مناقصه و مزایده تاریخ 95.8.3 در سایت

مناقصه و مزایده تاریخ 95.8.3 در سایت

 1. مناقصه اجرای 3610 متر اصلاح شبکه و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 3610 متر اصلاح شبکه و ...
 2. مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو سبک - نوبت دوم / مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو سبک
 3. آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی
 4. فراخوان حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز و پارکهای عمومی / فراخوان , فراخوان حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز و پارکهای عمومی مرحله اول
 5. مزایده مغازه تجاری به مساحت بیست و سه متر مجدد / مزایده,مزایده مغازه تجاری به مساحت بیست و سه متر مجدد
 6. مزایده ششدانگ یکباب منزل با عرصه 435متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با عرصه 435متر
 7. مزایده مقدار 4.7 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده مقدار 4.7 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 8. مزایده پلاک ثبتی بخش هشت اهواز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت اهواز
 9. مزایده یکباب خانه زمین به مساحت 71.66متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه زمین به مساحت 71.66متر نوبت اول
 10. مزایده ششدانگ ساختمان 1322متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان 1322متر
 11. مزایده واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واحدهای تجاری و مسکونی نوبت دوم
 12. مزایده پلاک ثبتی مساحت تقریبا صد و شصت متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت تقریبا صد و شصت متر نوبت اول
 13. مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو نیسان / مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو نیسان
 14. مزایده فروش پنج شاخه 6 متری نبشی و ...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش پنج شاخه 6 متری نبشی و ...نوبت دوم
 15. مزایده فروش ضایعات تولیدی فولادی / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات تولیدی فولادی
 16. مزایده فروش یخچال ایستاده ویترینی / آگهی مزایده, مزایده فروش یخچال ایستاده ویترینی
 17. مزایده پلاک 116 اصلی موسوم به قریه علی اباد بخش سه زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 116 اصلی موسوم به قریه علی اباد بخش سه زنجان نوبت اول
 18. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس
 19. مزایده ششدانگ عمارت مسکونی 240.40متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی 240.40متر نوبت دوم
 20. مناقصه مقدار 200 تن پودر ماهی مورد نیاز امور دامپروری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مقدار 200 تن پودر ماهی مورد نیاز امور دامپروری نوبت دوم
 21. مناقصه خرید سیم هادی در یک GA خط 132 کیلو ولت / مناقصه , مناقصه خرید سیم هادی در یک GA خط 132 کیلو ولت نوبت اول
 22. مزایده دو قطعه از زمین های منطقه یک با کاربری تجاری مسکونی / مزایده,مزایده دو قطعه از زمین های منطقه یک با کاربری تجاری مسکونی
 23. همایش دانشجویی تهدیدات نوین بیولوژیکی / همایش دانشجویی تهدیدات نوین بیولوژیکی
 24. فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی 95.8.3 / فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی 95.8.3
 25. مزایده فروش وایر (سیم بکسل ) نو و تعویضی / مزایده,مزایده فروش وایر (سیم بکسل ) نو و تعویضی
 26. مزایده واگذاری سالن چند منظوره و رزمی / مزایده , مزایده واگذاری سالن چند منظوره و رزمی
 27. مزایده اقلام راکد و مازاد و ضایعات / آگهی مزایده عمومی, مزایده اقلام راکد و مازاد و ضایعات
 28. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب
 29. مزایده فروش دو دستگاه کانتینر 40 فوت یخچالدار / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه کانتینر 40 فوت یخچالدار
 30. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه, مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 31. مزایده 39 سیر 2 مثقال 13 نخود 1 ارزن از یک قطعه زمین / مزایده,مزایده 39 سیر 2 مثقال 13 نخود 1 ارزن از یک قطعه زمین
 32. مزایده فروش بچینگ ترکیب مواد سیلوی 100 تنی سیمان باسکول یک تنی سیمان... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش بچینگ ترکیب مواد سیلوی 100 تنی سیمان باسکول یک تنی سیمان... نوبت دوم
 33. مزایده 5 سیر 5 مثقال 13 نخود یک گندم یک ارزن از یک دانگ مشاع ششدانگ / مزایده,مزایده 5 سیر 5 مثقال 13 نخود یک گندم یک ارزن از یک دانگ مشاع ششدانگ
 34. مزایده فروش مقدار 2000 مترمربع سنگ / مزایده , مزایده فروش مقدار 2000 مترمربع سنگ
 35. مزایده ششدانگ یک دستگاه واحد تجاری 16.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه واحد تجاری 16.60متر
 36. مناقصه بهسازی و تثبیت بستر محوطه ایثارگران... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و تثبیت بستر محوطه ایثارگران...
 37. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2967متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2967متر نوبت دوم
 38. مناقصه تامین وحمل لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری- نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه تامین وحمل لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری - نوبت دوم
 39. مزایده 29 سهم از 240 سهم مشاع زمین شالیزاری نوبت اول / مزایده,مزایده 29 سهم از 240 سهم مشاع زمین شالیزاری نوبت اول
 40. مزایده واحد مسکونی تجاری با عرصه 126.9متر نوبت دوم / مزایده,مزایده واحد مسکونی تجاری با عرصه 126.9متر نوبت دوم
 41. مناقصه انجام خدمات راهبردی تاسیسات روستاهای سطح شهرستان بجنورد- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات راهبردی تاسیسات روستاهای سطح شهرستان بجنورد- نوبت دوم
 42. مناقصه عملیات جدول گذاری و کف پوش بلوار امام رضا ع - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدول گذاری و کف پوش بلوار امام رضا ع - نوبت دوم
 43. مزایده یک دانگ و یک یازدهم دانگ مشاع پلاک 2144 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ و یک یازدهم دانگ مشاع پلاک 2144 اصلی نوبت اول
 44. مزایده سه از دانگ پلاک 1624 فرعی از 2091 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده سه از دانگ پلاک 1624 فرعی از 2091 اصلی بخش یک
 45. مزایده اجاره توقفگاه / آگهی مزایده , مزایده اجاره توقفگاه
 46. مناقصه انجام خدمات امداد و وصول مطالبات و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات امداد و وصول مطالبات و ... نوبت دوم
 47. تجدید مزایده اجرای طرح توسعه و بهره برداری جایگاه تک منظوره CNG -تجدید / تجدید مزایده , مزایده اجرای طرح توسعه و بهره برداری جایگاه تک منظوره CNG - تجدید
 48. تجدید ارزیابی کیفی نگهداشت ، پشتیبانی و بهبود سرویس های اطلاعاتی و ارتباطی - نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی نگهداشت ، پشتیبانی و بهبود سرویس های اطلاعاتی و ارتباطی - نوبت دوم
 49. مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب ساخت مخازن و تلمبه خانه ها / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب ساخت مخازن و تلمبه خانه ها
 50. مزایده ششدانگ اپارتمان 119.78متر و یک واحد تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 119.78متر و یک واحد تجاری
 51. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش هفت تهران 92.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش هفت تهران 92.10متر
 52. مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی
 53. مزایده فروش خط تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تلفن همراه
 54. مزایده یک دستگاه سواری سوناتا / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سوناتا
 55. مزایده میز اداری و ... / مزایده,مزایده میز اداری و ...
 56. مزایده فروش عرصه مازاد امور مشترکین تلفن همراه سابق / مزایده,مزایده فروش عرصه مازاد امور مشترکین تلفن همراه سابق
 57. مناقصه تامین و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی - اعتبارات جاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی - اعتبارات جاری نوبت دوم
 58. مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری - نوبت دوم
 59. مزایده دو دانگ و 936.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,ممزایده دو دانگ و 936.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 60. تجدید مزایده فروش تعداد محدودی قطعات مسکونی و تجاری و .. -95.8.3 / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده فروش تعداد محدودی قطعات مسکونی و تجاری و .. -95.8.3
 61. فراخوان مناقصه انجام خدمات انباردار و بازبین کالا نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات انباردار و بازبین کالا نوبت دوم
 62. مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی منطقه سیزده / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی منطقه سیزده
 63. مزایده ششدانگ یکباب خانه دویست و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دویست و شصت متر
 64. مزایده ششدانگ یکباب خانه 159متر قطعه 15 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 159متر قطعه 15 تفکیکی
 65. مناقصه نظافت و پاکسازی محوطه و ساختمان / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه نظافت و پاکسازی محوطه و ساختمان
 66. آگهی مزایده ضایعات تولیدی و غیر تولیدی خود / آگهی مزایده ، آگهی مزایده ضایعات تولیدی و غیر تولیدی خود
 67. تجدید فراخوان مناقصه احداث دو سایبان ایستگاه گاز / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه احداث دو سایبان ایستگاه گاز
 68. مزایده ششدانگ یکباب خانه 229.6متر قطعه چهار / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 229.6متر قطعه چهار
 69. مزایده یک قطعه زمین بخش 8 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 8 قزوین نوبت اول
 70. فراخوان Sondex 95.8.3 / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران نیمه فشرده , فراخوان Sondex 95.8.3
 71. آگهی مزایده فروش تعدادی از خوردوهای شرکت / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش تعدادی از خوردوهای شرکت
 72. مناقصه طبخ و سرو غذای پرسنل / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ و سرو غذای پرسنل
 73. مزایده اجاره زمینی / مزایده,مزایده اجاره زمینی
 74. مناقصه بازسازی 2 دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه ، مناقصه بازسازی 2 دستگاه آسانسور
 75. مزایده تعدادی از خودروهای (سبک، سنگین و لگن های کمپرسی ) / آگهی مزایده,مزایده تعدادی از خودروهای (سبک، سنگین و لگن های کمپرسی )
 76. مناقصه برخی تکنیکال های سموم کشاورزی و مواد شیمیایی / آگهی مناقصه , مناقصه برخی تکنیکال های سموم کشاورزی و مواد شیمیایی
 77. فراخوان انجام اکتشافات عمومی و تفصیلی در محدوده معدنی مس هنزا / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان انجام اکتشافات عمومی و تفصیلی در محدوده معدنی مس هنزا
 78. مزایده فروش املاک شامل اپارتمان و ساختمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک شامل اپارتمان و ساختمان نوبت دوم
 79. مناقصه کلیه امور خدماتی شامل نظافت ، فضای سبز / مناقصه کلیه امور خدماتی شامل نظافت ، فضای سبز
 80. مناقصه خرید و نصب مانیتورهای صنعتی و نرم افزار / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب مانیتورهای صنعتی و نرم افزار
 81. مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان نرگس.... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان نرگس ....
 82. فراخوان اوره ضایعاتی 46 درصد ازت موجود در مجتمع / فراخوان عمومی دعوت به مزایده , فراخوان اوره ضایعاتی 46 درصد ازت موجود در مجتمع
 83. مزایده واگذاری مجموعه ورزشی شهید شفیع پور / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه ورزشی شهید شفیع پور
 84. مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی
 85. مزایده فروش مقداری ورق استیل ... / مزایده فروش مقداری ورق استیل ...
 86. مزایده اجاره فضاهای کانون / مزایده, مزایده اجاره فضاهای کانون
 87. استعلام اسکنر / برگ استعلام بهاء, استعلام اسکنر
 88. مناقصه خدمات پشتیبانی تعمیرات - تجدید / اگهی تجدید مناقصه ,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی تعمیرات - تجدید
 89. مزایده تعدادی از اموال اسقاطی و خارج از رده / مزایده , مزایده تعدادی از اموال اسقاطی و خارج از رده
 90. مزایده واگذاری به اجاره محل استقرار وسایل بازی - تجدید / اگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره محل استقرار وسایل بازی - تجدید
 91. مزایده تامین و بهره برداری از ناوگان، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و ... نوبت سوم / فراخوان مزایده عمومی,مزایده تامین و بهره برداری از ناوگان، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و ... نوبت سوم
 92. مناقصه واگذاری ناوگان حمل لاشه دام ذبح شده.. تجدید - چاپ اول نوبت اول / تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری ناوگان حمل لاشه دام ذبح شده.. . تجدید چاپ اول نوبت اول
 93. مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات برقی- آسانسور- تلفن- 95.08.03 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات برقی- آسانسور- تلفن- 95.08.03
 94. مزایده فروش قطعات تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری نوبت دوم
 95. مزایده املاک مازاد به صورت نقد و اقساط و متصرف دار / مزایده,مزایده املاک مازاد به صورت نقد و اقساط و متصرف دار
 96. مزایده یک دستگاه سواری پژو ROA- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو ROA- نوبت دوم
 97. مزایده ده سهم مشاع اراضی دیمی / مزایده,مزایده ده سهم مشاع اراضی دیمی
 98. مزایده یکباب مغازه مساحت 13.3متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 13.3متر نوبت اول
 99. مناقصه خرید شمش چدن خاکستری مورد نیاز جهت تولید قطعات / مناقصه , مناقصه خرید شمش چدن خاکستری مورد نیاز جهت تولید قطعات
 100. اولین همایش اینترسولار / اولین همایش اینترسولار
 101. مناقصه تامین 14 دستگاه خودرو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 14 دستگاه خودرو
 102. مناقصه خرید ابزار برشی دستگاه حفاری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید ابزار برشی دستگاه حفاری
 103. تجدید مناقصه خرید بسته های بهداشتی / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه خرید بسته های بهداشتی
 104. فراخوان دعوت به همکاری از تولید ، تامین و تجمیع کنندگان محتوای دیجیتال اول مارکت / فراخوان , فراخوان دعوت به همکاری از تولید ، تامین و تجمیع کنندگان محتوای دیجیتال اول مارکت
 105. مزایده واگذاری به اجاره قنادی / مزایده, مزایده اجاره قنادی
 106. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه بزرگ مجتمع تجاری -اداری - خدماتی - مرحله سوم / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه بزرگ مجتمع تجاری -اداری- خدماتی -مرحله سوم
 107. مناقصه توسعه و بازسازی ساختمان تعمیرات نیروگاه قم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و بازسازی ساختمان تعمیرات نیروگاه قم
 108. مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی پنج دستگاه کنترل دور موتورهای RO واحد شیمی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی پنج دستگاه کنترل دور موتورهای RO واحد شیمی
 109. مناقصه تهیه و تعویض پمپ های روغن کنترل نیروگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تعویض پمپ های روغن کنترل نیروگاه
 110. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت
 111. فراخوان سرمایه گذاری ، احداث ، تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری از مراکز بازیافت نخاله های ساختمانی... / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان سرمایه گذاری ، احداث ، تجهیز ، راه اندازی و بهره برداری از مراکز بازیافت نخاله های ساختمانی...
 112. مزایده واگذاری واحد آزمایشگاه / مزایده , مزایده واگذاری واحد آزمایشگاه
 113. مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه LC M5 MS / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه LC M5 MS
 114. مناقصه تامین مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز خود شامل انواع کارتن ، سینی سلولزی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز خود شامل انواع کارتن ، سینی سلولزی ...
 115. مناقصه تهیه تجهیزات سرور و نرم افزار مجازی سازی Data Warehouse / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات سرور و نرم افزار مجازی سازی Data Warehouse
 116. مناقصه خرید خدمات آهنگری لوله K-122 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات آهنگری لوله K-122
 117. مناقصه حمل و تخلیه چهار دستگاه ترانسفورماتور / مناقصه , مناقصه حمل و تخلیه چهار دستگاه ترانسفورماتور
 118. مزایده فروش املاک کاربری دامداری بسته بندی مواد غذایی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری دامداری بسته بندی مواد غذایی
 119. مزایده اقلام ضایعات دوره ای : نان خشک ... / مزایده اقلام ضایعات دوره ای : نان خشک ...
 120. مناقصه راهبری خودروهای استیجاری ....- نوبت دوم / مناقصه راهبری خودروهای استیجاری ....- نوبت دوم
 121. مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری اداری نوبت دوم
 122. مزایده سه دستگاه خودرو / مزایده سه دستگاه خودرو
 123. مناقصه تهیه و تامین ، ساخت و نصب استرات های ایستگاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین ، ساخت و نصب استرات های ایستگاه -نوبت دوم
 124. مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای ادامه عملیات ساختمانی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای ادامه عملیات ساختمانی
 125. مزایده فروش و واگذاری یک قطعه زمین مساحت 1285متر / مزایده,مزایده فروش و واگذاری یک قطعه زمین مساحت 1285متر
 126. مزایده دو دستگاه خودرو مازاد برنیاز / مزایده,مزایده دو دستگاه خودرو مازاد برنیاز
 127. مزایده زمین مسکونی مساحت 510متر با سند ششدانگ / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 510متر با سند ششدانگ
 128. تجدید مزایده فروش حدود 6000 تن آهن آلات و فلزات ضایعاتی / تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , تجدید مزایده فروش حدود 6000 تن آهن آلات و فلزات ضایعاتی
 129. مزایده فروش تعداد 9 دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 9 دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین
 130. مزایده فروش یک قطعه ملک تجاری و مسکونی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه ملک تجاری و مسکونی
 131. مناقصه مقدار 2000 تن پودر کلرور کلسیم (کلسیم کلراید) صنعتی / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 2000 تن پودر کلرور کلسیم (کلسیم کلراید) صنعتی
 132. مناقصه توسعه آشپزخانه رستوران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه آشپزخانه رستوران
 133. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی تاکسیوی- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی تاکسیوی- نوبت دوم
 134. مزایده اجاره نسبت به واگذاری ملکی نوبت دوم / مزایده,مزایده اجاره نسبت به واگذاری ملکی نوبت دوم
 135. مزایده قطعه زمینی محصور بخش 8 گیلان / مزایده,مزایده قطعه زمینی محصور بخش 8 گیلان
 136. مناقصه واگذاری انجام طبخ و توزیع غذای کارکنان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری انجام طبخ و توزیع غذای کارکنان
 137. مزایده فروش اقلام مازاد از قبیل یک عدد دستگاه خم کن ورق هیدرولیک و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد از قبیل یک عدد دستگاه خم کن ورق هیدرولیک و ...
 138. فراخوان مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع و انتقال نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع و انتقال نوبت دوم
 139. مزایده واگذاری (اجاره) یکباب رستوران سنتی / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده واگذاری (اجاره) یکباب رستوران سنتی
 140. اصلاحیه مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره منطقه 11-اصلاحیه / اصلاحیه,مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره منطقه 11-اصلاحیه
 141. مزایده مقدار 124 تن انواع ماهی پرورشی واحدهای تحت پوشش / آگهی مزایده, مزایده مقدار 124 تن انواع ماهی پرورشی واحدهای تحت پوشش
 142. مزایده فروش حدود 165 تن ماهی پرورشی / آگهی مزایده,مزایده فروش حدود 165 تن ماهی پرورشی
 143. مزایده فروش پنبه ای (زیرجین -دم جارو- هواکش ) / مزایده , مزایده فروش پنبه ای (زیرجین -دم جارو- هواکش )
 144. مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل
 145. مزایده فروش دو فروند یدک کش / مزایده فروش , مزایده فروش دو فروند یدک کش
 146. فروش مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن EF7 رنگ یاس مدل 91 / فروش مزایده , فروش مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن EF7 رنگ یاس مدل 91
 147. مناقصه برونسپاری بخشی از فعالیتهای بهره برداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه برونسپاری بخشی از فعالیتهای بهره برداری نوبت دوم
 148. مزایده فروش سیم و کابل اسقاط موجود درانبارهای خود / آگهی مزایده , مزایده فروش فروش سیم و کابل اسقاط موجود درانبارهای خود نوبت اول
 149. فراخوان تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای کارکنان / فراخوان مناقصه , فراخوان تهیه مواد غذایی ، طبخ و توزیع غذای کارکنان
 150. مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج...
 151. مزایده فروش حدود 1370 تن محصولات راکد / مزایده عمومی, مزایده فروش حدود 1370 تن محصولات راکد
 152. مناقصه خرید مقدار 1.000.000 کیلوگرم گوشت گوساله منجمد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقدار 1.000.000 کیلوگرم گوشت گوساله منجمد نوبت دوم
 153. مناقصه خرید مقدار 1.250.000 کیلوگرم شکر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مقدار 1.250.000 کیلوگرم شکر نوبت دوم
 154. فراخوان مناقصه گازرسانی به نواحی صنعتی ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه گازرسانی به نواحی صنعتی ...
 155. مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های اصلی و جنبی ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های اصلی و جنبی ...
 156. مزایده یک دانگ و 294 صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ و 294 صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی
 157. مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی نوبت دوم
 158. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 159. مزایده فروش یک قطعه زمین نهر متروکه / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین نهر متروکه
 160. مناقصه خرید و نصب کفپوش و لوازم بازی در پارکهای سطح شهر / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه خرید و نصب کفپوش و لوازم بازی در پارکهای سطح شهر
 161. مزایده بهره برداری از مجتمع فرهنگی ورزشی و ... / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از مجتمع فرهنگی ورزشی و ...
 162. مزایده بهره برداری جایگاه CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه CNG
 163. مزایده یک واحد گاوداری / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری
 164. مناقصه تهیه و ساخت مخزن سوخت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و ساخت مخزن سوخت
 165. مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و .... تجدید / مزایده, مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و .... تجدید
 166. مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و مخازن نگهداری روغن خوراکی تجدید / مزایده, مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث خط لوله و مخازن نگهداری روغن خوراکی تجدید
 167. مناقصه انجام امورات محوطه انبار نفت سنندج / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امورات محوطه انبار نفت سنندج
 168. مزایده یک دستگاه پژو پرشیا / مزایده یک دستگاه پژو پرشیا
 169. مناقصه راهداری و نگهداری راههای اصلی و فرعی .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه راهداری و نگهداری راههای اصلی و فرعی .....
 170. آگهی استعلام حمل قیر- نوبت دوم / آگهی استعلام حمل قیر- نوبت دوم
 171. مزایده واگذاری ساختمان - نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری ساختمان - نوبت دوم
 172. مناقصه تشک کشتی / مناقصه عمومی , مناقصه تشک کشتی
 173. مناقصه تکمیل قسمتی از مسجد حضرت ابوالفضل واقع در شهر جدید بهارستان تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل قسمتی از مسجد حضرت ابوالفضل واقع در شهر جدید بهارستان تجدید
 174. مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه اکوکاردیوگرافی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه اکو کاردیوگرافی - نوبت دوم
 175. مناقصه خرید تعداد 1250 عدد تبلت با سیستم عامل اندروید- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1250 عدد تبلت با سیستم عامل اندروید- نوبت دوم
 176. تمدید مناقصه خرید GAS CHILLER COLD BOX - نوبت دوم / آگهی تمدید مناقصه,مناقصه خرید GAS CHILLER COLD BOX - نوبت دوم
 177. مزایده مکان بوفه دانشجویی / مزایده , مزایده مکان بوفه دانشجویی
 178. مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذای / مناقصه انجام امور طبخ و توزیع غذای
 179. مزایده یک دستگاه بلوک زنی برقی و 1500 واشر / مزایده,مزایده یک دستگاه بلوک زنی برقی و 1500 واشر
 180. مناقصه ساخت و رنگ آمیزی تعداد 100 عدد مخزن فلزی / آگهی مناقصه ,مناقصه ساخت و رنگ آمیزی تعداد 100 عدد مخزن فلزی
 181. مناقصه اجرای سیستم اسکادای آبفای منطقه شش- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم اسکادای آبفای منطقه شش- نوبت دوم
 182. تجدید مناقصه 64 قلم قطعات یدکی کمپرسور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه 64 قلم قطعات یدکی کمپرسور
 183. مناقصه 15.000 تن کک متالورژی / مناقصه, مناقصه 15.000 تن کک متالورژی
 184. مناقصه خرید 20.000 ست قطعات پلیمری / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 20.000 ست قطعات پلیمری
 185. مناقصه دستگاه STUD WELDER MACHINE ..... / مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه STUD WELDER MACHINE .....
 186. فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی امداد تعمیرات و خدمات عمومی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی امداد تعمیرات و خدمات عمومی
 187. فراخوان مناقصه تامین خدمات حراستی منطقه سه / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین خدمات حراستی منطقه سه
 188. مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده / مناقصه, مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده
 189. تجدید مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه جداسازی.... / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه جداسازی....
 190. مناقصه تجهیزات HP SERVER / مناقصه عمومی , مناقصه تجهیزات HP SERVER
 191. فراخوان خرید 2 دستگاه الکتروپمپ 60 هزار گالنی -95.08.03 / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید 2 دستگاه الکتروپم

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...