آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش دوم)

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش دوم)


 1. مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده,مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری
 2. مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری 95.5.23 / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری 95.5.23
 3. مزایده فروش و اجاره تعدادی از واحدهای تجاری.... 95.5.23 / مزایده فروش و اجاره تعدادی از واحدهای تجاری.... 95.5.23
 4. مزایده واگذاری ماشین آلات / آگهی مزایده,مزایده واگذاری ماشین آلات
 5. مزایده لیفتراک / آگهی مزایده لیفتراک
 6. مزایده آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه 95.5.23 / مزایده,مزایده آگهی های بخش خصوصی صفحات اصلی روزنامه 95.5.23
 7. مزایده خودرو / آگهی مزایده خودرو
 8. مناقصه انتخاب مشاور تهیه طرح بهره برداری معدن سنگ آهک باغکمش / مناقصه , مناقصه انتخاب مشاور تهیه طرح بهره برداری معدن سنگ آهک باغکمش
 9. مزایده انواع تخته و چوب صندوقی ضایعاتی..... / مزایده, مزایده انواع تخته و چوب صندوقی ضایعاتی.....
 10. مزایده ملک مشاع گاراژ / مزایده,مزایده ملک مشاع گاراژ
 11. مزایده طبخ و توزیع غذای پرسنل و دانشجویان95.5.23 / آگهی مزایده, مزایده طبخ و توزیع غذای پرسنل و دانشجویان95.5.23
 12. مزایده باسکول دیجیتالی شهرک / مزایده , مزایده باسکول دیجیتالی شهرک
 13. مزایده آهن آلات ، تابلو برق ، شمش و سیم مسی / آگهی مزایده , مزایده آهن آلات ، تابلو برق ، شمش و سیم مسی
 14. مزایده واگذاری مهد کودک / مزایده ,مزایده واگذاری مهد کودک
 15. مزایده تعداد 25 راس تلیسه فری مارتن و تعداد 22 راس دام حذفی درجه یک / مزایده , مزایده تعداد 25 راس تلیسه فری مارتن و تعداد 22 راس دام حذفی درجه یک
 16. مزایده یک دستگاه پرس ساکمی - نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه پرس ساکمی - نوبت دوم
 17. مناقصه انجام خرید گاردریل و متلعقات مربوطه / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خرید گاردریل و متلعقات مربوطه
 18. مزایده قطعات استوک خودرو مزدا 323 / آگهی مزایده عمومی ,مزایده قطعات استوک خودرو مزدا 323
 19. مزایده فروش یک دستگاه خودروی میتسوبیشی- نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه خودروی میتسوبیشی- نوبت دوم
 20. فراخوان مونتاژ انواع پالت و جعبه چوبی د رمحل کارخانه / آگهی شناسایی پیمانکاران ,فراخوان مونتاژ انواع پالت و جعبه چوبی د رمحل کارخانه
 21. مزایده ژنراتور برق ولوو / آگهی مزایده, مزایده ژنراتور برق ولوو
 22. مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی رنگ و مواد شیمایی / مزایده, مزایده مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی رنگ و مواد شیمایی
 23. مزایده بوفه و تکثیر دانشجویی دانشکده های هنر و معماری ، / مزایده , مزایده بوفه و تکثیر دانشجویی دانشکده های هنر و معماری
 24. مزایده خودرو موسو / مزایده , مزایده خودرو موسو
 25. مزایده املاک بانک مهر اقتصاد شماره سه / مزایده,مزایده املاک بانک مهر اقتصاد شماره سه
 26. مزایده تعدادی رینگ ، لاستیک و تیوب مستعمل95.5.23 / آگهی مزایده,مزایده تعدادی رینگ ، لاستیک و تیوب مستعمل95.5.23
 27. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس
 28. مناقصه مرغ سبز منجمد کارتنی / مناقصه عمومی, مناقصه مرغ سبز منجمد کارتنی
 29. مناقصه ماهی قزل آلای منجمد کارتنی / مناقصه عمومی, مناقصه ماهی قزل آلای منجمد کارتنی
 30. مناقصه گوشت گوسفندی / مناقصه عمومی, مناقصه ماهی قزل آلای منجمد کارتنی
 31. مناقصه واگذاری امور خدماتی ، عمران، تاسیسات و موتوری- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدماتی ، عمران، تاسیسات و موتوری - نوبت دوم
 32. فراخوان عمومی , فراخوان اجرای شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی / فراخوان , فراخوان اجرای شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی
 33. مناقصه احداث ساختمان مدرس مشهد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان مدرس مشهد- نوبت دوم
 34. مناقصه عملیات خط کشی محوری (طولی) خط کشی عرضی (عابر پیاده) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خط کشی محوری (طولی) خط کشی عرضی (عابر پیاده)
 35. فراخوان انجام امور خدماتی، پشتیبانی مراکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان اراک ( خانه معلم ) ... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان انجام امور خدماتی، پشتیبانی مراکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان اراک ( خانه معلم ) ...
 36. مناقصه خدمات مورد نیاز کارکنان و مربیان در باشگاه ورزشی شهرک مروارید- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات مورد نیاز کارکنان و مربیان در باشگاه ورزشی شهرک مروارید- نوبت دوم
 37. فراخوان جهت اجرای کارهای متفرقه برق , ابزار دقیق و ..... / فراخوان جهت اجرای کارهای متفرقه برق , ابزار دقیق و .....
 38. تجدید آگهی مزایده کتبی واگذاری وصول عوارض ورودی پارک جنگلی- تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده ، آگهی مزایده واگذاری وصول عوارض ورودی پارک جنگلی- تجدید نوبت دوم
 39. سومین سال گردهمایی برندهای معتبر کارت و پرداخت 95.5.23 / سومین سال گردهمایی برندهای معتبر کارت و پرداخت 95.5.23
 40. مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس
 41. مزایده ملک مسکونی و دو قطعه ملک تجاری و زمین زراعی / مزایده,مزایده ملک مسکونی و دو قطعه ملک تجاری و زمین زراعی
 42. مزایده مقدار 199 متر مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مرحله دوم / مزایده,مزایده مقدار 199 متر مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مرحله دوم
 43. مزایده خودرو سواری پراید تیپ 141 / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید تیپ 141
 44. مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی
 45. مزایده پلاک ثبتی 32.5متر بخش دو تهران دادنامه 486 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 32.5متر بخش دو تهران دادنامه 486
 46. مزایده زمین کشاورزی کلاسه 9309986138100015 مال غیرمنقول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی کلاسه 9309986138100015 مال غیرمنقول
 47. مزایده یکباب خانه در راستای اجرای نیابت شماره 930215 / مزایده,مزایده یکباب خانه در راستای اجرای نیابت شماره 930215
 48. مزایده هفت قطعه ملک به کلاسه 940337/2 / مزایده,مزایده هفت قطعه ملک به کلاسه 940337/2
 49. مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی
 50. مزایده یک قطعه مغازه تجاری در پرونده کلاسه 940261 جلسه اول / مزایده,مزایده یک قطعه مغازه تجاری در پرونده کلاسه 940261 جلسه اول
 51. مزایده 200 راس گوسفند / مزایده,مزایده 200 راس گوسفند
 52. مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز
 53. مزایده چهار قطعه عرصه زراعی و منزل مسکونی و مغازه / مزایده,مزایده چهار قطعه عرصه زراعی و منزل مسکونی و مغازه
 54. فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای تکمیل عملیات اسکلت بتنی و سفتکاری و تاسیسات مکانیکی و برقی.. / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای تکمیل عملیات اسکلت بتنی و سفتکاری و تاسیسات مکانیکی و برقی..
 55. مزایده فروش زمین اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده فروش زمین اموال غیرمنقول نوبت اول
 56. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بخش 5 بجنورد / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بخش 5 بجنورد
 57. مزایده قطعه زمینی به مساحت 2.200.000متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 2.200.000متر نوبت اول
 58. مزایده ششدانگ قطعه زمینی به مساحت صد و هفتاد و پنج متر / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمینی به مساحت صد و هفتاد و پنج متر
 59. مزایده آجر سفال -نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده آجر سفال -نوبت دوم
 60. فراخوان مناقصه خدمات عمومی ستاد و شهرستانها / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات عمومی ستاد و شهرستانها
 61. مزایده مقدار 90 مترمربع سنگ تراورتن نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار 90 مترمربع سنگ تراورتن نوبت اول
 62. مزایده سنگ تراورتن عباس آباد میزان 120 متر / مزایده,مزایده سنگ تراورتن عباس آباد میزان 120 متر
 63. مزایده مقداری از اموال شامل سنگ به وزن 40 تن / مزایده,مزایده مقداری از اموال شامل سنگ به وزن 40 تن
 64. مزایده ملک ساختمان در یک طبقه با عرصه مشاعی هفتاد وهشت متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ساختمان در یک طبقه با عرصه مشاعی هفتاد وهشت متر نوبت اول
 65. مزایده سواری پراید تیپ ex111 مدل نود و دو / مزایده,مزایده سواری پراید تیپ ex111 مدل نود و دو
 66. مزایده سواری پژو پارس / مزایده,مزایده سواری پژو پارس
 67. اصلاحیه مزایده پلاک 11281 اصلی بخش یک قم -اصلاحیه / مزایده,مزایده پلاک 11281 اصلی بخش یک قم -اصلاحیه
 68. مناقصه زیرسازی جاده شاهد شهر به رامین..... مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی جاده شاهد شهر به رامین..... مرحله اول نوبت دوم
 69. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی
 70. مناقصه تسطیح مسیر و ساخت ابنیه فنی در مسیر خط لوله 8 اینچ - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تسطیح مسیر و ساخت ابنیه فنی در مسیر خط لوله 8 اینچ - نوبت دوم
 71. مناقصه اجرای شبکه فرعی آبیاری قطره ای ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای شبکه فرعی آبیاری قطره ای ...
 72. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای قشم به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی روستاهای قشم به صورت حجمی
 73. مزایده حراج فروش مالکیت و سرقفلی واحدهای تجاری / مزایده,مزایده حراج فروش مالکیت و سرقفلی واحدهای تجاری
 74. مناقصه طرح کارت پارک سطح شهر / آگهی مزایده , مزایده طرح کارت پارک سطح شهر
 75. مناقصه احداث قرائت خانه شهرداری واقع در فضای سبز جنب مسجد خاتم الانبیا بهارستان مرحله سوم / آگهی مناقصه , مناقصه احداث قرائت خانه شهرداری واقع در فضای سبز جنب مسجد خاتم الانبیا بهارستان مرحله سوم
 76. مناقصه احداث پارک چند پیشگان (بانوان) مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک چند پیشگان (بانوان) مرحله سوم
 77. مناقصه عملیات اجرای زیرسازی ، آسفالت نوه بتنی و حفر دو حلقه چاه کوچه های ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای زیرسازی ، آسفالت نوه بتنی و حفر دو حلقه چاه کوچه های ... تجدید
 78. مزایده ششدانگ زمین 929متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 929متر
 79. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر..... / مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر.....
 80. فراخوان مناقصه ارایه خدمات راهبری ماشین آلات اداره تعمیرات وعملیات حمل و نقل.... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ارایه خدمات راهبری ماشین آلات اداره تعمیرات وعملیات حمل و نقل....
 81. مناقصه بهسازی و آسفالت معابر ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر ... - نوبت دوم
 82. مناقصه تهیه، حمل و نصب و راه اندازی سیستم صوت استادیوم 75000 نفری نقش جهان اصفهان / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تهیه، حمل و نصب و راه اندازی سیستم صوت استادیوم 75000 نفری نقش جهان اصفهان
 83. فراخوان عمومی سرمایه گذاری میدان میوه و تره بار بزرگ / آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری, فراخوان عمومی سرمایه گذاری میدان میوه و تره بار بزرگ
 84. مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی شهرستانهای تابعه - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه حفاظت و نگهبانی از اماکن مخابراتی شهرستانهای تابعه - نوبت دوم
 85. مناقصه تست ادوات برقی خودرو / مناقصه تست ادوات برقی خودرو
 86. استعلام ماژول پردازشگر / استعلام , استعلام ماژول پردازشگر
 87. مزایده اجاره محل فروش آبمیوه طبیعی مرکز الزهرا (س) / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره محل فروش آبمیوه طبیعی مرکز الزهرا (س)
 88. آگهی واگذاری طرح کارت پارک به بخش خصوصی وشرکتهای صلاحیت دار / آگهی واگذاری طرح کارت پارک به بخش خصوصی وشرکتهای صلاحیت دار
 89. آگهی مزایده عمومی ۱۸ قلم از اجناس مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , آگهی مزایده عمومی ۱۸ قلم از اجناس مازاد - نوبت دوم
 90. استعلام مادربرد اینتل ساپورت / استعلام , استعلام مادربرد اینتل ساپورت
 91. استعلام استافینگ باکس پمپ وارمن ... / استعلام , استعلام استافینگ باکس پمپ وارمن ...
 92. استعلام هوزینگ گیربکس سیکلویدال ( دابل فلپ ولو ) / استعلام , استعلام هوزینگ گیربکس سیکلویدال ( دابل فلپ ولو )
 93. استعلام هوزینگ بیرینگ سیستم تنظیم جریان بار تغذیه ( فیدر ) / استعلام , استعلام هوزینگ بیرینگ سیستم تنظیم جریان بار تغذیه ( فیدر )
 94. استعلام پینچ ولو سایز 300 بدنه بسته / استعلام , استعلام پینچ ولو سایز 300 بدنه بسته
 95. استعلام اجرای عملیات خاکبرداری و حمل در محورهای فرعی در پروژه احداث محور ST-D.ST / استعلام , استعلام اجرای عملیات خاکبرداری و حمل در محورهای فرعی در پروژه احداث محور ST-D.ST
 96. استعلام خرید گونه های گیاهی / استعلام بهاء , استعلام خرید گونه های گیاهی
 97. استعلام اجرای عملیات خاکی با ماشین / استعلام , استعلام اجرای عملیات خاکی با ماشین
 98. استعلام تهیه مصالح زیر اساس جهت پروژه محوطه سازی مجموعه ورزشی / استعلام , استعلام تهیه مصالح زیر اساس جهت پروژه محوطه سازی مجموعه ورزشی
 99. مزایده اتومبیل سواری سمند / مزایده,مزایده اتومبیل سواری سمند
 100. فرم استعلام رنگ سبز روشن پلی اورتان 6018 / فرم استعلام , فرم استعلام رنگ سبز روشن پلی اورتان 6018
 101. فرم استعلام THERMOCUPLE NCF600 / فرم استعلام , فرم استعلام THERMOCUPLE NCF600
 102. مناقصه خرید اقلام نسوز جهت استفاده در پاتیل فولادسازی / مناقصه, مناقصه خرید اقلام نسوز جهت استفاده در پاتیل فولادسازی
 103. فرم استعلام SOLENOID VALVE 5/2 .. / فرم استعلام بهاء , فرم استعلام SOLENOID VALVE 5/2 ..
 104. فرم استعلام SOLENOID VALVE / فرم استعلام بهاء , فرم استعلام SOLENOID VALVE
 105. استعلام دستگاه نوار قلب kenz سه کاناله / استعلام , استعلام دستگاه نوار قلب kenz سه کاناله
 106. استعلام وایتکس غلیظ 20 لیتری / استعلام, استعلام وایتکس غلیظ 20 لیتری
 107. استعلام کابل افشان 5/2 * 3 خراسان افشارنژاد / استعلام, استعلام کابل افشان 5/2 * 3 خراسان افشارنژاد
 108. استعلام کابل افشان 5/1 * 3 خراسان افشارنژاد / استعلام, استعلام کابل افشان 5/1* 3 خراسان افشارنژاد
 109. استعلام آنتی سرم ها و کنترل مثبت مربوط به تشخیص بیماری ... / استعلام, استعلام آنتی سرم ها و کنترل مثبت مربوط به تشخیص بیماری ...
 110. استعلام هارد سرور .. / استعلام, استعلام هارد سرور
 111. استعلام یک دستگاه دیزل ژنراتور / استعلام , استعلام یک دستگاه دیزل ژنراتور
 112. استعلام تجهیزات سخت افزار رایانه / استعلام , استعلام تجهیزات سخت افزار رایانه
 113. استعلام قند شکسته بسته بندی شده 450 گرمی مهمان دوست / استعلام , استعلام قند شکسته بسته بندی شده 450 گرمی مهمان دوست
 114. استعلام دو دستگاه موتور سیکلت پرواز 124 با بیمه کامل / استعلام , استعلام دو دستگاه موتور سیکلت پرواز 124 با بیمه کامل
 115. مناقصه خرید تعداد 12 دستگاه شلف HABA و تعدادی کارت هواوی / مناقصه خرید تعداد 12 دستگاه شلف HABA و تعدادی کارت هواوی
 116. استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4
 117. استعلام کولر گازی اسپیلت ۲۴۰۰۰ مارک سام / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت ۲۴۰۰۰ مارک سام
 118. استعلام کولر گازی اسپیلت ۱۸۰۰۰ مارک سام / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت ۱۸۰۰۰ مارک سام
 119. استعلام فانسقه / استعلام , استعلام فانسقه
 120. استعلام صندلی اداری اروند / استعلام, استعلام صندلی اداری اروند
 121. استعلام کیبورد تبلت / استعلام, استعلام کیبورد تبلت
 122. استعلام لوازم خانگی / استعلام, استعلام لوازم خانگی
 123. استعلام ویدئو پروژکتور-پاناسونیک / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور-پاناسونیک
 124. استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت
 125. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی باغ مرکبات / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی باغ مرکبات
 126. استعلام دستگاه حضور و غیاب اداری / استعلام,استعلام دستگاه حضور و غیاب اداری
 127. استعلام پمپ 200 بار / استعلام,استعلام پمپ 200 بار
 128. استعلام نمک طعام / استعلام, استعلام نمک طعام
 129. استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ
 130. استعلام 7 دستگاه مانیتور سوئیچ / استعلام,استعلام 7 دستگاه مانیتور سوئیچ
 131. فراخوان خرید تضمینی آب مجتمع آبرسانی روستایی / فراخوان , فراخوان خرید تضمینی آب مجتمع آبرسانی روستایی
 132. مناقصه خرید HOT TAPPING و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خرید HOT TAPPING و ...
 133. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 311 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 311
 134. مزایده واگذاری امور خدماتی و نگهداری و بهره برداری ازپارکینگ پایانه بار / مزایده, مزایده واگذاری امور خدماتی و نگهداری و بهره برداری ازپارکینگ پایانه بار
 135. مناقصه احداث جاده های ورودی و خروجی شهر هفتکل / مناقصه احداث جاده های ورودی و خروجی شهر هفتکل
 136. مناقصه واگذاری امور تغذیه / مناقصه واگذاری امور تغذیه
 137. مزایده ملک به مساحت دویست و هفتاد متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت دویست و هفتاد متر
 138. مناقصه خرید قطعات یدکی کمپرسورهای هوای ابزار دقیق مدل اطلس کوپکو / مناقصه خرید قطعات یدکی کمپرسورهای هوای ابزار دقیق مدل اطلس کوپکو
 139. مناقصه تهیه نصب وراه اندازی سیستم اطفا حریق اتوماتیک FM۲۰۰ سایت کامپیوتر ساختمان مرکزی جدید / مناقصه , مناقصه تهیه نصب وراه اندازی سیستم اطفا حریق اتوماتیک FM۲۰۰ سایت کامپیوتر ساختمان مرکزی جدید
 140. استعلام خرید دیتا پروژکشن به تعداد بیست و شش دستگاه / استعلام , استعلام خرید دیتا پروژکشن به تعداد بیست و شش دستگاه
 141. استعلام خرید چهل و دو دستگاه رایانه با کلیه متعلقات بر اساس آنالیز / استعلام , استعلام خرید چهل و دو دستگاه رایانه با کلیه متعلقات بر اساس آنالیز
 142. استعلام گلدان سفالی / استعلام , استعلام گلدان سفالی
 143. استعلام کمپرسور کامل مدل 06NA2300-SSEA / استعلام کمپرسور کامل مدل 06NA2300-SSEA
 144. استعلام تبلت / استعلام , استعلام تبلت
 145. استعلام سه عدد کامپیوتر / استعلام , استعلام سه عدد کامپیوتر
 146. استعلام خرید بشقاب ،فنجان و نعلبکی / استعلام , استعلام خرید بشقاب ،فنجان و نعلبکی
 147. استعلام لوله کوپلینگدار / استعلام, استعلام لوله کوپلینگدار
 148. استعلام فنر فلزی / استعلام , استعلام فنر فلزی
 149. استعلام موتور 16کیلووات آلبرتوساسی آسانسور / استعلام , استعلام موتور 16کیلووات آلبرتوساسی آسانسور
 150. استعلام روغن مایع معمولی حلب / استعلام, استعلام روغن مایع معمولی حلب
 151. استعلام دستگاه شخصی ساز صدور کارت / استعلام,استعلام دستگاه شخصی ساز صدور کارت
 152. مناقصه احداث ساختمان شعبه میلاجرد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان شعبه میلاجرد نوبت دوم
 153. مزایده ملک مشاع بخش 2 تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 2 تهران
 154. مناقصه واگذاری امور خدمات مرکز آموزشی و فرهنگی ایران / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات مرکز آموزشی و فرهنگی ایران
 155. مزایده واگذاری مشارکتی واحد تصویربراری / مزایده , مزایده واگذاری مشارکتی واحد تصویربراری
 156. مزایده ملک متنازع فیه / مزایده,مزایده ملک متنازع فیه
 157. مزایده یک دستگاه مخزن پالایش ایزوگام .... / مزایده, مزایده یک دستگاه مخزن پالایش ایزوگام ....
 158. مناقصه خرید چراغ لاک پشتی نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه چراغ لاک پشتی نوبت دوم
 159. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تابلو نمایشگر الکترونیکی - مرحله اول نوبت دوم
 160. فراخوان مناقصه احداث شبکه برق 33 کیلو ولت کلید خانه بیدرویه به واحد بهره برداری قلعه نار / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث شبکه برق 33 کیلو ولت کلید خانه بیدرویه به واحد بهره برداری قلعه نار
 161. مناقصه طبخ غذای نیمروزی دانشجویی و کارکنان دانشگاه 95.5.23 / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ غذای نیمروزی دانشجویی و کارکنان دانشگاه 95.5.23
 162. مزایده سه دستگاه از خودروهای / مزایده, مزایده سه دستگاه از خودروهای
 163. تجدید مناقصه تخریب و نوسازی ساختمان کوروش / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه تخریب و نوسازی ساختمان کوروش
 164. مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه / مناقصه , مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه
 165. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی
 166. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان حدود 11 سال ساخت / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان حدود 11 سال ساخت
 167. مزایده ملک ششدانگ اپارتمان شرقی / مزایده,مزایده ملک ششدانگ اپارتمان شرقی
 168. مزایده پلاک ثبتی 7022/27665 بخش دو تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7022/27665 بخش دو تهران
 169. مزایده تعداد 480 عدد استپ پراید و پیکان .... نوبت دوم / مزایده, مزایده تعداد 480 عدد استپ پراید و پیکان .... نوبت دوم
 170. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین دویست متر نوبت دوم
 171. مزایده ششدانگ یکباب گاراژ مشتمل بر 6 باب دکاکین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاراژ مشتمل بر 6 باب دکاکین
 172. مزایده ششدانگ ساختمان مساحت دویست و نه متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت دویست و نه متر
 173. تجدید مزایده فروش 1207 قلم لوازم دیزل ژنراتور و لوازم مخابراتی / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش 1207 قلم لوازم دیزل ژنراتور و لوازم مخابراتی
 174. مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 526/75مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 526/75مترمربع
 175. مزایده ششدانگ ساختمان تحت کلاسه 9400049 / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تحت کلاسه 9400049
 176. مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو بیرجند / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو بیرجند
 177. مناقصه پروژه تعمیرات خانه رسولیان / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه تعمیرات خانه رسولیان
 178. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 3 باب کانکس و 3 باب کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 3 باب کانکس و 3 باب کیوسک مطبوعاتی نوبت دوم مرحله دوم
 179. مزایده17 واگن آجر بر مستهلک / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده17 واگن آجر بر مستهلک
 180. مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد استان البرز / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد استان البرز
 181. مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیزچاه گاه و کردلان ... / مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیزچاه گاه و کردلان ...
 182. تجدید مزایده اجاره عرصه جهت نصب و راه اندازی یک دستگاه ترامبولین در پارک ولایت / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره عرصه جهت نصب و راه اندازی یک دستگاه ترامبولین در پارک ولایت
 183. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی , آسفالت و ... / مناقصه اجرای عملیات زیرسازی , آسفالت و ...
 184. مناقصه انجام امور خدمات ، باغبانی / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات ، باغبانی
 185. مزایده ششدانگ ملک موقوفه استان قدس رضوی 95.5.23 / مزایده,مزایده ششدانگ ملک موقوفه استان قدس رضوی 95.5.23
 186. مزایده واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشجویان-95.5.23 / آگهی مزایده,مزایده واگذاری امور چاپ و تکثیر دانشجویان95.5.23
 187. مزایده واگذاری مجموعه استخر شنا- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مجموعه استخر شنا - نوبت دوم
 188. مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان / مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان
 189. مزایده محل بوفه / آگهی مزایده , مزایده محل بوفه
 190. مزایده واگذاری سالن همایش- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سالن همایش
 191. مزایده واگذاری سالن ورزشی چند منظوره- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سالن ورزشی چند منظوره
 192. مناقصه نگهداری و پشتیبانی تجهیزات مرکز مدیریت راهها و دوربین های نظارت تصویری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و پشتیبانی تجهیزات مرکز مدیریت راهها ... نوبت دوم
 193. مناقصه خرید 50.000 سنگ گچ به صورت کلوخه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 50.000 سنگ گچ به صورت کلوخه - نوبت دوم
 194. تجدید مزایده واگذاری اماکن چاپخانه ، استخر و ... - نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری اماکن چاپخانه ، استخر و ... - نوبت اول
 195. مناقصه احداث یک باب مدرسه 12 کلاسه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث یک باب مدرسه 12 کلاسه
 196. مزایده اجاره فضای فیزیکی یک باب بوفه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره فضای فیزیکی یک باب بوفه
 197. مزایده مقداری ضایعات آهن قراضه و سایر وسایل مستعمل / مزایده , مزایده مقداری ضایعات آهن قراضه و سایر وسایل مستعمل
 198. مزایده پلاک 1578/5620 بخش 3 اهواز / مزایده,مزایده پلاک 1578/5620 بخش 3 اهواز
 199. استعلام بها تعریض خیابان یازدهم شهرک صنعتی سه راهی مبارکه / استعلام بها, استعلام بها تعریض خیابان یازدهم شهرک صنعتی سه راهی مبارکه
 200. مناقصه عمومی انجام عملیات حفظ و نگهداری ، نگهبانی و انجام تعمیرات و سرویس تاسیسات آبرسانی فضای سبز و پارکها / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام عملیات حفظ و نگهداری ، نگهبانی و انجام تعمیرات و سرویس تاسیسات آبرسانی فضای سبز و پارکها

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...