اطلاعات تکمیل شده مناقصات

اطلاعات تکمیل شده مناقصات

 1. مناقصه خدمات نظافت و شستشوی ناوگان خطوط 2 و 4 و 6 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات نظافت و شستشوی ناوگان خطوط 2 و 4 و 6 ... نوبت دوم
 2. مناقصه عملیات تسطیح و گراویه ریزی محوطه و احداث ابنیه فنی و زیرسازی آسفالت ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات تسطیح و گراویه ریزی محوطه و احداث ابنیه فنی و زیرسازی آسفالت ... نوبت دوم
 3. مزایده نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای تبلیغاتی و تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای تبلیغاتی و تابلوهای تبلیغاتی
 4. کنگره بین المللی عمران ، معماری و مدیریت پروژه و ساخت / کنگره بین المللی عمران ، معماری و مدیریت پروژه و ساخت
 5. مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی سطح شهر خمینی شهر - تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی سطح شهر خمینی شهر- تجدید
 6. مناقصه ایجاد تاسیسات گرمایشی مدارس- نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد تاسیسات گرمایشی مدارس- نوبت اول
 7. فراخوان تاسیس 4 صندوق زمین و ساختمان با مشارکت بخش خصوصی 95.8.2 / فراخوان تاسیس 4 صندوق زمین و ساختمان با مشارکت بخش خصوصی 95.8.2
 8. تجدید مناقصه انجام نمونه برداری و آزمایشات میکروبی و ... تجدید / تجدید ,مناقصه انجام نمونه برداری و آزمایشات میکروبی و ... تجدید
 9. مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف و 20 کیلو ولت زمینی و هوایی- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف و 20 کیلو ولت زمینی و هوایی - نوبت دوم
 10. تعداد سه هزار دستگاه کنتور 2/1 مستعمل- نوبت دوم / مقداری تعداد سه هزار دستگاه کنتور 2/1 مستعمل نوبت دوم
 11. مناقصه خرید آسفالت از نوع توپکا و بیندر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت از نوع توپکا و بیندر
 12. مناقصه خرید 1200 عدد فیوز کات اوت پلیمری - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید 1200 عدد فیوز کات اوت پلیمری نوبت دوم
 13. فراخوان احداث 21630 متر خط لوله 6 نفت- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان احداث 21630 متر خط لوله 6 نفت- نوبت دوم
 14. مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا / مزایده, مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا
 15. مزایده یکدستگاه شیر سردکن / مزایده,مزایده یکدستگاه شیر سردکن
 16. مزایده وانت پیکان / مزایده,مزایده وانت پیکان
 17. مناقصه ماشین اسید پرکن باتری / آگهی مناقصه , مناقصه ماشین اسید پرکن باتری
 18. مزایده ششدانگ پلاک 946 ناحیه یک و دو بخش سه خرمشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 946 ناحیه یک و دو بخش سه خرمشهر
 19. مزایده واحدهای تجاری و مسکونی / مزایده,مزایده واحدهای تجاری و مسکونی
 20. مزایده یک واحد اپارتمان به میزان 72.01متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان به میزان 72.01متر
 21. فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات آزمایشگاه نوبت دوم / فراخوان شناسایی مشاور,فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات آزمایشگاه نوبت دوم
 22. مزایده عرصه یک قطعه زمین مساحت 15000متر / مزایده,مزایده عرصه یک قطعه زمین مساحت 15000متر
 23. مزایده راکتور استیل مواد شیمیایی / مزایده, مزایده راکتور استیل مواد شیمیایی
 24. مزایده یکباب عمارت 117/48متر / مزایده,مزایده یکباب عمارت 117/48متر
 25. مزایده دستگاه لبه زن پی وی سی مدل PA3008 / مزایده , مزایده دستگاه لبه زن پی وی سی مدل PA3008 نوبت اول
 26. مزایده املاک شامل زمین و منزل مسکونی / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و منزل مسکونی
 27. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 13 مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 13 مشهد
 28. مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب منزل
 29. مزایده فروش چرخ راسته جک 609 و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش چرخ راسته جک 609 و ...
 30. مزایده پلاک ثبتی بخش یک گناباد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک گناباد
 31. مزایده یخچال فریزر سایدبای ساید ... / مزایده, مزایده یخچال فریزر سایدبای ساید ...
 32. مزایده ملک به مساحت 4644.5متر با اقلام / مزایده,مزایده ملک به مساحت 4644.5متر با اقلام
 33. فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری / فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری
 34. مزایده ششدانگ زمین 487.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 487.5متر
 35. مزایده یک قطعه زمین بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 4 شیراز
 36. مزایده ششدانگ یکباب کارگاه مساحت 1048متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارگاه مساحت 1048متر
 37. مزایده فروش فرش نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش فرش نوبت دوم
 38. فراخوان فعالیتهای کتابخانه دانش آموز شامل پایگاه تغذیه سالم ، غرفه کتابفروشی ، آموزشگاه موسیقی دانش اموزی / فراخوان عمومی , فراخوان فعالیتهای کتابخانه دانش آموز شامل پایگاه تغذیه سالم ، غرفه کتابفروشی ، آموزشگاه موسیقی دانش اموزی
 39. مناقصه نصب 570 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نصب 570 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده نوبت دوم
 40. مناقصه تهیه تعدادی لباس فرم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه تعدادی لباس فرم
 41. مناقصه اجرای عملیات کارشناسی فنی املاک شهر و نقشه برداری UTM / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات کارشناسی فنی املاک شهر و نقشه برداری UTM
 42. مناقصه اجرای 9000 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فولادی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 9000 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فولادی نوبت دوم
 43. مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار با شماره 53 نوبت دوم / مزایده , مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار با شماره 53 نوبت دوم
 44. مزایده فروش 15 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 15 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 45. مزایده میزان 1.191 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 1.191 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 46. مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 146متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 146متر
 47. مناقصه اجرای 7500 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فولادی ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 7500 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فولادی ...نوبت دوم
 48. مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر بخش دوازده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر بخش دوازده
 49. مزایده بهره برداری از تعدادی غرف نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف نوبت دوم
 50. تجدید مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز .. تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز .. تجدید نوبت دوم
 51. فراخوان مناقصه انجام خدمات حقوقی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات حقوقی
 52. مناقصه طرح های مطالعاتی و اصلاح طرح هندسی در زمینه های حمل و نقل و ترافیک شهری / فراخوان, مناقصه طرح های مطالعاتی و اصلاح طرح هندسی در زمینه های حمل و نقل و ترافیک شهری
 53. مناقصه واگذاری تولید مصالح سنگ شکن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تولید مصالح سنگ شکن
 54. مناقصه آسفالت معابر مرحله اول - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه آسفالت معابر مرحله اول - نوبت دوم
 55. مناقصه تامین 143 نفر نیروی انسانی اداری مورد نیاز مراکز فرهنگی و امور دفتری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 143 نفر نیروی انسانی اداری مورد نیاز مراکز فرهنگی و امور دفتری...
 56. شناسایی پیمانکار جهت عملیات تولید انواع محصولات شیمیایی / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت عملیات تولید انواع محصولات شیمیایی
 57. مزایده واگذاری اجاره تعداد چند قطعه زمین با کاربری تجاری / خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره تعداد چند قطعه زمین با کاربری تجاری
 58. فراخوان مناقصه تهیه ، پخت و توزیع غذا در وعده های سه گانه در پروژه خط 2 قطار شهری شیراز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه ، پخت و توزیع غذا در وعده های سه گانه در پروژه خط 2 قطار شهری شیراز
 59. مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی سه خوابه / مزایده, مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی سه خوابه
 60. مزایده هشتاد سهم دیم مشاع از جمله 7975 سهم ششدانگ مرحله اول / مزایده,مزایده هشتاد سهم دیم مشاع از جمله 7975 سهم ششدانگ مرحله اول
 61. استعلام اجاره مکان نوبت دهی تلفنی و اینترنتی مرکز آموزش درمانی / استعلام اجاره مکان نوبت دهی تلفنی و اینترنتی مرکز آموزش درمانی
 62. مزایده تعداد 9 دستگاه وسایط نقلیه مستعمل مازاد بر نیاز / مزایده , مزایده تعداد 9 دستگاه وسایط نقلیه مستعمل مازاد بر نیاز
 63. مزایده فروش 13 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 13 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم
 64. تجدید مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت H منطقه سه تجدید 95.8.2 / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H منطقه سه نوبت اول 95.8.2
 65. تجدید مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز قسمت G منطقه سه تجدید نوبت اول / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G منطقه سه - تجدید نوبت اول
 66. تجدید مزایده فروش وسائط نقلیه نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش وسائط نقلیه نوبت دوم
 67. تجدید مزایده واگذاری عملیات تفکیک زباله تجدید نوبت اول 95.8.2 / تجدید مزایده,تجدید مزایده عملیات تفکیک زباله تجدید نوبت اول 95.8.2
 68. مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات اداری کامپیوتری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات اداری کامپیوتری
 69. استعلام واحد شنوایی سنجی / استعلام واحد شنوایی سنجی
 70. تجدید مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی
 71. مزایده مکان پارکینگ مرکز آموزشی درمانی شهید چمران نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده مکان پارکینگ مرکز آموزشی درمانی شهید چمران نوبت سوم
 72. مزایده واگذاری بوفه دانشجویی / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بوفه دانشجویی
 73. آگهی مناقصه عمومی خرید تعداد 7006 عدد تانکر آب آشامیدنی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید تعداد 7006 عدد تانکر آب آشامیدنی
 74. مزایده یکباب خانه 384 متر قدمت سی سال / مزایده,مزایده یکباب خانه 384 متر قدمت سی سال
 75. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری مگان / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری مگان
 76. ارزیابی کیفی احداث ساختمان مدیریت کمیته - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی احداث ساختمان مدیریت کمیته - نوبت دوم
 77. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پی کی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پی کی
 78. مزایده یک دستگاه خودرو سمند LX مدل 88... نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سمند LX مدل 88... نوبت دوم
 79. مزایده یکدستگاه هیدروکن نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه هیدروکن نوبت دوم
 80. مزایده فروش 9 دستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش 9 دستگاه خودرو
 81. آگهی مناقصه عملیات مربوط به بخش خدمات شهری.... / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه عملیات مربوط به بخش خدمات شهری.....
 82. مناقصه اجرای سیستم ارتینک و صاعقه گیر ایستگاه CGS آبادان تجدید / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم ارتینک و صاعقه گیر ایستگاه CGS آبادان تجدید
 83. مناقصه تولید ، حمل و پخش آسفالت جاده نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه تولید ، حمل و پخش آسفالت جاده نوبت سوم
 84. فراخوان مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های خرمکوشک و ادارات اطراف در منطقه اهواز / فراخوان مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های خرمکوشک و ادارات اطراف در منطقه اهواز
 85. تجدید فراخوان جابجایی دو خط لوله - تجدید / تجدید مناقصه ,فراخوان جابجایی دو خط لوله -تجدید
 86. مناقصه تهیه مصالح و تعمیرات تجهیزات چوبی PVC و MDF و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و تعمیرات تجهیزات چوبی PVC و MDF و ... نوبت دوم
 87. مناقصه خدمات پشتیبانی فنی و اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی فنی و اداری نوبت دوم
 88. مزایده محل انتشارات دانشجویی 95.8.2 / مزایده , مزایده محل انتشارات دانشجویی 95.8.2
 89. مزایده بوفه دانشجویی 95.8.2 / مزایده , مزایده محل بوفه دانشجویی
 90. تجدید فراخوان ارزیابی کیفی عملیات شستشو و رسوب زدایی چاه های زمین گرمایی... تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی عملیات شستشو و رسوب زدایی چاه های زمین گرمایی... تجدید نوبت دوم
 91. فراخوان پروژه انجام عملیات نصب برج و سیم کشی ورود و خروج... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان پروژه انجام عملیات نصب برج و سیم کشی ورود و خروج...
 92. فراخوان مناقصه نگهداری ، تعمیر و سرویس دستگاههای چاپ و تکثیر - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه نگهداری ، تعمیر و سرویس دستگاههای چاپ و تکثیر
 93. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 014 شمال (ب) سیاهمکان - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 014 شمال (ب) سیاهمکان - نوبت دوم
 94. مناقصه اجرای دیوار ساحلی تجدید / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوار ساحلی تجدید
 95. مزایده فروش ضایعات آهن آلات ، تابلوها... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات آهن آلات ، تابلوها....نوبت دوم
 96. فراخوان مناقصه عمومی خدمات امور نقلیه / فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی خدمات امور نقلیه
 97. مناقصه عملیات اجرایی دیوار سنگی مالون..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی دیوار سنگی مالون...
 98. مزایده فروش تعدادی از املاک در استان مرکزی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک در استان مرکزی
 99. مزایده یکباب اپارتمان با قدمت بیش از ده سال نوبت دوم / مزایده,ممزایده یکباب اپارتمان با قدمت بیش از ده سال نوبت دوم
 100. مزایده سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان
 101. مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 76.40متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 76.40متر
 102. مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 4 رشت / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 4 رشت
 103. مزایده اپارتمان مسکونی بخش دو رشت مرحله دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی بخش دو رشت مرحله دوم
 104. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه و ساختمان مرغداری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه و ساختمان مرغداری
 105. مناقصه تامین خدمات سرویس اداری و حمل و نقل خودرویی نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه تامین خدمات سرویس اداری و حمل و نقل خودرویی نوبت دوم
 106. آگهی مزایده عمومی واگذاری مکان جهت آژانس تاکسی سرویس- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی واگذاری مکان جهت آژانس تاکسی سرویس- نوبت دوم
 107. مزایده حضوری یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز / مزایده حضوری , مزایده حضوری یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز
 108. مزایده کارخانه برنج کوبی 1328متر نوبت اول / مزایده,مزایده کارخانه برنج کوبی 1328متر نوبت اول
 109. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه تبریز 197.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه تبریز 197.05متر
 110. مناقصه برق رسانی به روستاهای شیروان کاغی ... / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه برق رسانی به روستاهای شیروان کاغی ...
 111. مزایده فروش حق سرقفلی تعداد 4 باب مغازه جدید الاحداث نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش حق سرقفلی تعداد 4 باب مغازه جدید الاحداث نوبت دوم
 112. مزایده فروش اقلام یدکی راکد و مازاد بر نیاز آسیب دیده / مزایده, مزایده فروش اقلام یدکی راکد و مازاد بر نیاز آسیب دیده
 113. مزایده تعدادی از اقلام ضایعاتی خود را بشامل انواع مخزن آهنی / مزایده, مزایده تعدادی از اقلام ضایعاتی خود را بشامل انواع مخزن آهنی
 114. مزایده یک دستگاه انژکتور / مزایده,مزایده یک دستگاه انژکتور
 115. تجدید مناقصه وصول مطالبات آب بها وحق انشعاب درسطح منطقه سه- نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه وصول مطالبات آب بها وحق انشعاب درسطح منطقه سه- نوبت دوم
 116. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز- نوبت دوم ÷÷ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 117. مزایده فروش اموال اسقاط و از رده خارج / مزایده , مزایده فروش اموال اسقاط و از رده خارج
 118. مزایده واحد تجاری شماره 10 / آگهی مزایده عمومی,مزایده واحد تجاری شماره 10
 119. آگهی استعلام حمل قیر / آگهی استعلام حمل قیر
 120. مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای آمبولانس تیپ B / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای آمبولانس تیپ B
 121. فراخوان مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه مصالح سنگی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه مصالح سنگی
 122. مناقصه عملیات جدولگذاری معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جدولگذاری معابر
 123. آگهی مناقصه انجام عملیات غیر مکانیزه و هرس باردهی امور باغبانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام عملیات غیر مکانیزه و هرس باردهی امور باغبانی - نوبت دوم
 124. مناقصه کابلکشی 63 کیلوولت فیروزی - کلانتری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کابلکشی 63 کیلوولت فیروزی - کلانتری
 125. مزایده فروش ضایعات کارتن و حمل زباله های تر و خشک / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش ضایعات کارتن و حمل زباله های تر و خشک
 126. مناقصه خرید کابل خودنگهداری 20 کیلوولت ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کابل خودنگهداری 20 کیلوولت ...
 127. ارزیابی کیفی تامین خدمات مورد نیاز خود - نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی (شناسایی پیمانکاران) , ارزیابی کیفی تامین خدمات مورد نیاز خود - نوبت دوم
 128. مزایده منزل مسکونی به مساحت 171.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 171.5متر
 129. مزایده یک قطعه زمین مساحت 206متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 206متر
 130. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری با عرصه صد و ده متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری با عرصه صد و ده متر
 131. فراخوان تجهیز تعدادی از ساختمان ها به سیستم دوربین مدار بسته 95.8.2 / فراخوان , فراخوان تجهیز تعدادی از ساختمان ها به سیستم دوربین مدار بسته 95.8.2
 132. مزایده پلاک ثبتی زمین مزروعی مساحت سه هکتار / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زمین مزروعی مساحت سه هکتار
 133. مناقصه اتجام عملیات پارک ساحلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اتجام عملیات پارک ساحلی
 134. مزایده واگذاری فروش سه قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری فروش سه قطعه زمین نوبت دوم
 135. مناقصه تامین بارگیری حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن اتصالات و ... -تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین بارگیری حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن اتصالات و ... -تجدید
 136. مزایده فروش عرصه و اعیان پلاک ثبتی یک قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان پلاک ثبتی یک قطعه زمین نوبت دوم
 137. مزایده خانه و محوطه به مساحت 100.9متر / مزایده,مزایده خانه و محوطه به مساحت 100.9متر
 138. مزایده ملک به مساحت 560متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 560متر مرحله دوم
 139. مزایده ششدانگ مزرعه و قنات حسن اباد مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ مزرعه و قنات حسن اباد مرحله اول
 140. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش شش مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش شش مشهد
 141. مزایده ششدانگ ملکی با عرصه 407متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی با عرصه 407متر
 142. مزایده ملک تجاری به مساحت 40متر / مزایده,مزایده ملک تجاری به مساحت 40متر
 143. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید
 144. مزایده زمین مسکونی و زمین مسکونی با ده درصد تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی و زمین مسکونی با ده درصد تجاری نوبت دوم
 145. مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1060 / مزایده,مزایده سراسری املاک و مستغلات شماره 1060
 146. فراخوان ...F/P '' RENQIU نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان F/P '' RENQIU نوبت دوم
 147. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، خدمات گازبانی.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، خدمات گازبانی.... نوبت دوم
 148. اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای عملیات باقیمانده سد مخزنی-اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , فراخوان اجرای عملیات باقیمانده سد مخزنی -اصلاحیه
 149. مزایده فروش مقدار حدودا 200 تن لوله های ریفرمر / آگهی مزایده , مزایده فروش مقدار حدودا 200 تن لوله های ریفرمر
 150. مزایده اجاره منافع تعداد 9 باب از مغازه های حجاری .... / مزایده عمومی, مزایده اجاره منافع تعداد 9 باب از مغازه های حجاری ....
 151. مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت دویست متر
 152. مزایده املاک شامل زمین خشکه زاری و خانه سرا / مزایده,مزایده املاک شامل زمین خشکه زاری و خانه سرا
 153. مزایده ششدانگ اپارتمان اداری / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اداری
 154. مزایده فروش چهار قطعه از اراضی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش چهار قطعه از اراضی نوبت دوم
 155. مناقصه خرید کنتور / مناقصه, مناقصه خرید کنتور
 156. مناقصه خرید شانزده دستگاه سرور و متعلقات مربوطه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید شانزده دستگاه سرور و متعلقات مربوطه نوبت دوم
 157. مزایده 475 سهم از شرکت توس سیر / مزایده 475 سهم از شرکت توس سیر
 158. ارزیابی کیفی جهت شناسایی و انتخاب مشاور بمنظور تهیه طرح جامع عمرانی گمرکات- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی جهت شناسایی و انتخاب مشاور بمنظور تهیه طرح جامع عمرانی گمرکات- نوبت دوم
 159. مناقصه انجام خدمات فنی ، تهیه و تامین وسائط نقلیه جهت اداره خدمات فنی چاهها زاگرس جنوبی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات فنی ، تهیه و تامین وسائط نقلیه جهت اداره خدمات فنی چاهها زاگرس جنوبی
 160. فراخوان پیگیری و وصول مطالبات مشترکین نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان پیگیری و وصول مطالبات مشترکین نوبت دوم
 161. فراخوان انجام عملیات لرزه نگاری سه بعدی برای شناسایی دقیق ساختار مخزنی .. / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان انجام عملیات لرزه نگاری سه بعدی برای شناسایی دقیق ساختار مخزنی ..
 162. مزایده پلاک ثبتی بخش سه حوزه ثبتی آمل نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه حوزه ثبتی آمل نوبت اول
 163. فراخوان مناقصه تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی ... تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی ... تجدید نوبت دوم
 164. تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG بلوار شاهد همدان / تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG بلوار شاهد همدان
 165. مناقصه اجرای عملیات ایستگاه های (CGS,DRS) خط تغذیه 8 حمیل- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات ایستگاه های (CGS,DRS) خط تغذیه 8 حمیل- نوبت دوم
 166. مناقصه خدمات نظافت و شستشوی ناوگان خط 5 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات نظافت و شستشوی ناوگان خط 5 ... نوبت دوم
 167. مناقصه یک دستگاه شخصی ساز کارت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یک دستگاه شخصی ساز کارت نوبت دوم
 168. مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206
 169. مناقصه فروش مقدار حدودا 200 تن لوله های ریفرمر / آگهی مناقصه , مناقصه فروش مقدار حدودا 200 تن لوله های ریفرمر
 170. فروش تاور کرین / فروش تاور کرین
 171. همایش بررسی الزامات و چالش های قراردادهای مشارکت95.8.2 / همایش بررسی الزامات و چالش های قراردادهای مشارکت95.7.17
 172. دهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان مدیران جوان 95.8.2 / دهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان مدیران جوان 95.8.2
 173. مزایده ششدانگ ملک بخش شش تهران / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش شش تهران
 174. مزایده فروش سهام شرکت تعاونی پره شهدا کلاسه 950307 / مزایده, مزایده فروش سهام شرکت تعاونی پره شهدا کلاسه 950307
 175. مزایده پلاک ثبتی با عرصه 328متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه 328متر نوبت اول
 176. مزایده ساختمان مسکونی 252متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی 252متر نوبت دوم
 177. مزایده یک دستگاه سوراخ زن سه محوره / مزایده,مزایده یک دستگاه سوراخ زن سه محوره
 178. مزایده مرغداری و دو قطعه زمین و منزل مسکونی / مزایده,مزایده مرغداری و دو قطعه زمین و منزل مسکونی
 179. مناقصه مقدار 200 تن پودر ماهی مورد نیاز امور دامپروری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مقدار 200 تن پودر ماهی مورد نیاز امور دامپروری
 180. مزایده فروش ضایعات لاینر از جنس فولاد منگنزی و غیره / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات لاینر از جنس فولاد منگنزی و غیره
 181. مزایده کالاهای تحت اختیار خود- 95.08.02 / مزایده , مزایده کالاهای تحت اختیار خود -95.08.02
 182. مناقصه پروژه Above ground نمودن خط oily water مجتمع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه Above ground نمودن خط oily water مجتمع
 183. مناقصه خرید تعداد 1250 عدد تبلت با سیستم عامل اندروید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1250 عدد تبلت با سیستم عامل اندروید
 184. مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه اکو کاردیوگرافی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه اکو کاردیوگرافی
 185. مناقصه پیمانسپاری امور تولیدی و پشتیبانی صنعت نسوز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانسپاری امور تولیدی و پشتیبانی صنعت نسوز- نوبت دوم
 186. فراخوان مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق
 187. مناقصه راهبری خودروهای استیجاری .... / مناقصه راهبری خودروهای استیجاری ....
 188. مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه قطعه 15 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه قطعه 15 تفکیکی
 189. تمدید مناقصه خرید GAS CHILLER COLD BO

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...