مناقصه و مزایده تاریخ 95.7.28 در سایت

مناقصه و مزایده تاریخ 95.7.28 در سایت

 1. مزایده تعدادی خودروی سواری تا مدل 1388 / آگهی مزایده,مزایده تعدادی خودروی سواری تا مدل 1388
 2. مزایده تعدادی از دستگاههای گیم / مزایده تعدادی از دستگاههای گیم
 3. فراخوانODU FOR RADIO SM MODEL ASNK 7/8 / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه ODU FOR RADIO SM MODEL ASNK 7/8
 4. فراخوان آب شیرین کن / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان آب شیرین کن
 5. فراخوان احداث 21630 متر خط لوله 6 نفت / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان احداث 21630 متر خط لوله 6 نفت
 6. مناقصه کنترل ولو فشار و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کنترل ولو فشار و ...
 7. ارزیابی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزیابی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی
 8. مناقصه خرید ورق کورتن استیل و تسمه کورتن استیل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ورق کورتن استیل و تسمه کورتن استیل
 9. مناقصه اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی
 10. مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های کامپیوتری Passive / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های کامپیوتری Passive
 11. مناقصه 4.000 کیلوگرم عایق AGM ... / مناقصه , مناقصه 4.000 کیلوگرم عایق AGM ...
 12. مزایده فروش تعدادی خودروی قابل شماره گذاری و مازاد بر نیاز نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی خودروی قابل شماره گذاری و مازاد بر نیاز نوبت دوم
 13. مناقصه انجم عملیات دمونتاژ، بسته بندی ، جابجایی یک واحد گازی BBC / مناقصه , مناقصه انجم عملیات دمونتاژ، بسته بندی ، جابجایی یک واحد گازی BBC نوبت اول
 14. مناقصه رباط کریم , واگذاری خدمات خودروی سواری ( آژانس / مناقصه رباط کریم , واگذاری خدمات خودروی سواری ( آژانس
 15. مزایده فروش ملک تجاری با عرصه 367متر و اعیان 320متر نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش ملک تجاری با عرصه 367متر و اعیان 320متر نوبت سوم
 16. فراخوان تجدید مناقصه تامین نیروی نگهبان مرکز آموزش بابلسر نوبت دوم / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین نیروی نگهبان مرکز آموزش بابلسر نوبت دوم
 17. مزایده اجاره غرفه اغذیه فروشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه اغذیه فروشی
 18. مزایده یک دستگاه لاستیک درار ، یک دستگاه پمپ بنزین نیتروژن....نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه لاستیک درار ، یک دستگاه پمپ بنزین نیتروژن.... نوبت دوم
 19. مزایده عرصه و اعیانات و تجهیزات و تاسیسات ، کمپرسور چهار سیلندر ، کندانسور بارانی .... / مزایده,مزایده عرصه و اعیانات و تجهیزات و تاسیسات ، کمپرسور چهار سیلندر ، کندانسور بارانی ....
 20. مزایده ششدانگ زمین مساحت 176.06متر بخش 28 گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 176.06متر بخش 28 گیلان نوبت اول
 21. مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی راههای منتهی به مرزهای ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی راههای منتهی به مرزهای ... نوبت دوم
 22. فراخوان انجام امور حجمی خدمات پشتیبانی عمومی مورد نیاز ادارات و ساختمان های شرکت / فراخوان , فراخوان انجام امور حجمی خدمات پشتیبانی عمومی مورد نیاز ادارات و ساختمان های شرکت نوبت اول
 23. فراخوان مناقصه جمع آوری خط لوله 6 اینچ قدیمی... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه جمع آوری خط لوله 6 اینچ قدیمی ... نوبت اول
 24. مناقصه جهت خرید خدمات مشاوره / مناقصه جهت خرید خدمات مشاوره
 25. فراخوان الکتروپمپ / فراخوان , فراخوان الکتروپمپ
 26. مناقصه حمل 5000 تن قیر از پالایشگاه های کشور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل 5000 تن قیر از پالایشگاه های کشور نوبت دوم
 27. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات
 28. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2500متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2500متر مرحله اول
 29. مزایده خودروی ام وی اف / آگهی مزایده ,مزایده خودروی ام وی اف
 30. تجدید مزایده تهیه و تامین چرخ دستی مناسب جهت حمل بار و مسافر نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , تجدید مزایده تهیه و تامین چرخ دستی مناسب جهت حمل بار و مسافر نوبت دوم
 31. مناقصه طرح قرارداد تامین سیستم DWDM / مناقصه,مناقصه طرح قرارداد تامین سیستم DWDM
 32. فراخوان واگذاری به اجاره تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری، ورزشی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری به اجاره تعداد یک قطعه زمین دولتی با کاربری، ورزشی
 33. مزایده یک دستگاه خودروی وانت بار مدل 1387 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت بار مدل 1387
 34. مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 920589 / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی کلاسه 920589
 35. مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده , مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور نوبت اول
 36. مزایده یک دستگاه سواری شخصی RD 1600 مدل 82 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری شخصی RD 1600 مدل 82 نوبت اول
 37. مزایده پلاک ثبتی سه فرعی از دو اصلی بخش هفت زنجان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سه فرعی از دو اصلی بخش هفت زنجان نوبت اول
 38. مناقصه کاندنسر تیوب و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه کاندنسر تیوب و ...
 39. مزایده واگذاری یک باب مغازه کانون نور نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک باب مغازه کانون نور نوبت دوم
 40. مزایده زمین به مساحت یک هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده زمین به مساحت یک هکتار نوبت اول
 41. مزایده فروش هفت تخته فرش 9 متری / مزایده,مزایده فروش هفت تخته فرش 9 متری
 42. مزایده فروش 5 قطعه زمین تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجاری مسکونی
 43. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید GTXi / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید GTXi
 44. مناقصه تامین قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین گازی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تامین قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین گازی
 45. مزایده واگذاری زمینی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری زمینی
 46. مزایده فروش مقدار 20 تن ضایعات فلزی و آهن آلات / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقدار 20 تن ضایعات فلزی و آهن آلات
 47. مزایده یک دستگاه ساختمان با کاربری مسکونی پرونده 950252 / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان با کاربری مسکونی پرونده 950252
 48. مزایده یک دستگاه بچینگ پلانتیا / آگهی مزایده ,مزایده مزایده یک دستگاه بچینگ پلانتیا
 49. مناقصه واگذاری اداره امور جایگاههای شرکتی شماره 1 و 2 بنزین خرم آباد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاههای شرکتی شماره 1 و 2 بنزین خرم آباد
 50. مناقصه برون سپاری تهیه و توزیع سبد کالا جهت کودکان زیر 5 سال تجدید نوبت دوم / مناقصه , مناقصه برون سپاری تهیه و توزیع سبد کالا جهت کودکان زیر 5 سال تجدید نوبت دوم
 51. مزایده ششدانگ یکباب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه
 52. مزایده پلی کربنات شفاف / مزایده پلی کربنات شفاف
 53. مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه مساحت 451متر مرحله اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی یک طبقه مساحت 451متر مرحله اول
 54. مزایده عرصه و اعیان ششدانگ باغ و زمین متصل به ان نوبت دوم / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ششدانگ باغ و زمین متصل به ان نوبت دوم
 55. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز- تجدید / مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 56. تجدید مزایده فروش چند قطعه زمین / تجدید مزایده فروش چند قطعه زمین
 57. مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 1100متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مساحت 1100متر نوبت دوم
 58. مناقصه پروژه فاز 1 ساخت نماز خانه (حسینیه) / مناقصه, مناقصه پروژه فاز 1 ساخت نماز خانه (حسینیه)
 59. مناقصه پشتیبانی فنی و راه اندازی مرکز تماس فنی و فروش ... / آگهی مناقصه,مناقصه پشتیبانی فنی و راه اندازی مرکز تماس فنی و فروش ...
 60. مزایده عرصه و اعیان قطعه سه از پلاک 2795 اصلی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان قطعه سه از پلاک 2795 اصلی
 61. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت مشارکت در تولید فرآوری و فروش کمپوست... / آگهی انتخاب پیمانکار, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت مشارکت در تولید فرآوری و فروش کمپوست...
 62. مزایده تعدادی خودروی سواری و ... / آگهی مزایده,مزایده تعدادی خودروی سواری و ...
 63. تجدید مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح نوبت دوم
 64. فراخوان شناسایی مشاورین ذیصلاح به منظور انجام مطالعات فنی - اقتصادی توسعه سامانه انبوه ... / آگهی فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان شناسایی مشاورین ذیصلاح به منظور انجام مطالعات فنی - اقتصادی توسعه سامانه انبوه ...
 65. مزایده چهار دستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده چهار دستگاه خودرو
 66. مناقصه بهره برداری و نظارت بر خطوط و پشتیبانی و سرویس دهی حمل و نقل درون شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نظارت بر خطوط و پشتیبانی و سرویس دهی حمل و نقل درون شهری
 67. مزایده یک دستگاه خودروپژو آر دی / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروپژو آر دی
 68. فراخوان اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی و مناطق جنگلکاری شده / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان اجرای عملیات گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی و مناطق جنگلکاری شده
 69. مزایده یک قطعه زمین مساحت 900متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 900متر نوبت اول
 70. مزایده سه دانگ یکباب مغازه مساحت 7.74متر مرحله اول / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب مغازه مساحت 7.74متر مرحله اول
 71. مزایده 192 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک سه فرعی / مزایده,مزایده 192 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک سه فرعی
 72. مزایده ششدانگ زمین 596.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 596.25متر
 73. مزایده یک دانگ از پلاک ثبتی 10/2439 نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ از پلاک ثبتی 10/2439 نوبت اول
 74. مزایده فروش دستگاه درب بند حلب و دستگاه پرس قوطی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دستگاه درب بند حلب و دستگاه پرس قوطی نوبت دوم
 75. مزایده ملک مسکونی بولوار امام خمینی کلاسه 950190 / مزایده,مزایده ملک مسکونی بولوار امام خمینی کلاسه 950190
 76. مزایده ملک ششدانگ عرصه زمین طلق / مزایده,مزایده ملک ششدانگ عرصه زمین طلق
 77. مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی دوائر مختلف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی دوائر مختلف نوبت دوم
 78. مناقصه عملیات خاکبرداری و تسطیح ریگلاژ و... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکبرداری و تسطیح ریگلاژ و...
 79. مزایده معدن سنگ گچ / مزایده, مزایده معدن سنگ گچ
 80. مزایده واگذاری اجاره 19 قطعه زمین / خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره 19 قطعه زمین
 81. مزایده واگذاری اجاره 5 قطعه زمین / خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره 5 قطعه زمین
 82. مناقصه 60000 متر کابل مسی فشار ضعیف ..... / آگهی مناقصه, مناقصه 60000 متر کابل مسی فشار ضعیف .....
 83. تجدید مزایده واگذاری مغازه- نوبت اول 95.7.28 / تجدید دمزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری مغازه- تجدید نوبت اول 95.7.28
 84. فراخوان مزایده واحد شنوایی سنجی خود / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واحد شنوایی سنجی خود
 85. مزایده یک دستگاه پیکان وانت / اگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه پیکان وانت
 86. تجدید مناقصه عملیات محوطه سازی و احداث المان میدان امام حسین ع / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه عملیات محوطه سازی و احداث المان میدان امام حسین ع
 87. مزایده فروش یک دستگاه خاور بنز کمپرسی 808 و یک دستگاه نیسان کمپرسی نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خاور بنز کمپرسی 808 و یک دستگاه نیسان کمپرسی نوبت دوم
 88. مزایده اجاره غرفه اغذیه فروشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه اغذیه فروشی
 89. مناقصه اجرای سنگ چینی ..... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سنگ چینی ..... -نوبت دوم
 90. مزایده واگذاری ساختمان بیرون بر دوکوهی جهت تامین صبحانه / مزایده واگذاری ساختمان بیرون بر دوکوهی جهت تامین صبحانه
 91. مزایده واگذاری به اجاره تعداد 13 کارگاه آموزشی / آگهی فراخوان عمومی,مزایده واگذاری به اجاره تعداد 13 کارگاه آموزشی
 92. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8/25 کلاسه 931531 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8/25 کلاسه 931531
 93. مزایده اجاره املاک در شهر اقلید / مزایده, مزایده اجاره املاک در شهر اقلید
 94. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر
 95. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر بخش دوازده / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر بخش دوازده
 96. مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه دوبلکس / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه دوبلکس
 97. مزایده ششدانگ یکباب خانه 264.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 264.50متر
 98. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 204.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 204.50متر
 99. مزایده خودرو کامیون کفی بغلدار / مزایده خودرو کامیون کفی بغلدار
 100. مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان طبقه اول کلاسه 950709 / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان طبقه اول کلاسه 950709
 101. مزایده ششدانگ زمین مساحت ششصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت ششصد متر
 102. مناقصه عملیات زیرسازی و لکه گیری انشعابات نواب صفوی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی و لکه گیری انشعابات نواب صفوی ... نوبت دوم
 103. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 135.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 135.77متر
 104. مزایده موازی 80000مترمشاع معادل هشت هکتار / مزایده,مزایده موازی 80000مترمشاع معادل هشت هکتار
 105. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 638.38مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 638.38مترمربع
 106. مزایده ششدانگ زمین بخش هفت فارس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش هفت فارس
 107. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ
 108. مزایده ششدانگ زمین قطعه 4 بخش هفت فارس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 4 بخش هفت فارس
 109. مزایده ششدانگ یکباب خانه با عرصه 220.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با عرصه 220.50متر
 110. مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش دو رشت / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه بخش دو رشت
 111. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 17.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 17.05متر
 112. مزایده تعداد 16 دستگاه از وسائط نقلیه / مزایده تعداد 16 دستگاه از وسائط نقلیه
 113. مزایده یکدستگاه خودروی سواری زانتیا / مزایده یکدستگاه خودروی سواری زانتیا
 114. مناقصه تامین خدمات سرویس اداری و حمل و نقل خودرویی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین خدمات سرویس اداری و حمل و نقل خودرویی
 115. مزایده392 قلم لوازم یدکی خودرو / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 392 قلم لوازم یدکی خودرو
 116. آگهی مزایده کالا و اثاثیه منزل / آگهی مزایده , آگهی مزایده کالا و اثاثیه منزل
 117. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر مغازه 744.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر مغازه 744.50متر
 118. آگهی مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز آموزشی و درمانی سینا نوبت دوم / آگهی مناقصه خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز آموزشی و درمانی سینا نوبت دوم
 119. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی و مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی و مغازه نوبت دوم
 120. تجدید مزایده واگذاری تعداد 18 باب غرفه نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری تعداد 18 باب غرفه نوبت دوم
 121. مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک قطعه 14 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک قطعه 14 فرعی
 122. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان بخش ده تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان بخش ده تبریز
 123. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین شماره 175365 / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین شماره 175365
 124. مزایده فروش مغازه های جواهر مرحله اول / مزایده,مزایده فروش مغازه های جواهر مرحله اول
 125. مناقصه عملیات ممیزی املاک ، اراضی ، ساختمان ها و مستحدثات / مناقصه , مناقصه عملیات ممیزی املاک ، اراضی ، ساختمان ها و مستحدثات
 126. مزایده مغازه واقع در پارک فرهنگیان - مرحله اول نوبت دوم / مزایده , مزایده مغازه واقع در پارک فرهنگیان - مرحله اول نوبت دوم
 127. مناقصه اجرای پروژه جدول بندی معابر شهری شماره 2 / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه جدول بندی معابر شهری شماره 2
 128. مناقصه اجرای پروژه جدول بندی معابر شهری / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه جدول بندی معابر شهری
 129. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 15 ثبتی تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 15 ثبتی تبریز نوبت اول
 130. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت سیصد متر نوبت اول
 131. مزایده یک دستگاه تلویزیون شهری جهت نصب در چهارراه / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تلویزیون شهری جهت نصب در چهارراه
 132. مزایده یکباب مغازه به مساحت سی متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت سی متر
 133. مزایده واگذاری تبلیغات محیط شهری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تبلیغات محیط شهری
 134. مزایده واگذاری به اجاره کارخانه قطعات تلاش بتن / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره کارخانه قطعات تلاش بتن
 135. مناقصه ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی پروژه پژوهشگاه ملی ربع رشیدی تبریز / مناقصه,مناقصه ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی پروژه پژوهشگاه ملی ربع رشیدی تبریز
 136. مزایده فروش یک باب منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده فروش یک باب منزل مسکونی مرحله دوم
 137. مزایده واگذاری 5 قطعه از زمین های خود نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 5 قطعه از زمین های خود نوبت دوم
 138. حراج حضوری تعداد 1400 دستگاه انواع موتور سیکلت ..... / حراج حضوری , حراج حضوری تعداد 1400 دستگاه انواع موتور سیکلت .....
 139. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری
 140. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه تبریز / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه تبریز
 141. مزایده ششدانگ اپارتمان 70.70متر قطعه سوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 70.70متر قطعه سوم
 142. مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا نوبت اول / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , مناقصه خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا نوبت اول
 143. مناقصه پیاده روسازی بلوار ولی عصر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی بلوار ولی عصر و ...
 144. مزایده اجاره مغازه های بازارچه معلم / مزایده, مزایده اجاره مغازه های بازارچه معلم
 145. مناقصه خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران پازنان یک / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران پازنان یک
 146. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش اهواز
 147. مناقصه تهیه و تامین 105 دستگاه خودروی نیسان وانت دوکابین / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین 105 دستگاه خودروی نیسان وانت دوکابین
 148. مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس ...
 149. مزایده تعداد شش رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده تعداد شش رقبه املاک تملیکی
 150. مناقصه خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران رگ سفید یک / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا در رستوران رگ سفید یک
 151. مناقصه تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی سبک کولردار / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین 90 دستگاه خودروی سبک کولردار
 152. اصلاحیه فراخوان مدیریت تعدادی از فضاهای فرهنگی -اصلاحیه / اصلاحیه ,مناقصه مدیریت تعدادی از فضاهای فرهنگی -اصلاحیه
 153. مزایده تعدادی خودروی قابل تبدیل به پلاک - نوبت دوم / مزایده , مزایده تعدادی تعدادی خودروی قابل تبدیل به پلاک - نوبت دوم
 154. مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه وعده غذا
 155. مناقصه خرید غذای کارکنان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید غذای کارکنان - نوبت دوم
 156. مزایده واگذاری زمین کاربری ورزشی مساحت 3196متر / مزایده,مزایده واگذاری زمین کاربری ورزشی مساحت 3196متر
 157. مزایده پژو پارس.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش پژو پارس ......
 158. مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط، سوزنها، ابنیه... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط، سوزنها، ابنیه... نوبت اول
 159. مناقصه عملیات توسعه و نوسازی پست 33/606 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات توسعه و نوسازی پست 33/606 کیلوولت
 160. فراخوان مناقصه اجرای حمل مصالح ( بیس- ساب بیس و شن) ..... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه اجرای حمل مصالح ( بیس- ساب بیس و شن) ..... نوبت دوم
 161. فراخوان مناقصه احداث ایستگاه ایمنی و آتش نشانی کوپال / فراخوان مناقصه ، مناقصه احداث ایستگاه ایمنی و آتش نشانی کوپال
 162. مناقصه انجام لایروبی جویهای سطح شهر / مناقصه , مناقصه انجام لایروبی جویهای سطح شهر
 163. مناقصه واگذاری زیرسازی و آسفالت معابر شهر حمیدیه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری زیرسازی و آسفالت معابر شهر حمیدیه
 164. تجدید فراخوان احداث فضای سبز تجدید / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی,،فراخوان احداث فضای سبز نوبت اول
 165. فراخوان ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاری فهرست کوتاه استخر قدس اهواز -نوبت دوم / فراخوان ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاری فهرست کوتاه استخر قدس اهواز - نوبت دوم
 166. آگهی مزایده اموال منقول مازاد فروش ماشین‌آلات منقول شرکت پلی اتیلن / آگهی مزایده اموال منقول مازاد ،آگهی مزایده اموال منقول مازاد فروش ماشین‌آلات منقول شرکت پلی اتیلن
 167. فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا ، یک وعده پس شام و خدمات اتاقداری ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و سرو سه وعده غذا ، یک وعده پس شام و خدمات اتاقداری ... - نوبت دوم
 168. تجدید مناقصه آماده سازی محله 11 شهر جدید شیرین شهر نوبت دوم / تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی, تجدید مناقصه آماده سازی محله 11 شهر جدید شیرین شهر نوبت دوم
 169. مناقصه ترمیم و بازسازی کف اسپری خانه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ترمیم و بازسازی کف اسپری خانه
 170. مناقصه احداث بخش زنان و مسمومیت بیمارستان / فراخوان , مناقصه احداث بخش زنان و مسمومیت بیمارستان نوبت اول
 171. فراخوان نجام خدمات خودروئی(هدایت ونگهداری) وسائط نقلیه سبک / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ,فراخوان نجام خدمات خودروئی(هدایت ونگهداری) وسائط نقلیه سبک نوبت اول
 172. مزایده فروش یک دستگاه کامیون ده تن حمل زباله / آگهی مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه کامیون ده تن حمل زباله
 173. مزایده170 عدد مانتو و شلوار / مزایده,مزایده 170 عدد مانتو و شلوار
 174. مزایده واگذاری به اجاره غرفه های شهرداری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره غرفه های شهرداری
 175. فراخوان شناسایی سرمایه گذار برای پروژه های طرح های تملک / فراخوان ,فراخوان شناسایی سرمایه گذار برای پروژه های طرح های تملک
 176. اولین جشنواره محتوای الکترونیکی با طعم مهارت / اولین جشنواره محتوای الکترونیکی با طعم مهارت
 177. مزایده منزل مسکونی مساحت 92.58متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 92.58متر نوبت اول
 178. مزایده سه دانگ اپارتمان و یک دستگاه خودرو / مزایده,مزایده سه دانگ اپارتمان و یک دستگاه خودرو
 179. تجدید فراخوان نظارت کارگاهی برای ساخت و ساز / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی,،فراخوان نظارت کارگاهی برای ساخت و ساز
 180. مناقصه اجرای شبکه برق سه فاز ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه برق سه فاز ... نوبت دوم
 181. مزایده تعداد 12 پلاک زمین مسکونی تجدید / مزایده,مزایده تعداد 12 پلاک زمین مسکونی تجدید
 182. مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری -95.07.28 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری -95.07.28
 183. مزایده سیم مسی اسقاط و ... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ، مزایده سیم مسی اسقاط و ...
 184. مناقصه اجرای امور حفاظت فیزیکی , مراقبتی و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای امور حفاظت فیزیکی , مراقبتی و نگهبانی
 185. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پروتون / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پروتون
 186. فراخوان اجرای عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر نوبت دوم / آگهی فراخوان فراخوان جرای عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر نوبت دوم
 187. مناقصه لوله گالوانیزه 16 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله گالوانیزه 16
 188. اولین نشست گروه های دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی منطقه تهران / اولین نشست گروه های دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی منطقه تهران
 189. آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار پروژه احداث مجتمع تجاری - اداری چهار باغ / آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار پروژه احداث مجتمع تجاری - اداری چهار باغ
 190. مناقصه اجرای جدولگذاری بخشی از معابر سطح شهر / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای جدولگذاری بخشی از معابر سطح شهر
 191. مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی..... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی....
 192. مناقصه های عمومی خرید 13700 متر لوله گالوانیزه و.... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه های عمومی خرید 13700 متر لوله گالوانیزه و.... نوبت دوم
 193. مزایده 4 د

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...