مناقصه و مزایده تاریخ 95.7.29 در سایت پارس نماد

مناقصه و مزایده تاریخ 95.7.29 در سایت پارس نماد

 1. مناقصه تامین , حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری ... -نوبت دوم / مناقصه تامین , حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری ...نوبت دوم
 2. تجدید مناقصه حفر چاه و.... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حفر چاه و....
 3. مزایده فروش فراخوان عمومی املاک در کاربری های مختلف / مزایده,مزایده فروش فراخوان عمومی املاک در کاربری های مختلف
 4. مزایده سواری پژو 206 / مزایده, مزایده سواری پژو 206
 5. مزایده ملک به صورت اسکلت بتنی یکباب خانه / مزایده,مزایده ملک به صورت اسکلت بتنی یکباب خانه
 6. مزایده سهم آب و زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده سهم آب و زمین کشاورزی نوبت اول
 7. مناقصه خرید 12 لینک تجهیزات 120 شماره ای ABWIREDLC / مناقصه عمومی یک مرحله‎ای , مناقصه خرید 12 لینک تجهیزات 120 شماره ای ABWIREDLC
 8. مزایده ششدانگ ملک با عرصه صد و نود متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه صد و نود متر نوبت اول
 9. فراخوان OIL TEST CENTRIFUGE PETROTEST ..... / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان OIL TEST CENTRIFUGE PETROTEST .....
 10. مناقصه یو پی اس 2KVA ..... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یو پی اس 2KVA .....
 11. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب دکان مرحله اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب دکان مرحله اول
 12. مزایده ششدانگ پلاک 6051 فرعی از 43اصلی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 6051 فرعی از 43اصلی بخش دو
 13. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان واحد مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان واحد مسکونی نوبت دوم
 14. فراخوان مناقصه جمع آوری خط لوله 6 اینچ قدیمی... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان مناقصه جمع آوری خط لوله 6 اینچ قدیمی... نوبت دوم
 15. فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور حجمی خدمات پشتیبانی عمومی مورد نیاز ادارات و ساختمانهای... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور حجمی خدمات پشتیبانی عمومی مورد نیاز ادارات و ساختمانهای... نوبت دوم
 16. مزایده ساختمان مسکونی شامل طبقه دوم و سوم نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی شامل طبقه دوم و سوم نوبت دوم
 17. مزایده یک واحد اپارتمان 185متر کاربری فعلی تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان 185متر کاربری فعلی تجاری نوبت اول
 18. مناقصه طراحی و اجرای سیستم تامین برق خورشیدی - بادی (توام) ایستگاه بی سیم مهدیشهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه طراحی و اجرای سیستم تامین برق خورشیدی - بادی (توام) ایستگاه بی سیم مهدیشهر
 19. فراخوان ارزیابی کیفی استم گذاری شیرهای معلق و مدفون نمودن شیرهای... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی استم گذاری شیرهای معلق و مدفون نمودن شیرهای... نوبت دوم
 20. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی نوبت دوم
 21. مناقصه TUBE TEFLON نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه TUBE TEFLON نوبت دوم
 22. مزایده یخچال فریزر و ... / آگهی مزایده,مزایده یخچال فریزر و ...
 23. مناقصه پروژه احداث تجهیزات فرآیندی در واحد بهره برداری و نمکزدایی رگ سفید 2 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث تجهیزات فرآیندی در واحد بهره برداری و نمکزدایی رگ سفید 2 نوبت دوم
 24. مناقصه عمومی خرید سکسیونر / مناقصه , مناقصه خرید سکسیونر
 25. مناقصه پشتیبانی فنی و راه اندازی مرکز تماس فنی و فروش ...نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه پشتیبانی فنی و راه اندازی مرکز تماس فنی و فروش ...نوبت دوم
 26. مناقصه نیرو رسانی به ایستگاه پمپاژ آب مجتمع شهید کسایی / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه نیرو رسانی به ایستگاه پمپاژ آب مجتمع شهید کسایی
 27. مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه ویژه اقتصادی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه ویژه اقتصادی
 28. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه دوم طبقه یک / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه دوم طبقه یک
 29. تجدید مناقصه بیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و .... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه بیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و ....
 30. مزایده طبقه سوم یک واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده طبقه سوم یک واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم
 31. مناقصه خرید بشکه مقوایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بشکه مقوایی
 32. مزایده یک دستگاه خط زن و برش ام دی اف / مزایده,مزایده یک دستگاه خط زن و برش ام دی اف
 33. فراخوان مناقصه احداث ساختمان مرکز ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث ساختمان مرکز ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز نوبت دوم
 34. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 148/9متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 148/9متر
 35. مزایده یک باب پارکینگ آستانه / آگهی مزایده,مزایده یک باب پارکینگ آستانه
 36. فراخوان تهیه و نصب دوربین های مورد نیاز ساختمان ستاد مرکزی / آگهی فراخوان,فراخوان تهیه و نصب دوربین های مورد نیاز ساختمان ستاد مرکزی
 37. مناقصه خرید غذای پرسنل نیروگاه شهید مفتح 95.7.29 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید غذای پرسنل نیروگاه شهید مفتح 95.7.29
 38. مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه گیربکس واسطه محرک فن و / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه گیربکس واسطه محرک فن و ...
 39. مزایده منزل مسکونی بخش دو ایذه / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو ایذه
 40. مزایده یک دستگاه اینکوباتور جهت جوجه کشی تخم شتر مرغ 95.7.29 / مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اینکوباتور جهت جوجه کشی تخم شتر مرغ 95.7.29
 41. مزایده مزایده یک دستگاه دریل ستونی / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه دریل ستونی
 42. مزایده سه تخته فرش دست بافت / مزایده, مزایده سه تخته فرش دست بافت
 43. مزایده مقدار 600 متر مربع سنگ گرانیت / مزایده,مزایده مقدار 600 متر مربع سنگ گرانیت
 44. مزایده ملک پلاک ثبتی بخش دو ثبت قم نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی بخش دو ثبت قم نوبت دوم
 45. مزایده ملک مغازه در طبقه فوقانی مجتمع تجاری 4 طبقه / مزایده,مزایده ملک مغازه در طبقه فوقانی مجتمع تجاری 4 طبقه
 46. مزایده تعداد 10 دستگاه توستر و ... / مزایده,مزایده تعداد 10 دستگاه توستر و...
 47. مناقصه خرید پکیج سیستم PASS آتش نشانی نوبت دوم / تجدید مناقصه خرید پکیج سیستم PASS آتش نشانی نوبت دوم
 48. آگهی شناسایی شناخت ، تحلیل و پیاده سازی فرآیندها.... / آگهی شناسایی پیمانکاران , آگهی شناسایی شناخت ، تحلیل و پیاده سازی فرآیندها....
 49. مناقصه تولید قطعات مکانیکی در اصفهان / مناقصه, مناقصه تولید قطعات مکانیکی در اصفهان
 50. مناقصه تولید قطعات مکانیکی / مناقصه, مناقصه تولید قطعات مکانیکی
 51. مزایده یک دستگاه ماشین بافندگی / مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین بافندگی
 52. فراخوان مزایده اقلام ضایعاتی نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی نوبت دوم
 53. فراخوان خرید انواع بال ولو -نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید انواع بال ولو -نوبت دوم
 54. مناقصه انجام عملیات امدادرسانی و روستایی.... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات امدادرسانی و روستایی... -نوبت دوم
 55. مزایده 24 تخته فرش ماشینی / مزایده, مزایده 24 تخته فرش ماشینی
 56. مزایده یک دستگاه نانوایی درارباینگ چدنی .... / مزایده,مزایده یک دستگاه نانوایی درارباینگ چدنی
 57. مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه , ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه , ... -نوبت دوم
 58. مناقصه ارائه خدمات کارگری جهت کارخانه آسفالت- سنگ شکن، قطعات بتنی و زیرسازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ارائه خدمات کارگری جهت کارخانه آسفالت- سنگ شکن، قطعات بتنی و زیرسازی نوبت دوم
 59. مناقصه GATEVALVE نوبت دوم / مناقصه GATEVALVE نوبت دوم
 60. مزایده قطعه زمین پلاک سی از سه پلاک 25 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین پلاک سی از سه پلاک 25 اصلی نوبت اول
 61. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش سه سبزوار
 62. مزایده ملک متراژ کل 100.05متر / مزایده,مزایده ملک متراژ کل 100.05متر
 63. تمدید مناقصه خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویری- تمدید / تمدید مناقصه ،مناقصه خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویری- تمدید
 64. مزایده ششدانگ اپارتمان هشتاد و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان هشتاد و شش متر
 65. مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 85.02متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 85.02متر
 66. فراخوان پیگیری و وصول مطالبات / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان پیگیری و وصول مطالبات
 67. مزایده یک باب فضای آموزشی / آگهی مزایده,مزایده یک باب فضای آموزشی
 68. مزایده ملک اپارتمان تجاری مساحت مفید 29.76متر / مزایده,مزایده ملک اپارتمان تجاری مساحت مفید 29.76متر
 69. مزایده فروش 2 دستگاه خودرو سواری وانت پیکان... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 2 دستگاه خودرو سواری وانت پیکان... نوبت دوم
 70. مزایده اجاره پارکینگ جمهوری / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ جمهوری
 71. مزایده یک قطعه زمین دستارمی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دستارمی نوبت اول
 72. مزایده یک دستگاه فریزر ویترنی سه درب ایستاده فروشگاهی / مزایده , مزایده یک دستگاه فریزر ویترنی سه درب ایستاده فروشگاهی نوبت اول
 73. مزایده یک قطعه زمین مساحت 953متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 953متر نوبت دوم
 74. مزایده مقدار 600 جز از 5000 جز از 35000 جز 350 سهم مشاع / مزایده,مزایده مقدار 600 جز از 5000 جز از 35000 جز 350 سهم مشاع
 75. مناقصه طراحی و احداث پل هوایی عابر پیاده در شهر ستان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه طراحی و احداث پل هوایی عابر پیاده در شهرستان مرحله اول
 76. مناقصه اجرای عملیات خاکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات خاکی مرحله اول
 77. مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی سیستم بنز مدل 75 / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی سیستم بنز مدل 75
 78. مزایده تابلو فرش شام آخر ... / مزایده , مزایده تابلو فرش شام آخر ... نوبت اول
 79. مزایده فروش دیزل ژنراتور با موتور ولوو نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دیزل ژنراتور با موتور ولوو نوبت دوم
 80. مزایده یک دستگاه خودرو تویوتا / مزایده یک دستگاه خودرو تویوتا
 81. مزایده پلاک به شماره فرعی 3293 اصلی 115 بخش سه / مزایده,مزایده پلاک به شماره فرعی 3293 اصلی 115 بخش سه
 82. مزایده واگذاری اماکن ورزشی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اماکن ورزشی نوبت دوم
 83. مناقصه عملیات حسابرسی سال 1395 / مناقصه عملیات حسابرسی سال 1395
 84. فراخوان مناقصه تهیه حمل و نصب بلوک های ترافیکی (نیوجرسی ) نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه حمل و نصب بلوک های ترافیکی (نیوجرسی ) ..... نوبت دوم
 85. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه , ایستگاههای تقلیل .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه , ایستگاههای تقلیل .... نوبت دوم
 86. مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی سیستم بنز مدل 1975 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی سیستم بنز مدل 1975
 87. مناقصه احداث خیابان خایدالو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث خیابان خایدالو
 88. مزایده فروش مایع ظرفشویی ریکا / آگهی مزایده , مزایده فروش مایع ظرفشویی ریکا
 89. فراخوان تهیه و حمل تجهیزات و شیرآلات آبیاری بارانی ... / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان تهیه و حمل تجهیزات و شیرآلات آبیاری بارانی ...
 90. مزایده ششدانگ اپارتمان 151.64متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 151.64متر نوبت اول
 91. مزایده یک دستگاه وانت مزدا / مزایده یک دستگاه وانت مزدا
 92. مزایده یک دستگاه تاکسی سواری پژو 406 جی ال ایکس / مزایده یک دستگاه تاکسی سواری پژو 406 جی ال ایکس
 93. مزایده یک پراید مدل 80 / مزایده یک پراید مدل 80
 94. فراخوان احداث قطعات تجاری و اداری / فراخوان احداث قطعات تجاری و اداری
 95. مزایده سواری کارتویوتا لندکروز تیپ GXR / مزایده سواری کارتویوتا لندکروز تیپ GXR
 96. مناقصه عملیات تکمیل سیستم سرمایشی خانه ژیمناستیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیل سیستم سرمایشی خانه ژیمناستیک
 97. تجدید مزایده اجاره بازارچه ولیعصر (عج) واقع در بلوار امام حسین ... / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره بازارچه ولیعصر (عج) واقع در بلوار امام حسین ...
 98. مناقصه زیرسازی و جدولگذاری دور برگردون زیرگذر مترو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدولگذاری دور برگردون زیرگذر مترو
 99. مزایده ملک ششدانگ زمین با بنای احداثی 84.63متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین با بنای احداثی 84.63متر نوبت اول
 100. مزایده ششدانگ سه قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین
 101. مزایده ملک با عرصه دویست و هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه دویست و هشتاد متر نوبت اول
 102. مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 25 فرعی از 3116 بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 25 فرعی از 3116 بخش یک
 103. مناقصه تعدادی لوازم یدکی مربوط به FMC HYDRAULIC ACTUATOR MODEL HY-175 تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تعدادی لوازم یدکی مربوط به FMC HYDRAULIC ACTUATOR MODEL HY-175 تجدید- نوبت دوم
 104. مزایده وانت سایپا تیپ 151 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده وانت سایپا تیپ 151
 105. مناقصه کاشت و نگهداری درختان در محدوده کال کشف رود / آگهی مناقصه, مناقصه کاشت و نگهداری درختان در محدوده کال کشف رود
 106. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 107. مناقصه عملیات تامین برق ایستگاه دوم آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تامین برق ایستگاه دوم آتش نشانی
 108. مناقصه انجام عملیات نگهداری سایتهای BTS و ریپیتر و لینکهای ارتباطی BSC-BTS - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نگهداری سایتهای BTS و ریپیتر و لینکهای ارتباطی BSC-BTS - نوبت دوم
 109. مزایده یک دستگاه لیفتراک 3 تن / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک 3 تن
 110. مزایده دو سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ یکباب مغازه نوبت اول
 111. مزایده یک قطعه زمین پشته مساحت 300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پشته مساحت 300متر
 112. مزایده 26 دستگاه تئودولیت و ... / آگهی مزایده , مزایده 26 دستگاه تئودولیت ...
 113. مزایده ملک با عرصه مساحت ابرازی هفتاد متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه مساحت ابرازی هفتاد متر
 114. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی
 115. مزایده ششدانگ زمین با اعیان مشتمل بر کارخانه برنجکوبی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با اعیان مشتمل بر کارخانه برنجکوبی
 116. مزایده یک واحد اپارتمان مسکن مهر 57.62متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مسکن مهر 57.62متر نوبت اول
 117. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 153.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عرصه 153.75متر
 118. مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود
 119. مزایده یک قطعه زمین خانه 328.8متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه 328.8متر نوبت دوم
 120. مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت سیصد متر نوبت دوم
 121. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش سه اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش سه اهواز
 122. مزایده سه تخته فرش 12 متری 750 شانه نگین مشهد / آگهی مزایده, مزایده سه تخته فرش 12 متری 750 شانه نگین مشهد
 123. مزایده چهار هزار سهم مشاع پلاک 72 کاهی بخش 5 بجنورد / مزایده,مزایده چهار هزار سهم مشاع پلاک 72 کاهی بخش 5 بجنورد
 124. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش یک یزد / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش یک یزد
 125. مزایده فروش یک دستگاه یخچال فیلور فیلکو و ... / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه یخچال فیلور فیلکو و ...
 126. مزایده سه دستگاه مالش و یک دستگاه مدیلتون کارخانه چایسازی -95.07.29 / مزایده,مزایده سه دستگاه مالش و یک دستگاه مدیلتون کارخانه چایسازی -95.07.29
 127. مزایده سه دهنه مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دهنه مغازه نوبت اول
 128. مزایده ششدانگ دو باب مغازه قطعات یک و دو نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب مغازه قطعات یک و دو نوبت اول
 129. مزایده فروش یکدستگاه تراش سی ان سی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یکدستگاه تراش سی ان سی و ...
 130. مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 1000متر
 131. مزایده ملک به متراژ کل پانصد متر / مزایده,مزایده ملک به متراژ کل پانصد متر
 132. مزایده ملک ششدانگ با عرصه 220متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ با عرصه 220متر نوبت اول
 133. فراخوان اجرای عملیات باقیمانده ابنیه و تاسیسات ساختمان.... / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات باقیمانده ابنیه و تاسیسات ساختمان...
 134. مزایده خودرو نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده خودرو نوبت دوم
 135. مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از املاک و مستغلات / آگهی مزایده,مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از املاک و مستغلات
 136. مزایده اجاره واحد های تجاری تجدید / مزایده اجاره واحد های تجاری تجدید
 137. مناقصه اجرای فاز اول مجموعه فرهنگی ورزشی شهید یاغچیان تبریز نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای فاز اول مجموعه فرهنگی ورزشی شهید یاغچیان تبریز نوبت دوم
 138. مناقصه احداث واریانت گردنه پای آستان شهرستان کوهدشت و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه احداث واریانت گردنه پای آستان شهرستان کوهدشت و ...
 139. مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز جهت مجازی سازی.... تجدید / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز جهت مجازی سازی... تجدید
 140. مزایده فروش 108 سیر مشاع از 240 سیر پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده فروش 108 سیر مشاع از 240 سیر پلاک ثبتی نوبت اول
 141. مناقصه خرید اقلام عمومی و یدکی 01 تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید اقلام عمومی و یدکی 01 تجدید نوبت دوم
 142. مناقصه تکمیل 5 کیلومتر انتهایی پروژه احداث باند دوم محور ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل 5 کیلومتر انتهایی پروژه احداث باند دوم محور ... نوبت دوم
 143. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت پنجاه و نه متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت پنجاه و نه متر
 144. مزایده یک قطعه زمین به صورت باغ مرکبات نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به صورت باغ مرکبات نوبت اول
 145. مزایده 100 سیر مشاع از240 سیر یک قطعه ملک نوبت اول / مزایده,مزایده 100 سیر مشاع از240 سیر یک قطعه ملک نوبت اول
 146. اصلاحیه مناقصه لوازم مصرفی آزمایشگاهی -اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه لوازم مصرفی آزمایشگاهی -اصلاحیه
 147. مزایده لیست اموال اسقاط و بلااستفاده شبکه بهداشت شوش / مزایده لیست اموال اسقاط و بلااستفاده شبکه بهداشت شوش
 148. استعلام عمق کف شکنی چاههای بهره برداری در 12 محدوده / استعلام عمق کف شکنی چاههای بهره برداری در 12 محدوده
 149. اصلاحیه مناقصه پروژه آبرسانی -اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه پروژه آبرسانی -اصلاحیه
 150. استعلام چسب پانسمان wayvare 4*6 / استعلام , استعلام چسب پانسمان wayvare 4*6
 151. استعلام کارت خطوط داخلی 0.16C EXP به همراه اجرا / استعلام, استعلام کارت خطوط داخلی 0.16C EXP به همراه اجرا
 152. استعلام ملزومات اداری ، برقی / استعلام, استعلام ملزومات اداری ، برقی
 153. استعلام چهارپورت و دوپورت به همراه آنتن و قرائتگر وتگ و کابل مربوطه RFID READER / استعلام, استعلام چهارپورت و دوپورت به همراه آنتن و قرائتگر وتگ و کابل مربوطه RFID READER
 154. استعلام انواع پروفیل ورق پانچ قفل حیاطی و آویز کتابی لولا سرنیزه ضد زنگ تینر / استعلام, استعلام انواع پروفیل ورق پانچ قفل حیاطی و آویز کتابی لولا سرنیزه ضد زنگ تینر
 155. استعلام کاغذ A4 پیپر وان / استعلام, استعلام کاغذ A4 پیپر وان
 156. استعلام هارد سرور 300 گیگی... / استعلام, استعلام هارد سرور 300 گیگی...
 157. استعلام لوح فشرده CCNA و ... / استعلام, استعلام لوح فشرده CCNA و ...
 158. استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات اداری
 159. استعلام دستگاه سانترال / استعلام,استعلام دستگاه سانترال
 160. استعلام لوازم آژیر خطر / استعلام,استعلام لوازم آژیر خطر
 161. استعلام ماژول مسیریاب / استعلام,استعلام ماژول مسیریاب
 162. استعلام فیلتر آبگیر دیزل / استعلام, استعلام فیلتر آبگیر دیزل
 163. استعلام FAST RECORDER FLUKE / استعلام, استعلامFAST RECORDER FLUKE
 164. استعلام تیوپ اکومولاتور هیدرولیک / استعلام, استعلام تیوپ اکومولاتور هیدرولیک
 165. مزایده پلاک ثبتی 147 از پلاک 9 کلاسه 920094 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 147 از پلاک 9 کلاسه 920094
 166. مزایده فروش 5 قطعه عرصه و اعیان کلاسه 950280 نوبت اول / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه عرصه و اعیان کلاسه 950280 نوبت اول
 167. همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران مرکز همایش های بین المللی کیش95.7.29 / همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه ایران مرکز همایش های بین المللی کیش95.7.29
 168. مزایده یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی 15 کلاسه 950385 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی 15 کلاسه 950385
 169. مزایده یک دستگاه ساختمان کلاسه 950373 / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان کلاسه 950373
 170. دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها / دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها
 171. مزایده یک دستگاه پراید جی ال ایکس ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پراید جی ال ایکس ای
 172. مزایده تعدادی از اقلام مصرفی واگن های مسافری / مزایده ,مزایده تعدادی از اقلام مصرفی واگن های مسافری
 173. مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های کامپیوتری Passive نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های کامپیوتری Passive نوبت دوم
 174. مناقصه اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی نوبت دوم
 175. مناقصه نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز
 176. مناقصه پروژه بهسازی و مرمت ابنیه ، زیرساختهای تاسیسات مکانیکی و برقی...نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه بهسازی و مرمت ابنیه ، زیرساختهای تاسیسات مکانیکی و برقی...نوبت دوم
 177. مناقصه احداث ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی
 178. مزایده فروش ملک به صورت انبار تجاری / مزایده,مزایده فروش ملک به صورت انبار تجاری
 179. مناقصه COMPRESOR RKR نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه COMPRESOR RKR نوبت دوم
 180. مناقصه خرید ۲۰۰۰ عدد باطری / مناقصه ، مناقصه خرید ۲۰۰۰ عدد باطری
 181. مزایده پانزده راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی .... / آگهی مزایده, مزایده پانزده راس گاو غیرآبستن غیر اقتصادی ....
 182. مناقصه واگذاری خدمات مشاوره تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات مشاوره تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک
 183. تجدید مناقصه اجاره 13 دستگاه خودروی پژو یا سمند / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه اجاره 13 دستگاه خودروی پژو یا سمند
 184. مزایده حدود 60 تن ماهی گرمابی / آگهی مزایده, مزایده حدود 60 تن ماهی گرمابی
 185. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در مجموعه گردشگری (سرای فرهنگ و هنر) ...... / فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت , فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در مجموعه گردشگری (سرای فرهنگ و هنر) ......
 186. مزایده حدود 13 هکتار زمین / مزایده,مزایده حدود 13 هکتار زمین
 187. مناقصه خرید حدود پانصد هزار سبد میوه- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید حدود پانصد هزار سبد میوه- نوبت دوم
 188. فراخوان واگذاری عاملیت فروش سرویس ADSL- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری عاملیت فروش سرویس ADSL- نوبت دوم
 189. مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده و تبلیغات محیطی شهر / مزایده اجاره پلهای هوایی عابر پیاده و تبلیغات محیطی شهر
 190. فراخوان مناقصه خرید نصب و راه اندازی سه لینگ SDH نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید نصب و راه اندازی سه لینگ SDH نوبت دوم
 191. مزایده یک دستگاه پژو روا / مزایده,مزایده یک دستگاه پژو روا
 192. مناقصه تکمیل ثبت اسناد و املاک- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ثبت اسناد و املاک- نوبت دوم
 193. مزایده ملک شامل منزل مسکونی 318متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک شامل منزل مسکونی 318متر مرحله اول
 194. مناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 180 مارون - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 180 مارون - نوبت دوم
 195. مزایده تعداد 58 دستگاه خودرو.... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 58 دستگاه خودرو....
 196. فراخوان ارزیابی کیفی احداث فاز اول تقاطع غیر همسطح ورودی ... / فراخوان ارزیابی کیفی توان اجرای کار , ، فراخوان ارزیابی کیفی احداث فاز اول تقاطع غیر همسطح ورودی ..
 197. مناقصه بهسازی سنگفرش از پارک صدف ... 95/7/27 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی سنگفرش از پارک صدف ... 95/7/27
 198. نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...