دینام ، انواع اتصالات...
 163. مزایده سواری پژو 405 جی ال ایکس / مزایده,مزایده سواری پژو 405 جی ال ایکس
 164. مناقصه خرید دو STM1 پهنای باند اینترنتی اختصاصی متقارن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دو STM1 پهنای باند اینترنتی اختصاصی متقارن - نوبت دوم
 165. مناقصه خرید تجهیزات بیمارستانی از قبیل یک دستگاه رادیولوژی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات بیمارستانی از قبیل یک دستگاه رادیولوژی و ...
 166. مزایده واگذاری اقلام مازاد و تجهیزات دریایی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اقلام مازاد و تجهیزات دریایی
 167. مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه LC M5 MS - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه LC M5 MS - نوبت دوم
 168. مزایده فروش مقدار حدود 400 تن ضایعات ورق فولادی / آگهی مزایده, مزایده فروش مقدار حدود 400 تن ضایعات ورق فولادی
 169. مزایده واگذاری تعدادی از قطعات واقع در بلوار آیت ا... حکیم جهت پروژه ساماندهی آستان / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی از قطعات واقع در بلوار آیت ا... حکیم جهت پروژه ساماندهی آستان
 170. مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه میکرو اینجکشن- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه میکرو اینجکشن- نوبت دوم
 171. مناقصه خرید 20.000 ست قطعات پلیمری- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 20.000 ست قطعات پلیمری- نوبت دوم
 172. مناقصه خرید 115 اصله انواع دکل خود ایستای زمینی تیپ NB / مناقصه, مناقصه خرید 115 اصله انواع دکل خود ایستای زمینی تیپ NB
 173. مناقصه تهیه سامانه های نرم افزاری معاملات بورس و اوراق بهادار- 95.08.04 / مناقصه ,مناقصه تهیه سامانه های نرم افزاری معاملات بورس و اوراق بهادار- 95.08.04
 174. مناقصه عمومی ساختمان آموزشی / دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ساختمان آموزشی
 175. مناقصه اقلام یدکی مربوط به شیر توپی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اقلام یدکی مربوط به شیر توپی -نوبت دوم
 176. مناقصه خرید دو STM1 پهنای باند اینترنتی اختصاصی متقارن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دو STM1 پهنای باند اینترنتی اختصاصی متقارن
 177. مزایده سرقفلی مغازه مساحت داخلی 22.12متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت داخلی 22.12متر
 178. شناسایی و ارزیابی کیفی خدمات تامین خودروهای سبک / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران, شناسایی و ارزیابی کیفی خدمات تامین خودروهای سبک
 179. تجدید مناقصه انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی - نوبت دوم
 180. تجدید مناقصه خرید 60 تن سیم محافظ 7no.8/AW و یراق آلات مربوطه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 60 تن سیم محافظ 7no.8/AW و یراق آلات مربوطه - نوبت دوم
 181. تجدید مناقصه خرید گل و گیاه / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه خرید گل و گیاه
 182. مزایده واگذاری آلاچیق چوبی -مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آلاچیق چوبی - مرحله دوم نوبت اول
 183. فراخوان خرید و تامین لوله های ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان خرید و تامین لوله های ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن نوبت دوم
 184. مناقصه پروژه احداث آبنما در پارک در دست احداث دهیاری قمصر نوبت دوم / مناقصه پروژه احداث آبنما در پارک در دست احداث دهیاری قمصر نوبت دوم
 185. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...