آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش اول)

آگهی مناقصه و مزایده 95.5.23 (بخش اول)

 

 1. مزایده نسبت به فروش ماشین آلات مازاد / مزایده نسبت به فروش ماشین آلات مازاد
 2. مزایده ملک مشاع یک قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع یک قطعه زمین نوبت اول
 3. مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی خط 63 کیلوولت ...نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی خط 63 کیلوولت ...نوبت دوم
 4. فراخوان مناقصه پروژه دو مدار نمودن خط انتقال برق تجدید / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه دو مدار نمودن خط انتقال برق .تجدید
 5. مناقصه انجام عملیات مربوط به تهیه و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور / مناقصه انجام عملیات مربوط به تهیه و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور
 6. مزایده فروش بخشی از اموال مستعمل و ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش بخشی از اموال مستعمل و ضایعاتی
 7. مناقصه انجام خدمات بازرسی از محصولات مایع صادراتی و وارداتی / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار, مناقصه انجام خدمات بازرسی از محصولات مایع صادراتی و وارداتی
 8. مزایده فروش حدود 300 تن کویل کوره ضایعاتی / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 300 تن کویل کوره ضایعاتی
 9. تجدید مزایده فروش یک دستگاه مینی لودر / آگهی تجدید مزایده ,تجدید مزایده فروش یک دستگاه مینی لودر
 10. مناقصه احداث و راه اندازی تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه احداث و راه اندازی تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی
 11. مزایده عرضه سهام و دارائی به عموم / خلاصه آگهی عرضه سهام و دارائی به عموم
 12. مناقصه خرید تعداد 70 عدد رادیاتور خودروی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 70 عدد رادیاتور خودروی
 13. مناقصه خرید 6 ردیف اقلام و قطعات خودروی خاص / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 6 ردیف اقلام و قطعات خودروی خاص
 14. مزایده زمین تجاری به صورت سرقفلی / مزایده,مزایده زمین تجاری به صورت سرقفلی
 15. مناقصه خرید 40 تن متیل متا اکریلات .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 40 تن متیل متا اکریلات ....
 16. مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل و مازاد بر نیاز از قبیل انواع آهن آلات ضایعاتی و ... / آگهی مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل و مازاد بر نیاز از قبیل انواع آهن آلات ضایعاتی و ...
 17. مناقصه خرید 120 نوع مواد فلزی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 120 نوع مواد فلزی
 18. مناقصه تهیه ، ساخت و نصب سقف SKY light / مناقصه , مناقصه تهیه ، ساخت و نصب سقف SKY light
 19. تجدید ارزیابی کیفی فراخوان تهیه و طبخ ، توزیع و سرو غذای کارکنان تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان , تجدید ارزیابی کیفی تهیه و طبخ ، توزیع و سرو غذای کارکنان تجدید نوبت دوم
 20. مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان ، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز و ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان ، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز و ...
 21. فراخوان مناقصه خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما نوبت دوم
 22. آگهی فراخوان استفاده از خدمات بخش خصوصی تجدید / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی تجدید
 23. مناقصه خرید 120 دستگاه خازن 200 کیلووار... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 120 دستگاه خازن 200 کیلووار....
 24. مزایده واگذاری 7 باب مغازه به صورت اجاره / مزایده , مزایده واگذاری 7 باب مغازه به صورت اجاره
 25. مناقصه خدمات عمومی و تخصصی مخابرات شهرستان چادگان / آگهی مناقصه ،مناقصه خدمات عمومی و تخصصی مخابرات شهرستان چادگان
 26. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 02 ناحیه نود و نه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 02 ناحیه نود و نه نوبت دوم
 27. مزایده درختان موجود در سایت سکوی زباله شهرداری کردکوی 95.5.23 / مزایده, مزایده درختان موجود در سایت سکوی زباله شهرداری کردکوی 95.5.23
 28. تجدید مزایده واگذاری غرفه های شهرداری واقع در خیابان مزرعه (بازارچه بانوان) / آگهی تجدید مزایده کتبی , مزایده واگذاری غرفه های شهرداری واقع در خیابان مزرعه (بازارچه بانوان)
 29. مزایده 139.6 هزارم یک سهم مشاع از شش سهم ملک تجدید / مزایده,مزایده 139.6 هزارم یک سهم مشاع از شش سهم ملک تجدید
 30. مزایده ملک با عرصه حدود هفتاد و پنج متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه حدود هفتاد و پنج متر
 31. فراخوان خدمات تولید نرم افزارهای آموزشی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات تولید نرم افزارهای آموزشی
 32. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مرحله دوم
 33. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت دو هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت دو هکتار
 34. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک قوچان
 35. مزایده ششدانگ یکباب گاوداری / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری
 36. فراخوان مشارکت در ساخت و جذب سرمایه گذار تجدید نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مشارکت در ساخت و جذب سرمایه گذار تجدید نوبت دوم
 37. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی اسناد رهنی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی اسناد رهنی
 38. مناقصه ملزومات آشپزخانه- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ملزومات آشپزخانه نوبت دوم
 39. مناقصه عمومی کلیه عملیات تعمیرات نوسازی و بهینه سازی شبکه های ۲۰ کیلوولت به روش خط گرم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی کلیه عملیات تعمیرات نوسازی و بهینه سازی شبکه های ۲۰ کیلوولت به روش خط گرم
 40. مناقصه واگذاری و مدیریت امور آرامستان باغ بهشت / مناقصه , مناقصه واگذاری و مدیریت امور آرامستان باغ بهشت
 41. آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره عرصه جهت نصب کیوسک گل فروشی / آگهی تجدید مزایده عمومی , آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره عرصه جهت نصب کیوسک گل فروشی
 42. مناقصه خرید 2 ست پره متحرک ردیف 9 و 10 کمپرسور واحدهای نیروگاه هسا اصفهان / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 2 ست پره متحرک ردیف 9 و 10 کمپرسور واحدهای نیروگاه هسا اصفهان
 43. مناقصه خرید مواد بسته بندی و اولیه مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مواد بسته بندی و اولیه مورد نیاز
 44. مزایده فروش خودرو مرحله دوم / اگهی مزایده , مزایده فروش خودرو مرحله دوم
 45. مزایده فروش 5 واحد ملک / مزایده,مزایده فروش 5 واحد ملک
 46. مزایده کود مرغ / آگهی مزایده,مزایده کود مرغ
 47. مناقصه خدمات شهری اعم از تنظیف ....مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات شهری اعم از تنظیف ....مرحله دوم نوبت دوم
 48. مزایده واگذاری دو باب مغازه ملکی 95.5.23 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری دو باب مغازه ملکی 95.5.23
 49. شناسایی پیمانکار جهت تکمیل عملیات (پس از اجرای اسکلت و سقف) پروژه اداری ، تجاری ، مسکونی / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت تکمیل عملیات (پس از اجرای اسکلت و سقف) پروژه اداری ، تجاری ، مسکونی
 50. مزایده فروش انواع تخته و چوب صندوقی ضایعاتی (بصورت درهم) و ... / مزایده, مزایده فروش انواع تخته و چوب صندوقی ضایعاتی (بصورت درهم) و ...
 51. مناقصه خریداری تجهیزات و تاسیسات موتورخانه / مناقصه,مناقصه خریداری تجهیزات و تاسیسات موتورخانه
 52. مناقصه تکمیل سیستم شستشو و خشکشویی پروژه / مناقصه ,مناقصه تکمیل سیستم شستشو و خشکشویی پروژه
 53. مناقصه اداره و تدارکات دارو و ملزومات پزشکی مورد نیاز بیماران / آگهی دعوت به همکاری , مناقصه اداره و تدارکات دارو و ملزومات پزشکی مورد نیاز بیماران
 54. ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت مدیریت ، راهبری ، اپراتوری ، تعمیر ، نگهداری و تخلیه خطوط بسته بندی واحدهای .. نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت مدیریت ، راهبری ، اپراتوری ، تعمیر ، نگهداری و تخلیه خطوط بسته بندی واحدهای .. نوبت دوم
 55. مناقصه خرید چای و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید چای و ... نوبت دوم
 56. مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت یا بتن محوطه / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت یا بتن محوطه
 57. مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار .... -95.5.23 / مزایده , مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار .... -95.5.23
 58. مناقصه اجرای عملیات توسعه، آماده سازی و احداث جبهه کار و استخراج، بارگیری و ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات توسعه، آماده سازی و احداث جبهه کار و استخراج، بارگیری و ...- نوبت دوم
 59. مناقصه عمومی جهت ساخت و نصب تابلو نمایندگی های خود - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی جهت ساخت و نصب تابلو نمایندگی های خود - نوبت دوم
 60. فراخوان انجام آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آبهای سطحی و...... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان انجام آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آبهای سطحی و......
 61. مناقصه مقدار 200 تن ورق لایه گرم ایرپری هیتر.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقدار 200 تن ورق لایه گرم ایرپری هیتر....
 62. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری ساختمان و تاسیسات مکانیکی ، برق ، آب و فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری ساختمان و تاسیسات مکانیکی ، برق ، آب و فاضلاب
 63. آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان مناقصه خرید 5 دستگاه ایستگاه گاز / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان مناقصه , آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان مناقصه خرید 5 دستگاه ایستگاه گاز
 64. مناقصه خرید و چاپگر و اسکنر کارت پرواز و تگ بار / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید و چاپگر و اسکنر کارت پرواز و تگ بار
 65. مزایده فروش یک واحد ساختمان ملکی / مزایده,مزایده فروش یک واحد ساختمان ملکی
 66. مزایده فروش قطعه زمین با بنای کلنگی / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین با بنای کلنگی
 67. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات ....
 68. مناقصه اداره امور جایگاه های شرکتی تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اداره امور جایگاه های شرکتی تجدید - نوبت دوم
 69. مزایده فروش سهام / مزایده فروش سهام
 70. مناقصه ارتقاء زیرساخت مجازی مرکز داده- نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه ارتقاء زیرساخت مجازی مرکز داده- نوبت دوم
 71. شناسایی پیمانکار پرس , کشش و ماشینکار / آگهی عمومی , شناسایی پیمانکار پرس , کشش و ماشینکار
 72. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشگاه شهید بهشتی / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشگاه شهید بهشتی
 73. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای عملیاتی کارکنان انبار نفت / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای عملیاتی کارکنان انبار نفت
 74. مناقصه اصلاح و بازسازی سقف بازار ...مرحله اول نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اصلاح و بازسازی سقف بازار ...مرحله اول نوبت دوم
 75. مناقصه مواد شیمیایی مورد نیاز مجتمع / مناقصه ,مناقصه مواد شیمیایی مورد نیاز مجتمع
 76. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 5 شیروان / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 5 شیروان
 77. مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب طبقه پنجم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان جنوب طبقه پنجم
 78. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید اقلام عمومی و یدکی ۰۱ / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید اقلام عمومی و یدکی ۰۱
 79. مزایده اجاره 17 باب مغازه تجاری / مزایده اجاره 17 باب مغازه تجاری
 80. محوطه سازی بازار روز پرنیان .... - مرحله دوم - نوبت دوم / مناقصه , محوطه سازی بازار روز پرنیان .... - مرحله دوم - نوبت دوم
 81. مزایده مقدار 14 سهم مشاع از 100 سهم از 2/2 دانگ مشاع / مزایده,مزایده مقدار 14 سهم مشاع از 100 سهم از 2/2 دانگ مشاع
 82. مزایده واگذاری 2 باب مغازه از املاک منطقه / مزایده,مزایده واگذاری 2 باب مغازه از املاک منطقه
 83. تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز تجدید نوبت دوم
 84. آگهی انتخاب مشاور دو مرحله ای مطالعات فاز ۱ و طراحی و برآورد فاز ۲ شبکه تاسیسات / آگهی انتخاب مشاور دو مرحله ای , آگهی انتخاب مشاور دو مرحله ای مطالعات فاز ۱ و طراحی و برآورد فاز ۲ شبکه تاسیسات
 85. مناقصه واگذاری حمل گازوئیل / مناقصه واگذاری حمل گازوئیل
 86. تجدید فراخوان مناقصه خرید کنتور آب / فراخوان , تجدید فراخوان مناقصه خرید کنتور آب
 87. مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی روستای چولچه قشلاق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی روستای چولچه قشلاق
 88. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بخش ده یزد / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین بخش ده یزد
 89. مزایده فروش لوازم اسقاط و راکد شبکه و خودروهای کارکرده- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش لوازم اسقاط و راکد شبکه و خودروهای کارکرده- نوبت دوم
 90. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب ....
 91. مناقصه ارائه خدمات حفاظت از اراضی- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات حفاظت از اراضی نوبت دوم
 92. فراخوان مناقصه پوشش دهی داخلی مخزن ذخیره تحت فشار - نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان مناقصه پوشش دهی داخلی مخزن ذخیره تحت فشار - نوبت دوم
 93. مزایده تعدادی گوساله نر از شیر گرفته.... 95.5.23 / آگهی مزایده, مزایده تعدادی گوساله نر از شیر گرفته.... 95.5.2.
 94. مزایده اتاقک پیش ساخته از جنس ساندیوچ پانل به ابعاد 4*6 متر (اتاق برق / مزایده , مزایده اتاقک پیش ساخته از جنس ساندیوچ پانل به ابعاد 4*6 متر (اتاق برق
 95. مزایده روتاری مشخصات مختلف موتوری حدود 11 کیلو وات مخصوص گرانول سازی / مزایده , مزایده روتاری مشخصات مختلف موتوری حدود 11 کیلو وات مخصوص گرانول سازی مرحله اول
 96. مزایده تمامی ششدانگ هر یک از سه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ هر یک از سه پلاک ثبتی
 97. مزایده عمومی فروش خودرو موتورسیکلت / مزایده, مزایده عمومی فروش خودرو موتورسیکلت
 98. مناقصه خدمات راهبری، تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات راهبری، تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع
 99. مناقصه خرید 400 عدد لوله فین دار اکونومایزر استارت بویلر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 400 عدد لوله فین دار اکونومایزر استارت بویلر
 100. مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم کنترل توربین واحد 5 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید قطعات یدکی سیستم کنترل توربین واحد 5 - نوبت دوم
 101. مزایده تعداد 8 دستگاه انواع خودروهای مستعمل و کارکرده و سایر اقلام ضایعاتی نظیر انواع لیفترا ک،، ... / مزایده , مزایده تعداد 8 دستگاه انواع خودروهای مستعمل و کارکرده و سایر اقلام ضایعاتی نظیر انواع لیفترا ک،، ...
 102. مزایده فراخوان عمومی املاک و مستغلات / مزایده,مزایده فراخوان عمومی املاک و مستغلات
 103. مناقصه خرید یکصد و بیست هزار تن ذرت- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یکصد و بیست هزار تن ذرت- تجدید
 104. مناقصه بازیافت حدود 8 تن کاتالیست پسماند هیدروژناسیون و ... / مناقصه,مناقصه بازیافت حدود 8 تن کاتالیست پسماند هیدروژناسیون و ...
 105. مناقصه نصب و راه اندازی یک واحد 25 مگاواتی گاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب و راه اندازی یک واحد 25 مگاواتی گاز
 106. مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل های Expansion joint / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل های Expansion joint
 107. مناقصه آسفالت فینیشری سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت فینیشری سطح شهر
 108. ارزیابی کیفی احداث آب شیرین کن R.O / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه یک مرحله ای,ارزیابی کیفی احداث آب شیرین کن R.O
 109. مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه جداسازی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه جداسازی
 110. مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه جداسازی شبکه توزیع آب شرب قیامدشت / آگهی مناقصه,مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه جداسازی شبکه توزیع آب شرب قیامدشت
 111. مناقصه خرید حدود 150 قلم کالای تاسیساتی مورد نیاز اجرای موتورخانه / مناقصه , مناقصه خرید حدود 150 قلم کالای تاسیساتی مورد نیاز اجرای موتورخانه
 112. مناقصه ساخت یک عدد TUbe bundle نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه ساخت یک عدد TUbe bundle نوبت دوم
 113. مناقصه خرید دو دستگاه پلنت و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید دو دستگاه پلنت و ... نوبت دوم
 114. تجدید مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر .. نوبت دوم
 115. مزایده فروش ده قلم از کالاهای مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده فروش ده قلم از کالاهای مازاد و ضایعاتی
 116. مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری .....- مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری .....- مرحله دوم نوبت دوم
 117. مزایده شهربازی پارک خیام- مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مزایده شهربازی پارک خیام- مرحله دوم نوبت دوم
 118. مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه ماشین بیهوشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه ماشین بیهوشی
 119. مناقصه خرید تعداد 40 دستگاه سونوگرافی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 40 دستگاه سونوگرافی
 120. مناقصه خرید تعداد 300.000 بطر مایع لباسشویی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 300.000 بطر مایع لباسشویی
 121. مناقصه تکمیل آیلند بلوار کمربندی 76 متری امام رضا ع 95.5.23 / مناقصه تکمیل آیلند بلوار کمربندی 76 متری امام رضا ع 95.5.23
 122. مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز
 123. فراخوان خریداری تعدادی مینی بوس دو درب / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان خریداری تعدادی مینی بوس دو درب
 124. فراخوان مناقصه انجام خدمات مستغلات و نظافتی در منطقه خانگیران و شرکتهای نفت سرخس نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان مناقصه انجام خدمات مستغلات و نظافتی در منطقه خانگیران و شرکتهای نفت سرخس نوبت دوم
 125. فراخوان شناسایی تولید کنندگان داخلی مواد شیمیایی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان شناسایی تولید کنندگان داخلی مواد شیمیایی نوبت دوم
 126. آگهی فراخوان خرید مقدار 400 شیت ورق گالوانیزه ذوزنقه ای / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان خرید مقدار 400 شیت ورق گالوانیزه ذوزنقه ای
 127. مناقصه واگذاری یک ست کامل قالب باتری 12 ولت 100 آمپر فرانت اکسس / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری یک ست کامل قالب باتری 12 ولت 100 آمپر فرانت اکسس
 128. مناقصه تهیه مصالح و اجرای متعلقات انشعابات برق و شبکه برق.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای متعلقات انشعابات برق و شبکه برق....
 129. فراخوان تعمیر و بازسازی تاسیسات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد جگین / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان تعمیر و بازسازی تاسیسات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد جگین
 130. مناقصه پروژه ساماندهی خیابان 22 بهمن شمالی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه ساماندهی خیابان 22 بهمن شمالی ...نوبت دوم
 131. مزایده ضایعات آهن.... / آگهی مزایده, مزایده ضایعات آهن.....
 132. مزایده واگذاری به صورت اجاره غرفه مسافربری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره غرفه مسافربری
 133. مزایده فروش لوازم و تجهیزات حفاری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم و تجهیزات حفاری و ...
 134. مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی قرارگاه پلیس راه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی قرارگاه پلیس راه - نوبت دوم
 135. مناقصه FLOW RECORDING CONTROLLER... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه FLOW RECORDING CONTROLLER...
 136. مناقصه خریداری کنتور دیجیتالی مورد نیاز شبکه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری کنتور دیجیتالی مورد نیاز شبکه نوبت دوم
 137. فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی
 138. مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی نوبت دوم / مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی نوبت دوم
 139. مزایده اجاره عرصه ای به مساحت حدود ششصد مترمربع تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره عرصه ای به مساحت حدود ششصد مترمربع تجدید
 140. مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات کارخانه شامل خط لمینیتور نوع تریپلکس کمبی... / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات کارخانه شامل خط لمینیتور نوع تریپلکس کمبی...
 141. مناقصه خرید نهال و درختچه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نهال و درختچه...
 142. مناقصه لایروبی ، حفر و کول گذاری چله های جذبی / مناقصه , مناقصه لایروبی ، حفر و کول گذاری چله های جذبی نوبت اول
 143. مزایده اجاره غرف تجاری مستقر / مزایده , مزایده اجاره غرف تجاری مستقر
 144. مزایده فروش تجهیزات مستعل کامپیوتری / مزایده , مزایده فروش تجهیزات مستعل کامپیوتری
 145. مناقصه خرید و اجرای سیستم تلفن مبتنی بر شبکه VOIP / مناقصه , مناقصه خرید و اجرای سیستم تلفن مبتنی بر شبکه VOIP
 146. مزایده فروش تعداد 14 تخته فروش و تابلو فرش اموال مازاد و تملیکی ( / مزایده , مزایده فروش تعداد 14 تخته فروش و تابلو فرش اموال مازاد و تملیکی (
 147. مزایده فروش 4 مورد املاک شامل مغازه و زمین و ساختمان / مزایده,مزایده فروش 4 مورد املاک شامل مغازه و زمین و ساختمان
 148. مزایده ششدانگ اپارتمان دارای نود و شش متر اعیان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان دارای نود و شش متر اعیان
 149. سومین کنفرانس صنعت پخش ایران 95.5.23 / سومین کنفرانس صنعت پخش ایران 95.5.23
 150. نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری 95.5.23 / نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری 95.5.23
 151. فراخوان طرح نیروگاه پسماند سوز / فراخوان عمومی , فراخوان طرح نیروگاه پسماند سوز
 152. مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی
 153. مزایده فروش سردرختی پسته سبز / آگهی مزایده,مزایده فروش سردرختی پسته سبز
 154. مزایده ششدانگ اپارتمان پلاک 1940 فرعی از 1543 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان پلاک 1940 فرعی از 1543 فرعی
 155. مزایده غرفه ارتوپدی فنی / آگهی مزایده,مزایده غرفه ارتوپدی فنی
 156. مناقصه خرید باتری، سیم و کابل / آگهی مناقصه,مناقصه خرید باتری، سیم و کابل
 157. ارزیابی کیفی احداث ساختمان / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,ارزیابی کیفی احداث ساختمان
 158. لغو مناقصه, مناقصه عمومی انجام امور نظافت وپاکیزه سازی معابر شهری-لغو / لغو مناقصه عمومی،آگهی مناقصه انجام امور نظافت وپاکیزه سازی معابر شهری- لغو
 159. مزایده واگذاری بهره برداری موقت از فضای پارکینگ طبقاتی و پارکینگ مرکز همایش های مجموعه برج میلاد تهران- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده بهره برداری موقت از فضای پارکینگ طبقاتی و پارکینگ مرکز همایش های مجموعه برج میلاد تهران- تجدید
 160. مزایده ششدانگ پلاک 1179/1534/1939 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1179/1534/1939 اصلی
 161. مناقصه عمومی خرید دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی ۳۲ کاناله دیجیتال و تجهیزات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین تحویل، نصب و راه اندازی و آموزش تعمیرات و نگهداری تجهیزات
 162. مناقصه عمومی تامین تحویل، نصب و راه اندازی و آموزش تعمیرات و نگهداری تجهیزات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین تحویل، نصب و راه اندازی و آموزش تعمیرات و نگهداری تجهیزات
 163. آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات مربوط به تهیه و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات مربوط به تهیه و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور
 164. مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری و راهبری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری و راهبری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات - نوبت دوم
 165. مزایده فروش املاک با شرایط استثنایی و بدون کارمزد / مزایده,مزایده فروش املاک با شرایط استثنایی و بدون کارمزد
 166. مناقصه خرید سه مورد پکیج سامانه بهبود کیفیت آب شرب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سه مورد پکیج سامانه بهبود کیفیت آب شرب
 167. اصلاحیه مزایده واگذاری خدمات حمل متوفی -اصلاحیه / اصلاحیه مزایده عمومی,مزایده واگذاری خدمات حمل متوفی -اصلاحیه
 168. مزایده ششدانگ اعیان یک دستگاه اپارتمان بخش یک حومه کاشمر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یک دستگاه اپارتمان بخش یک حومه کاشمر
 169. آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 5 ارومیه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات جدول گذاری معابر در سطح شهرداری منطقه 5 ارومیه- نوبت دوم
 170. مناقصه توسعه بی ترانس قدرت پست 132/20 کیلوولت GIS / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه توسعه بی ترانس قدرت پست 132/20 کیلوولت GIS
 171. مناقصه خرید و نصب تعداد 925 عدد صندلی همایش- تجدید 95.05.23 / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب تعداد 925 عدد صندلی همایش- تجدید 95.05.23
 172. مزایده اپارتمان در مجتمع مسکونی هشت واحدی نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان در مجتمع مسکونی هشت واحدی نوبت اول
 173. مزایده ششدانگ یکباب خانه و سه قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و سه قطعه زمین مزروعی
 174. مزایده کتبی آهن آلات ضایعاتی و لوازم اداری مستعمل / آگهی مزایده کتبی, مزایده کتبی آهن آلات ضایعاتی و لوازم اداری مستعمل
 175. ارزیابی کیفی نگهداری ، تعمیرات ، نصب و تعویض خطوط ، پستهای انتقال..... نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی نگهداری ، تعمیرات ، نصب و تعویض خطوط ، پستهای انتقال... نوبت دوم
 176. مناقصه البسه ورزشی همگانی کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه البسه ورزشی همگانی کارکنان نوبت دوم
 177. مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 178. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (1)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

1 نظر

مناقصات  ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ - ۱۴:۳۲:۰۶

ممنون از وبلاگ خوبتون